French flag English spanish flag

Bóg czy szatan

Napisał Louis Even w dniu poniedziałek, 01 październik 2018.

Musimy dokonać wyboru

Poniższy tekst pochodzi z wystąpienia, jakie Louis Even wygłosił 6 stycznia 1974 r. w Montrealu. W wieku 89 lat Even grzmiał zdecydowanie przeciwko agentom szatana i przyciągał zapalonych orędowników, których chciał wysyłać do apostolskiej walki. W styczniu 1974 r. Louisowi Evenowi pozostało tylko dziewięć miesięcy ziemskiego życia. Zbliżał się do wejścia na ostatnie stopnie w swojej drodze do Nieba. Przed rozpoczęciem tej konferencji poprosił, aby zebrani zaśpiewali piękny hymn „My chcemy Boga w rodzin kole, my chcemy Boga w książce, w szkole...”.

My chcemy Boga

Jest powód, dla którego poprosiłem o zaśpiewanie tego hymnu. Musimy wybrać pomiędzy Bogiem a szatanem. Musimy wybrać, po której stronie stoimy. Ci, którzy nie wybierają Boga są za szatanem. Ci, którzy nie chcą szatana, wybierają Boga. A kto może nam pomóc wybrać Boga ? Najświętsza Maryja Panna. Właśnie dlatego ją wzywamy. Jesteśmy żołnierzami, ale jednocześnie wzywamy ją jako naszą czułą matkę. „Błogosław, słodka Pani, to wołanie naszej wiary”. Jest to wołanie wiary : my chcemy Boga !

Dzisiaj ludzie mówią : „Nie chcemy już Boga”. Naukowcy, ludzie u władzy, głowy państw, dyplomaci, wszyscy krzyczą : „Nie chcemy już Boga !”. Oni mogą nie wypowiadać tych słów, ale odsunęli Go na bok. Zostaje całkowicie odstawiony na bok : żadnych inwokacji, żadna służba Bogu na pierwszym miejscu... nic z tego. Właśnie dlatego pokój nie może zostać osiągnięty w tym świecie.

Mamy większą wiedzę w sprawach materialnych niż nasi ojcowie i dziadkowie. Ale wysyłamy więcej ludzi do piekła niż oni, ponieważ sami jesteśmy w drodze do piekła. Nie ty ; kiedy mówię my, mam na myśli ogół. Tylko niewiele osób zostaje uratowanych od piekła.

Cały świat jest dzisiaj skorumpowany. To musi się zmienić, ponieważ świat należy do Boga. Szatan nie ma prawa pozostawać na ziemi. A jednak jest tutaj. Nasz Pan przyszedł na ziemię. Był On Synem Boga, drugą Osobą Trójcy Świętej.

Jeden Bóg : jest tylko jeden Bóg ; są trzy Osoby Boskie, a każda Osoba nie jest jedną trzecią Boga. Każda osoba jest całym Bogiem. To jest tajemnica.

Druga Osoba Trójcy Świętej, Bóg który nas stworzył, przez którego wszystko powstało, przyszedł na ziemię, aby nas zbawić, aby na nowo zdobyć ziemię, którą szatan zawładnął w Ogrodzie Eden.

Religia tych, którzy w to nie wierzą, jest zła, to znaczy, jeśli w ogóle mają religię. Jest też brak religii. Mówią : „Grzech pierworodny jest wymysłem ; jest spreparowany”.

To nie jest wymysł. Bóg nie stworzył takiego człowieka, jakim jest on dzisiaj. Człowiek był doskonały, kiedy został stworzony i nie jest już doskonały. Bóg stworzył Adama jako zrównoważoną, doskonałą istotę. Nie był on zwierzęciem, chociaż jego ciało jest ciałem zwierzęcia. Człowiek został stworzony jako zwierzę, ale Bóg dał mu duszę, duszę, która została uczyniona na obraz niebiańskiego Boga. Nasza dusza jest obrazem Boga, a Bóg stworzył doskonałą duszę i umieścił ją w ciele Adama. Ciało Adama było doskonałe. Bóg dał Adamowi duszę, aby Go wielbił ; aby Go sławił przez całą wieczność po pobycie duszy na ziemi i osiągnął szczęście.

