French flag English spanish flag

Dziennik patriotów katolickich
dla reformy monetarnej Kredytu Społecznego

Aborcja jest niewypowiedzianym przestępstwem

Napisał Melvin Sickler w dniu środa, 01 marzec 2000.

Przeszło 38 milionów Amerykanów umarło przez aborcje od 1973 roku

4000 mordowanych dziennie

Następnych 9 milionów zabijanych jest rocznie przy pomocy pigułek

Obfitość morderstw

Tomasz Jefferson (prezydent USA) stwierdził kiedyś: „Dbanie o ludzkie życie i szczęście, a nie ich destrukcję, jest sprawiedliwym i prawowitym przedmiotem działań dobrego rządu.” Ale od haniebnej Roe versus Wade (1973) decyzji Sądu Najwyższego ponad 28 000 000 bezbronnych Amerykanów umarło przedwczesną śmiercią, poprzez aborcję. Ten aborcyjny holocaust stał się większy, niż zabijanie żydów i innych więźniów w nazistowskich obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej.

Aborcja przy pomocy operacji jest tylko wierzchołkiem aborcyjnej góry lodowej. Według Ojca Pawła Marxa z międzynarodowej organizacji obrony życia (Human Life International) prawdziwe dane dotyczące dzieci zabitych w USA to: „1,6 miliona rocznie przez lekarzy i następne 8-9 milionów przy pomocy pigułek, IUD, Norplant, Morning-after Pill, itd. ...” Te dane pokazują prawdę i wstrętny ogólnonarodowy obraz aborcji.

Nauczanie Kościoła

Kościół Katolicki uważa aborcję za bezpośrednie zabójstwo niewinnego człowieka, w związku z czym jest to niewypowiedziane przestępstwo. W Watykańskiej Deklaracji dotyczącej Uzyskania Aborcji z 1976 roku oświadcza się:

„Wzywa się do respektowania życia ludzkiego od chwili poczęcia. Od momentu zapłodnienia rozpoczyna się życie, które nie jest życiem ani ojca, ani matki; jest to życie nowego człowieka z jego lub jej własnym rozwojem. Nigdy by nie stało się człowiekiem, gdyby już nim nie było... Prawo Boskie i powód naturalny wykluczają przeto wszystkie prawa bezpośredniego zabijania niewinnej osoby ludzkiej.”

W „Żyjąc w Jezusie Chrystusie” (To Live in Christ Jesus, ‘1990), amerykański biskup katolicki składa następujące oświadczenie: „Każde życie ludzkie jest nienaruszalne od samego początku. Podczas gdy nienarodzone dziecko może nie być świadome swojego istnienia i swoich praw, to jest istotą ludzką, istotą z potencjałem, a nie potencjalną istotą ludzką... Niszczyć te niewinne, nienarodzone dzieci jest niewypowiedzianym przestępstwem, przestępstwem, któremu podlegają słabsi członkowie społeczności ludzkiej na rzecz interesów mocniejszych.”

Każda osoba jest częścią planu Boskiego; każda jednostka jest unikalna i cenna. Nikt nie ma prawa wtrącania się w prawo osoby do życia. Jak oświadczyła Matka Teresa z Indii: „Życie jest największym darem od Boga dla istoty ludzkiej i człowiek został stworzony na podobieństwo Boga. Życie należy do Boga i my nie mamy prawa go niszczyć.”

Lekarze się zgadzają

Lekarze na całym świecie zgadzają się z nauczaniem Kościoła Katolickiego na ten temat.

Dr Jerome Lejeune, znany w świecie genetyk z Paryża, oświadcza w swoich pismach, że kiedy DNA mężczyzny łączy się z DNA kobiety z ich 23 chromosomami, powstaje zupełnie inna istota ludzka w momencie zapłodnienia. Suma indywidualnych cech charakterystycznych każdej istoty ludzkiej, jak kolor włosów, kolor oczu, talenty osobiste, jak zdolności muzyczne są zdeterminowane w tym właśnie momencie. Doktor ostro podkreśla fakt, że wszyscy ludzie są istotami ludzkimi od momentu poczęcia i że nasza fundamentalna, unikalna natura jako indywidualnych jednostek pozostaje taka sama po tym czasie.

