French flag English spanish flag

Dziennik patriotów katolickich
dla reformy monetarnej Kredytu Społecznego

Co robić z pornografią? (cz. 2)

w dniu wtorek, 01 marzec 2011.

Oto druga część wywiadu przeprowadzonego przez Genevieve Pollock z katolickiej agencji Zenit z Peterem Kleponisem, katolickim psychoterapeutą ze specjalizacją w terapii małżeńskiej i rodzinnej. Ta część poświęcona jest sprawom męskim i leczeniu uzależnień od pornografii. Część pierwszą wywiadu zamieściliśmy w poprzednim numerze MICHAELA.

ZENIT: Przychodzi do Pana pacjent i pyta: „Czy jestem uzależniony od pornografii?", jak by to Pan sprecyzował?

Kleponis: Osoba, która regularnie korzysta z pornografii jest niekoniecznie uzależniona.

Pytam ją: Czy masz pociąg do pornografii? Czy dużo o tym myślisz? Czy ciągnie cię po pracy do domu, aby wieczorem oglądać pornografię w Internecie?

Czy robisz to, żeby odreagować stres samotności, z braku męskiej pewności? Czy z powodu stresu związanego z pracą? Czy sprawia ci trudność nieoglądanie pornografii przez kilka dni? Jeżeli twoja odpowiedź na te pytania jest pozytywna, być może jesteś uzależniony od pornografii.

ZENIT: Jakie problemy widzi Pan w przypadku samotnych mężczyzn i co Pan im radzi?

Kleponis: Mówimy samotnym, młodym mężczyznom, że oglądanie pornografii czyni ich egoistami, niszcząc ich zdolność do zdrowych relacji z młodymi kobietami.

Posługując się przykładami badanych przypadków, mówimy im o rosnących problemach młodych mężczyzn, uczniów college'u, którzy są niezdolni do relacji z kobietami. Brak im pewności siebie, co w następstwie prowadzi do lęku.

Oglądanie pornografii powoduje także utratę subtelności i śmiałości w relacji z kobietami, co przyczynia się do przesadnie złośliwej reakcji. Kobiety, które mężczyzna ogląda w pornografii, nie mają uczuć, potrzeb ani poglądów. Kiedy mężczyzna opuszcza wyimaginowany świat i spotyka autentyczną kobietę, mającą emocje i swoje poglądy, nie wie jak reagować i niepewny siebie wycofuje się, bądź przesadnie reaguje ze złością.

W okresie kryzysu męskości konieczna jest pomoc rodziców. Muszą oni uczyć swoje dzieci prawdy o seksualnej moralności i niebezpieczeństwie pornografii i masturbacji.

ZENIT: Pomówmy o procesie uzdrawiania. Co robić, by uwolnić się od tego problemu?

Kleponis: Po pierwsze, dana osoba musi przyznać, że ma problem z pornografią, a następnie szukać jego przyczyny. Nie może jednak robić tego sama. Wielu mężczyzn myśli: „Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Zrobię to sam". Rzadko jednak odnoszą sukces.

Proponowany przez nas sześciopunktowy plan zawiera: ochronę domu; wsparcie rówieśników (w przypadku ciężkich uzależnień mamy 12-punktowy program); porady, bądź pogłębianie samoświadomości w dążeniu do wykrycia genezy problemu; wzrastanie w wierze i zobowiązanie do rozwijania zalet pomocnych w usuwaniu przyczyn problemu; przyjaźń; edukacja.

Najczęstszymi problemami prowadzącymi do używania pornografii są: egoizm, różne rodzaje samotności, brak pewności siebie, intensywna stresująca praca, konflikty małżeńskie oraz słabe życie duchowe.

Rozwijanie zalet pomaga w rozwiązywaniu tych konfliktów. Jeśli osoba zobowiązuje się pracować nad kultywowaniem zalet, staje się zwykle mniej na pornografię podatna.

Następnym punktem planu jest pomoc rówieśników i przyjaźnie. Wielu mężczyzn wciągniętych w sidła pornografii nie ma ani bliskich przyjaciół, ani żon.