Bóg stworzył człowieka z miłości, podobnie jak anioły. Stworzył anioły na podobieństwo Boże, nie jako dusze połączone z ciałem, ale jako duchy niematerialne stworzone na obraz Boga. Ale niektóre anioły upadły z powodu ich pychy.

Grzech pierworodny

Adam i Ewa również upadli z powodu pychy, chcąc stać się jak bogowie. Uwierzyli szatanowi, który powiedział im : „Dlaczego nie zjeść tego owocu ?”. Odpowiedzieli : „Ponieważ Bóg zabronił nam i powiedział, że jeśli go zjemy, to umrzemy !”.

Oznacza to, że gdyby Adam nie popełnił tego grzechu, nie umarłby i nikt z nas by nie umarł. Wszyscy jesteśmy spokrewnieni z Adamem i pochodzimy od niego po jego upadku, z jego poniżoną naturą, zepsutą z powodu jego grzechu. Gdyby nie to, ani my, ani On nie umieralibyśmy. Spędzalibyśmy pewną ilość lat na ziemi, zgodnie z wolą Boga, i wstępowalibyśmy do Nieba, z ciałem i duszą, podobnie jak Nasz Pan i Odkupiciel. Adam stracił ten przywilej, przywilej nieśmiertelności.

Stracił także przywilej integralności. Ten przywilej składa się z doskonałego poddania naszego ciała naszej duszy ; doskonałego poddania zmysłów naszemu rozumowi ; doskonałego poddania naszego naturalnego instynktu zwierzęcego ludzkiemu rozumowi. To oznacza doskonały porządek.

Adam był w stanie niewinności i łaski. Jego grzech w taki sam sposób pokrzyżował Boży plan, w jaki szatan i upadli aniołowie sprzeciwili się temu planowi. Ci, którzy pozostali wierni, zostali później utwierdzeni w łasce. Szatan został utwierdzony w grzechu. To nie Bóg utwierdził szatana w jego grzechu. To szatan zgrzeszył i nie był w stanie okazać skruchy.

Aniołowie nie są tacy jak my. Oni nie są duchami złączonymi z ciałem. Ale są doskonalsi od nas w swojej naturze. Kiedy o czymś zdecydują, nie mogą zmienić zdania. Szatan był nieposłuszny Bogu, a teraz jest niezdolny do uniżenia się przed Nim, by prosić o przebaczenie. Szatan nie żałuje, on nienawidzi Boga. Chce czynić Bogu wszelkie szkody, jakie może. Dlatego odwiedził Ogród Eden, by zbrukać dzieło Boga u zarania stworzenia człowieka.

Oto czym jest grzech. Urodziliśmy się z grzechem pierworodnym. Nie popełniliśmy go osobiście ; zrobił to Adam. Dla niego był to grzech osobisty. Ponieważ był pierwszym człowiekiem i cała ludzkość spoczywa na nim, cała ludzkość została faktycznie złamana przez grzech Adama.

Rodzimy się ze skłonnością do grzechu. To nazywa się pożądliwością. Pożądliwość ciała prowadzi nas do grzechów nieczystości. Istnieje również pożądliwość umysłu, która prowadzi do dumy i egoizmu. Jest pożądliwość oczu : ciekawość, która chce widzieć i wiedzieć wszystko bez poddania się woli Bożej.

Wszystko zostało stworzone dla chwały Bożej : zwierzęta, rośliny, minerały, góry, rzeki i lasy. Całe stworzenie wysławia Boga i podąża za Jego porządkiem. Składniki natury nie są nieuporządkowane.

Ale człowiek został stworzony z umysłem i duszą na podobieństwo Boga. Dusza posiada zarówno wolność, jak i odpowiedzialność, ponieważ ma inteligencję i wolę. Człowiek może powiedzieć „tak” lub „nie”. Może powiedzieć „tak” jednej rzeczy i „nie” innej. Ma możliwość wyboru między kwestiami postawionymi przed nim. Rozumiem, że czasami ta wolność odbierana jest mu przez innych ludzi. Ale w swojej naturze ma swobodę wyboru.

