French flag English spanish flag

Dziennik patriotów katolickich
dla reformy monetarnej Kredytu Społecznego

Bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu

w dniu środa, 01 sierpień 2018.

Nauczanie Kościoła jest jasne : miłosierdzie Boże nie zna granic (Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 1864). Chrystus umarł, aby odkupić grzechy wszystkich ludzi, a każdy człowiek, który żałuje za grzechy i podąża za Chrystusem, może zostać ułaskawiony i otrzymać nowe życie. Jezus powiedział swojej służebnicy, Siostrze Faustynie Kowalskiej, polskiej zakonnicy, która zmarła w 1938 r. i została kanonizowana przez św. Jana Pawła II w roku 2000 : „Niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, choćby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki ani anielski”.

Dlaczego więc Jezus mówi w Ewangeliach, że jest jeden grzech, który nigdy nie zostanie odpuszczony, ani w tym, ani w przyszłym świecie : bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu ? W Ewangelii św. Marka 3, 28-29 czytamy : « Zaprawdę, powiadam wam : wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego ». Podobne słowa znajdujemy u Mateusza i Łukasza.

Co naprawdę znaczy „bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu” ? Katechizm Kościoła Katolickiego opublikowany w 1992 r. przedstawia następującą odpowiedź (nr 1864) :

„Dlatego powiadam wam : ’Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone’ (Mt 12, 31 ; Mk 3, 2 ; Łk 12, 10). Miłosierdzie Boże nie zna granic, lecz ten, kto świadomie odrzuca przyjęcie ze skruchą miłosierdzia Bożego, odrzuca przebaczenie swoich grzechów i zbawienie darowane przez Ducha Świętego. Taka zatwardziałość może prowadzić do ostatecznego braku pokuty i do wiecznej zguby”.

Innymi słowy, « bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu » polega na odrzuceniu Bożego przebaczenia aż do śmierci. Jest to bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu, ponieważ zbawienie jest ofiarowane każdemu przez Ducha Świętego. Święty Jan Paweł II wyjaśnia również znaczenie „bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu” w swojej encyklice Dominum et Vivificantem (n. 46 i 47) :

„Dlaczego bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu jest nieodpuszczalne ? Jak rozumieć owo bluźnierstwo ? Odpowiada św. Tomasz z Akwinu, że chodzi tu o grzech ’nieodpuszczalny z samej swojej natury, gdyż wyklucza to, czym dokonuje się odpuszczenie grzechów’. Wedle takiej egzegezy bluźnierstwo nie polega na słownym znieważeniu Ducha Świętego ; polega natomiast na odmowie przyjęcia tego zbawienia, jakie Bóg ofiaruje człowiekowi przez Ducha Świętego, działającego w mocy Chrystusowej ofiary Krzyża. (...)

Jeśli Chrystus mówi, że bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu nie może być odpuszczone ani w tym, ani w przyszłym życiu, to owo ’nie-odpuszczenie’ związane jest przyczynowo z ’nie-pokutą’ — to znaczy z radykalną odmową nawrócenia się... ’Bluźnierstwo’ przeciw Duchowi Świętemu jest grzechem popełnionym przez człowieka, który broni rzekomego ’prawa’ do trwania w złu, we wszystkich innych grzechach, i który w ten sposób odrzuca Odkupienie. Człowiek pozostaje zamknięty w grzechu, uniemożliwiając ze swej strony nawrócenie — a więc i odpuszczenie grzechów, które uważa za jakby nieistotne i nieważne w swoim życiu. Jest to stan duchowego upadku, gdyż bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie pozwala człowiekowi wyjść z samozamknięcia i otworzyć się w kierunku Boskich źródeł oczyszczenia sumień i odpuszczenia grzechów.

Działalność Ducha Prawdy, zmierzająca do zbawczego ’przekonywania o grzechu’, spotyka się w ten sposób z wewnętrznym oporem człowieka, jakby nieprzenikliwością sumienia, ze stanem duszy, która jakby utwierdziła się w wolnym wyborze : Pismo Święte zwykło nazywać to ’zatwardziałością serca’. Takiemu nastawieniu umysłu i serca odpowiada poniekąd w naszej epoce utrata poczucia grzechu... Papież Pius XII stwierdził, iż ’grzechem tego wieku jest utrata poczucia grzechu’. Idzie ona w parze z ’utratą poczucia Boga’.

Kościół przeto... nie przestaje z największą żarliwością błagać o to, ażeby w świecie nie narastał ten grzech, który Ewangelia nazywa bluźnierstwem przeciw Duchowi Świętemu ; ażeby, przeciwnie, grzech ten cofał się w duszach ludzkich — a pośrednio w całych środowiskach i w różnych społeczeństwach — ustępując miejsca otwartości sumień, nieodzownej dla działania Ducha Świętego. Kościół błaga, aby ten groźny grzech przeciw Duchowi Świętemu ustępował miejsca świętej gotowości przyjmowania misji Pocieszyciela, gdy przychodzi On, by ’przekonywać świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie’”.

Podsumowując, nie odrzucajmy Bożego przebaczenia. Po śmierci nie będzie drugiej szansy. W swojej dobroci Bóg dał nam możliwość zbawienia. Musimy żałować za nasze grzechy, pokornie i szybko, gdy żyjemy, i przyjąć darmowy prezent Łaski Bożej.

Ref :https ://churchpocom/2016/08/23/the-eternal-sin-thetrue-meaning-of-blasphemy-against-the-holy-spirit/

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com