Dr Jerome Gasser, znakomity embriolog z Akademii Medycznej w stanie Luizjana, także potwierdza fakt, że od momentu poczęcia zaczyna swą egzystencję nowa istota ludzka – mężczyzna lub kobieta raczej niż „to”. Jak oświadcza: „Istota ludzka nigdy nie jest bezładną masą protoplazmy lub komórek.”

Nienarodzeni mają prawa

W Deklaracji Niepodległościowej Stanów Zjednoczonych oświadcza się: „Uważamy za ewidentne prawdy, że wszyscy ludzie stworzeni są równi, że obdarzeni są przez swojego Stwórcę nieodmiennymi prawami, wśród których są Życie, Wolność i dążenie do szczęścia.” Lecz dzisiaj przez pozwalanie na przeprowadzanie aborcji rozmyślnie zaprzeczamy temu niezbywalnemu prawu do życia, gwarantowanemu wszystkim ludziom przez Boga i przez Deklarację Niepodległościową Stanów Zjednoczonych. Jak oświadczył kiedyś Daniel O’Connell: „Nic nie jest politycznie prawe – co jest złe moralnie.”

”Nie zabijaj”

Wszyscy zostaliśmy stworzeni przez Boga z umieszczoną w nas duszą, z godnością i z misją spełnienia się w życiu. Każde nienarodzone życie jest bezcenną wartością dla obu: dla społeczeń-stwa i dla Boga-Stwórcy. Jak świadczy Ewangelia jesteśmy ważniejsi w oczach Boga niż trawa, ptaki i lilie w polu. Wobec czego o aborcji nie można myśleć inaczej, niż jak o morderstwie niewinnych dzieci popełnionym z zimną krwią; niesprawiedliwym, dokonanym z premedytacją, pozbawiającym niewinnego życia, co jest bezpośrednim pogwałceniem piątego przykazania: „Nie zabijaj”.

Zabić dla profitu lub wygody, nawet z rządową akceptacją jest w dalszym ciągu bezpośrednim pogwałceniem praw Bożych. W pierwszej kolejności jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem; Jego prawa są pierwsze. Nie można naruszać przykazań Bożych i dalej mieć nadzieję na zbawienie duszy!

Więcej edukacji, więcej alternatyw

W badaniach Gallupa przeprowadzonych w 1990 r. odkryto, że 77 % Amerykanów biorących udział w badaniach wierzyło, że aborcja jest pozbawianiem ludzkiego życia. Sondaż tych badań wykazał także, że większość kobiet wybierających aborcję wolałaby znaleźć inną alternatywę, jeżeli zaoferowałoby się im jakąś praktyczną drogę, sposób pójścia za głosem ich serca, ponieważ żadna kobieta tak naprawdę nie chce martwego dziecka, gdyż jest to wbrew naturze. Gdyby więcej Amerykanów zostało poinformowanych, że jest to bezpośrednie zabijanie ludzkich dzieci, mogłoby się to znowu stać bezprawne.

Jak dotąd aborcja na żądanie pochłonęła więcej ofiar, niż wszystkie nasze wojny połączone razem. Obecnie w Ameryce gwałt na życiu przez aborcję dokonuje się co 20 sekund. Aborcja stała się największym złem naszych czasów.

Wszyscy muszą podjąć akcję

Musimy modlić się o odwagę przeciwstawienia się i obrony praw nienarodzonych. Musimy wywierać nacisk na naszych polityków w celu ustanowienia praw, które respektują życie nienarodzonych od momentu zapłodnienia. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby wstrzymać tę rzeź niewinnych dzieci. Jak kiedyś powiedział wielki włoski pisarz Dante Alighieri: „Najgorętsze miejsca w piekle są zarezerwowane dla tych, którzy mając władzę i odpowiedzialność, żeby przeciwstawić się złu, nie zrobili nic, żeby je usunąć.”

O autorze

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com