Adam miał wolność wyboru : jeść czy nie jeść jabłka i wiedział, że nie wolno mu go zjeść. Jakakolwiek jest natura jabłka, tak przedstawia sytuację Biblia. W każdym razie polecenie Boga było jasne. Nie posłuchał Go i wiedział, że jest nieposłuszny. Mógł wybrać posłuszeństwo, ale wybrał nieposłuszeństwo. Został skuszony. Ewa była kuszona przez diabła, który powiedział jej : „Na pewno nie umrzecie ! To jest wymysł Boga, który jest o was zazdrosny ! On nie chce, abyście stali się bogami jak On ! Jeśli zjecie to jabłko, staniecie się bogami ! Będziecie odróżniać dobro od zła !”.

Od tego momentu Adam znał zło. Przedtem znał tylko dobro. Szatan powiedział, że poznając dobro i zło znaczy być „jak Bóg”. To jest straszne, i Adam i Ewa upadli. Zamiast słuchać polecenia Boga, przyjęli propozycję szatana, pokusę podsuniętą przez niego. A my jesteśmy ofiarami tej decyzji.

Niewiasta zmiażdży ci głowę

Ale Bóg nie porzucił Adama. Adam nie jest aniołem. Bóg wiedział, że Adam może zmienić zdanie. Bóg zlitował się nad Adamem. Mógł go zostawić pod wpływem diabła na zawsze, a wszystkie dzieci Adama rodziłyby się z grzechem pierworodnym, jak my wszyscy. Ten grzech mógł nie mieć lekarstwa, ale Bóg zlitował się nad człowiekiem. I od pierwszego dnia Bóg obiecał Adamowi i Ewie, że przyjdzie im na ratunek, by naprawić zło, które popełnili. Powiedział diabłowi : „Niewiasta zmiażdży ci głowę”.

Ona to zrobi ! Ta niewiasta zmiażdży głowę diabła. On wygrał w ogrodzie Eden. Był panem na ziemi przez stulecia, dopóki nie narodził się Chrystus. Lecz od Kalwarii Pan Jezus odzyskał z powrotem ziemię.

Ale ludzie muszą być po Jego stronie. Ludzie są wciąż dzisiaj wolni, podobnie jak Adam w ogrodzie ! Mogą wciąż powiedzieć Bogu : „Nie chcę Cię ! Wolałbym służyć sobie i swojemu ego”.

Ponieważ wszystkie grzechy są nieposłuszeństwem wobec Boga, pierwszeństwo przypada grzesznikowi, a nie Bogu. Grzesznik wybiera siebie ponad Bogiem, tak jak szatan spowodował, że Adam wybrał siebie, a nie Boga i tak jak szatan wybrał siebie ponad Boga. Ale szatan dostał nauczkę : on nie jest odkupiony.

Dzisiaj, po dwudziestu wiekach chrześcijaństwa, nie wszyscy ludzie są po stronie Boga. Kiedy bierzemy pod uwagę struktury i grupy, jeden katolik na świecie przypada w przybliżeniu na sześć osób. To znaczy, że pięć osób nie jest katolikami.

Jeśli chodzi o chrześcijan, wielu z nich jest ochrzczonych bez przynależności do Kościoła Chrystusa, Kościoła rzymsko-katolickiego. Jedna osoba na trzy jest ochrzczona. To oznacza, że dwie osoby na trzy nie otrzymały sakramentu chrztu, który wymazuje grzech pierworodny. To nie znaczy, że pójdą do piekła, ale nie mają sakramentów do oczyszczenia. Będą potrzebne inne środki, które umożliwią im indywidualne zbawienie dzięki łasce Bożej. Jednak nie zostaną zbawieni przez religie, do których należą.

Jest tylko jedna religia, która zbawia ludzi. Musimy to głosić zawsze : to Kościół rzymsko-katolicki zbawia ludzi, ponieważ jest Oblubienicą Chrystusa. Ta religia została ustanowiona przez Naszego Pana. Chrystus nie powiedział tłumom : „Na was zbuduję mój Kościół”. Powiedział Piotrowi : „Piotrze, ty jesteś Opoką, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą”.

A kiedy mówię, że jest jeden katolik na sześć osób na świecie, to czy ta jedna osoba praktykuje swoją wiarę ? Są letni katolicy i katolicy na równi pochyłej, którzy kapitulują i sami się deprawują, i którzy błądzą spędzając życie w najróżniejszych formach grzechu. Oni nie podążają ścieżkami swoich przodków.

Jeśli chodzi o nawrócenia, zamiast zwiększania liczby katolików, liczba ta spada na korzyść sekt protestanckich. Jak daleko od Boga są niektórzy ludzie ! Naprawdę żal, kiedy rozpatrujemy ponad dwadzieścia wieków chrześcijaństwa.

Im lepiej wykształceni są ludzie i im większy jest postęp, tym bardziej Bóg pozwolił na rozwój naszych umysłów, które stały się tym bardziej wypaczone. Dlaczego ? Ponieważ Bóg nie znajduje się na Jego właściwym miejscu. Bóg musi być na pierwszym miejscu.

Mówimy w naszej konsekracji do świętego Michała, że jesteśmy pielgrzymami, którzy dążą do ustanowienia na ziemi wolności i dobrobytu zgodnie z wolą Boga, który z pewnością chce, aby ludzie osiągnęli pewien dobrobyt. Bóg jest Opatrznością. Umieścił na ziemi wszystkie rzeczy, których potrzebujemy. Na ziemi, pod ziemią, głęboko pod ziemią, w morzu, głęboko pod powierzchnią morza, w lasach, wysoko w górach, stworzył wszystko, co jest potrzebne człowiekowi do materialnego dobrobytu.

I dał nam wszystko, czego potrzebujemy − głównie począwszy od Kalwarii − dla naszego duchowego dobrobytu. Ponieważ Bóg Sam, druga Osoba Trójcy Świętej, przyjął ciało i duszę człowieka, i narodził się z Najświętszej Maryi Panny, przez działanie Ducha Świętego. Otrzymał Swoją ludzką duszę bezpośrednio od Trójcy Świętej, tak jak jest z każdą naszą duszą. Z ludzką duszą miał to, co było potrzebne, by cierpieć − wyobraźcie sobie, On ! Bóg !

Jako Syn przedwiecznego Boga, mógł nie cierpieć. Syn Boga nie-wcielonego nie może cierpieć, ponieważ pozostaje On w chwale, w nieskończonym i absolutnym szczęściu.

Ale przyjął ludzkie ciało i ludzką duszę, żeby mógł cierpieć fizycznie i moralnie aż do śmierci dla naszego zbawienia, rozdzierającej śmierci, wisząc na krzyżu przez trzy godziny na oczach Swojej Matki, która brała udział w Jego cierpieniu. Tak ocalił ludzkość. Posłał Swoich apostołów. Miliony ludzi zostało chrześcijanami, którym udało się szerzyć Jego religię wszędzie i dobrze ją praktykować.

Korzystamy z dóbr materialnych stworzonych przez Boga, kiedy odkrywamy Jego dzieło na ziemi, które możemy wykorzystać. Dzieje się tak, gdy dokonujemy odkryć stworzonych przez Boga i możliwych dzięki działaniom aniołów, które mają władzę nad wszechświatem, takich jak elektryczność, moc pary i atom. Zamiast dziękować Bogu, używamy tych darów, aby się napychać lub wyrządzać krzywdę innym. Jakże jesteśmy niewdzięczni.

Matka Boża nawiedzała ziemię częściej, kiedy człowiek stał się coraz bardziej zdeprawowany. Rozpoczęła swoje wizyty w 1830 roku ; mógłbym dodać polityczne wizyty, w prawdziwym sensie tego słowa − wizyty w celu zmiany stanu, w jakim znajduje się świat ; by próbować sprowadzić świat z powrotem na właściwe tory.

Już nie słyszymy w naszych kościołach w niedzielę księży, którzy przypominają nam o naszym ostatecznym końcu : śmierci, sądzie, niebie i piekle. „Nie możemy już mówić o tych rzeczach. Te tematy straszą ludzi ! Mogliby zostać zatrwożeni !”.

Z pewnością musimy zostać trochę zatrwożeni. Ludzie powinni się trochę bać, bo nie znają strachu. Bojaźń Boża jest początkiem mądrości. Musimy bać się Boga, aby Go kochać. Musimy wierzyć w Niego. A wiara już nie istnieje. Oczywiście, oni powiedzą : „My wierzymy w Boga”.

Co właśnie powiedziałeś : „Wierzę w Boga”. − Wierzysz w Boga, a jednak żyjesz jak zwierzę ! Wierzysz w Boga, ale nie zachowujesz się jak inteligentna istota, jak osoba kierująca się rozumem !

Nie chcę upierać się przy tym temacie. Pokazuje to tylko, że dzisiaj królestwo Boże nie zostało jeszcze ustanowione na ziemi. Zostało zdobyte, ale nie jest ustanowione, ponieważ ludzie są temu przeciwni i zamiast tego służą wrogowi. Służą diabłu. Musimy wybrać : Bóg albo szatan. Jeśli wybieramy szatana, wybieramy piekło na wieczność. Lepiej, żebyśmy wybrali Boga i Niebo.

Umrzemy ! Po śmierci przychodzi nasz sąd ! Po wyroku są tylko dwa miejsca, do których idziemy na wieczność. Niektórzy mogą pójść do czyśćca, przedsionka Nieba, małego więzienia, w którym uzupełniamy nasze uświęcenie. W końcu jest tylko Niebo albo piekło. Po końcu świata są tylko dwa miejsca na wieczność. I ci, którzy wejdą do jednego z nich, nigdy go nie opuszczą.

Niektórzy ludzie mówią : „Bóg nie mógł stworzyć wiecznego piekła !”. Ci, którzy tak mówią, nie mają pojęcia o naturze Boga. Bóg − doskonała wiekuista Istota − stworzył wszystko dla dobra dusz stworzonych na Swoje podobieństwo, by były razem z Nim w Niebie, tak żeby mogły prowadzić boskie życie w wieczności. Oni odwracają się tyłem do Niego, są przeciwni Jego woli, a to nie powinno być traktowane poważnie ! Ci, którzy idą do piekła, idą tam, ponieważ zdecydowali się to zrobić, ponieważ wybrali piekło ponad Bogiem. Wybrali szatana ponad Bogiem.

Można powiedzieć, że nie napisali na kartce papieru : „Wybieram szatana”. − Nie, słuchali inspiracji szatana ku pożądliwości ciała i wpadli do piekła. A tam pozostaną na zawsze ! To straszne. Kiedy jesteśmy na ziemi możemy wyspowiadać się, możemy się zmienić, możemy się poprawić. Ale kiedy umrzemy, to koniec. Kiedy umieramy, kiedy nasza dusza opuszcza ciało, to koniec. Nasze ciało wraca do ziemi, podczas gdy nasza dusza idzie do miejsca, gdzie będzie żyć przez całą wieczność.

Trzeba uczyć tych wszystkich prawd ! Ludzie muszą to wiedzieć. Mamy ważną rolę do odegrania. Kiedy prosiłem, żebyście zaśpiewali hymn „My chcemy Boga”, to dlatego, iż wiem, że chcecie Boga. Jeśli ludzie na zewnątrz nie chcą Boga, wy Go chcecie. Wy Go chcecie ; chcecie, żeby wszystkie rzeczy należały do Niego : rodziny, szkoły, domy, ziemia, góry, duże i małe rzeki. Cały świat należy do Pana. Śpiewaliśmy wcześniej : „Ziemia należy do Boga”. Dlatego żadna część ziemi nie może pozostać w rękach szatana. Bierzemy udział w walce przeciwko szatanowi, ponieważ toczymy batalię o Boga.

Modlitwa Mojżesza

Hebrajczycy byli zajęci walką z wrogiem, z Amalekitami1. Wróg był liczebniejszy, ale Hebrajczycy musieli bronić swego małego kraju. Mojżesz wszedł na szczyt góry. Poszedł tam modlić się do Pana. Modlił się, żeby Hebrajczycy zostali ocaleni. Ukląkł i podniósł ręce ku Niebu prosząc Boga o łaskę pomocy dla nich.

W chwili gdy podniósł ręce, Hebrajczycy przeprowadzili natarcie. Gdyby był zmęczony, jego ręce mogłyby opaść. Hebrajczycy wycofaliby się, a wróg ruszyłby naprzód. Szybko zrozumieli, że to modlitwa Mojżesza doprowadzi ich do zwycięstwa, bardziej niż ich broń. Nie mieli zamiaru porzucać broni, ponieważ odgrywała ona swoją rolę. Ale większa część, zwycięstwo, będzie pochodzić od Boga. Żeby Mojżesz mógł trzymać ręce podniesione ku niebu, Aaron i Chur2 dołączyli do niego na szczycie. Podtrzymywali jego ręce do góry. Ramiona Mojżesza trzymali wystarczająco długo, a Hebrajczycy odnieśli zwycięstwo.

Modlitwa połączona z działaniem : to jest nasz Ruch. Jesteśmy Ruchem działania, jak również Ruchem modlitwy.

Skromność i przyzwoitość

Co jeszcze Matka Boża mówi nam w różnych objawieniach na całym świecie ? Mamy się ubierać w chrześcijański sposób. Niektórzy nie mogą tego zrozumieć. Trzydzieści lub czterdzieści lat temu ubieraliśmy się jak chrześcijanie. Tak już nie jest. Żeby znaleźć chrześcijan, którzy ubierają się jak chrześcijanie, trzeba iść na spotkania Pielgrzymów Świętego Michała. Tam zobaczycie ludzi, którzy się ubierają jak chrześcijanie.

Co widzimy, idąc ulicami lub biorąc udział w codziennych spotkaniach ? Nasi młodzi ludzie, którzy odwiedzają rodziny idąc od drzwi do drzwi, muszą posiadać łaskę Boga, aby się nie zgorszyć. Kiedy wchodzą do różnych domów, spotykają ludzi, których ciała są bardziej odkryte, niż zakryte. Co za widok. Dlaczego tak jest ? Dzieje się tak dlatego, że panuje chaos.

Po tym, jak Adam zgrzeszył, miał zdrowy rozsądek, żeby się ukryć w krzakach ! Ukrył się, aby uniknąć spotkania z Bogiem, więc by go Bóg nie zobaczył, ponieważ był nagi. Przedtem nie był świadomy swojej nagości. Podobnie jak święci w Niebie, był ubrany w cnotę, łaskę i światło. Ale potem jak zgrzeszył, był pełen wstydu. Teraz poznał przyzwoitość. Kiedy Bóg wyrzucił go z Ogrodu, zanim go przepędził, dał mu najpierw do ubrania skórę zwierzęcia, żeby zakrył własne ciało.

Ubrania nie są przeznaczone tylko do ochrony przed zimnem i ciepłem. Mają nas ukryć, osłaniać ciało − zakryć to, czego nie można pokazać.

Dziś pokazujemy to, czego nie powinno się widzieć, a ukrywamy twarze w czuprynach włosów ! Ludzie ukrywają swoje twarze, ale pokazują wszystko inne. Jakie to okropne !

To jest przykład, który udowadnia, że kiedy odsuwamy się od Boga, tracimy człowieczeństwo i stajemy się podobni do zwierząt. Kiedy osiągniemy punkt, z którego nie ma odwrotu, Bóg będzie niszczył takie dzieła.

Jeśli ktoś mówi kobiecie, że nie jest ubrana skromnie, ona odpowie : „Nieprawda, mam na sobie sukienkę”. − Ale jak długą ? „Wystarczająco długą”. − A czy zakrywa Twoje kolana ? − „Nonsens, dzisiejsze sukienki nie zakrywają kolan ! Musimy pokazywać nasze nogi ! Nogi pokazuje się na zdjęciach i w telewizji, żeby wyłonić, kto jest najpiękniejszą dziewczyną na świecie. Dziewczyny są proszone o rozebranie się ! Wszystko musi być pokazane jako piękne i eleganckie”.

Jakie to straszne ! Można je zapytać : − Powiedz, czy twoja sukienka zakrywa kolana ? − „Do pewnego stopnia”. − Czy twoja sukienka zakrywa kolana, kiedy siedzisz ? − „Trochę idzie do góry, ale ja ją ciągnę w dół, kiedy siedzę naprzeciw kogoś, kto jest lepszym chrześcijaninem niż ja. Ciągnę ją, ale to nie zawsze się da”. − Przestaniesz ją ciągnąć, kiedy się zbliży powiedzmy do 6, 8, 10 lub 12 centymetrów poniżej kolan i zostaną one zakryte, a to, co musi pozostać niewidoczne, pozostanie niewidoczne. − „Więc co ! Dzisiaj wszyscy to robią !”. − Tak, ale czy będziesz naśladować wszystkich ? Każda to robi i wiele idzie do piekła z tego powodu. I chcesz je naśladować ?

Podobnie jak prorocy

Katolicy, a przynajmniej Pielgrzymi Świętego Michała, którzy dołączyli do walki, będą musieli mówić jak dawni prorocy : „Nie macie prawa robić takich rzeczy !”. Prorocy nie tylko przepowiadają przyszłość. Przywołują również ludzi do porządku. Jednym z takich proroków jest święty patron francuskich Kanadyjczyków, św. Jan Chrzciciel. Nie bał się powiedzieć Herodowi przed jego dworem i przed światem : „Nie masz prawa do takiego działania. Nie masz prawa żyć z żoną twojego brata !”.

Nasza praca i modlitwy

Musimy powrócić do cywilizacji chrześcijańskiej i do systemu finansowego, który jest zgodny ze sprawiedliwością i dobrem wspólnym. Aby tak się stało, musimy pracować i modlić się. Praca polega na rozprowadzaniu MICHAELA, naszej literatury i naszych wydań bezpłatnych. Musimy także sami modlić się i uświęcać.

Nasza praca, jako Pielgrzymów Świętego Michała, polega na zaangażowaniu się w walce. Św. Joanna d’Arc powiedziała żołnierzom : „Żołnierze są przeznaczeni do walki na wojnie, ale Bóg jest Tym, który daje zwycięstwo”. Zapewnia zwycięstwo żołnierzom, którzy są chrześcijanami, którzy się modlą i angażują w walkę. Jesteśmy żołnierzami Najświętszej Maryi Panny. Każdy z was jest oficerem, żołnierzem Maryi w służbie Boga Ojca.

Diabeł nie śpi. Cały dzień i noc czuwa. Ma dobrze opracowane plany zniszczenia Kościoła na tyle, ile się da. Tym bardziej dzisiaj spiskuje, żeby zniszczyć Kościół od środka, jedyny Kościół zdolny prowadzić nas do Chrystusa. Diabeł planuje, jak dzielić i podbijać.

W obliczu tego wszystkiego musimy zaangażować się w walkę. Nie możemy dalej spać. Tak, musimy odpoczywać osiem godzin na dobę i musimy zarabiać na życie, ale musimy robić tyle, ile jest wymagane do wyżywienia naszej rodziny. Należy ustalić limit tych działań, tak by mieć więcej czasu na naszą pracę apostolską.

Kiedy myślimy i mówimy o tym i kiedy pracujemy dla Maryi Dziewicy, jeśli ją w ogóle kochamy, jeśli rozumiemy, jak wspaniała jest Matka Boża, jeśli wiemy, jak wielki jest Syn Boży, który stał się człowiekiem, cieszymy się, że mamy ten zaszczyt, by robić to wszystko. Tak jest, mimo że to będzie nas kosztować, nawet jeśli prosi się nas o ofiary, nawet jeśli jest to męczące, a nawet jeśli przydarzy nam się dziwny wypadek.

Prośmy Boga o siłę, odwagę i energię, by być kimś, kto realizuje zadania ; kimś, kto poświęca się i nie ustaje, kto wytrzyma wszystko cokolwiek nadejdzie !


 a

1.) Amalekici – koczownicze plemię semickie lub związek plemion opisywane w Biblii. Amalekici podstępnie zaatakowali Izraelitów podczas wędrówki z Egiptu do Ziemi Obiecanej, a przez następne kilkaset lat od czasu do czasu toczyli z nimi walki, aż do swej całkowitej zagłady lub rozproszenia i zmieszania się z innymi plemionami. W literaturze rabinicznej stanowią symbol narodów wrogich Żydom (wikipedia.org).

2.) Chur – postać biblijna z Księgi Wyjścia. Podczas bitwy z Amalekitami pod Refidim w trakcie wędrówki Izraelitów do Ziemi Obiecanej wszedł wraz z Mojżeszem i Aaronem na szczyt wzgórza. Razem z Aaronem podtrzymywał ręce Mojżesza (Wj 17, 8-12) (wikipedia.org)

O autorze

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com