Szczera rozmowa z żoną bądź przyjacielem jest bardzo pomocna. Przyjaciele mogą stanowić dodatkową pomoc w praktykowaniu odpowiedzialności i mogą co tydzień otrzymywać materiały ze stron internetowych poprzez covenanteyes.com (program odpowiedzialności internetowej i filtrujący) i inne programy. Jesteśmy świadkami, jak prawdziwy jest werset Ewangelii: „Brat obrażony – trudniejszy do zdobycia niż miasto warowne, a kłótnie – jak zawory w twierdzy" (Prz 18,19).

Innym ważnym składnikiem procesu uzdrawiania jest edukacja. Wpływ mentalności antykoncepcyjnej panującej przez ostatnie 40 lat nie może być pominięty ze względu na szacunek należny miłości małżeńskiej i seksualności. Mentalność antykoncepcyjna mocno zaważyła na postrzeganiu kobiet jako obiektów seksualnych i przyczyniła się znacząco do rozwoju epidemii pornografii.

Wybitnym dokumentem z konferencji biskupów amerykańskich w tej dziedzinie jest „Miłość małżeńska i dar życia". (www.usccb.org/laity/marriage/MarriedLove.pdf)

Innymi, wspaniałymi i pouczającymi źródłami są strony: www.socialcostsofpornography.org i www.pornharms.com.

Pomocniczymi książkami są: Boys to Men Tima Gray'a i Curtisa Martina; Out of the Shadows Patricka Carnesa; Every Man's Battle Stephena Arterburna i Freda Stoekera; Breaking Free Stephena Wooda; Be a Man Ks. Larry'ego Richardsa; Theology of the Body for Beginners Christophera Westa; Genuine Friendship Ks. Philipa Halfacre'a.

W ramach opieki domowej wskazane jest umieszczenie komputera w otwartym miejscu, jak też monitorowanie jego użycia i limitowanie czasu oglądania telewizji. Oczywiście, innym wyzwaniem dla rodziny jest transmisja pornografii w telefonach komórkowych.

W walce z pornografią pomaga wiara. Wielu mężczyzn, którzy z nią walczą, odczuwają ulgę i łaskę, kiedy wyznają, że są bezsilni i zwrócą się z tym do Boga.

Sakrament pokuty, duchowy plan życia, kierownictwo duchowe, czytanie Pisma św. i przyjmowanie Eucharystii ułatwiają rozwiązanie emocjonalnego, osobowego i duchowego konfliktu, który spowodował nałóg pornografii.

ZENIT: Dziedzina pozytywnej psychologii podtrzymuje rolę cnót w rozwiązywaniu konfliktów emocjonalnych i osobowościowych. Jakie wartości są w tym pomocne?

Kleponis: Cnoty pomocne w walce z egoizmem, to oddanie siebie żonie i dzieciom, przyjaźń z żoną, samozaparcie, wdzięczność, odpowiedzialność, umiarkowanie, pokora i większa miłość do żony i Boga. Te cnoty pomagają mężczyźnie, aby przestał krzywdzić i zadawać ból.

Cnoty, które pomagają mężczyźnie wierzyć w siebie, to wdzięczność wobec Boga za otrzymane łaski, za fizyczne ciało, zdolność przebaczenia tym, którzy są przyczyną utraty pewności siebie, zdrowe przyjaźnie i wiara.

Wzrastanie w wierze pozwala nam docenić obecność Boskiej miłości Boga Ojca i Matki Bożej, jeśli ta osoba nie czuła akceptacji i miłości rodzicielskiej, oraz obecność Boga, jeśli ta osoba nie czuła akceptacji i przychylności przyjaciół – mężczyzn.

Cnoty, które są pomocne w przezwyciężaniu samotności, to pogodne oddawanie siebie żonie i Bogu, nadzieja, przebaczanie tym, którzy są emocjonalnie niewrażliwi, pozytywna komunikacja, zerwanie z mniejszym zaufaniem do siebie oraz wzrost zaufania i wiary w miłość Boga, jeśli osoba nie czuła się kochana w różnych stadiach rozwojowych. Często mężczyzna może odnieść korzyści z kierownictwa duchowego, co może zwiększyć jego zdolność do przyjmowania miłości.

Cechami, które temperują nadmierną złość spowodowaną samotnością i smutkiem są: przebaczanie, współczucie, uprzejmość, szacunek i pokora.

Cnotami łagodzącymi lęk są: wiara, niezależność, mądrość, pozwalająca docenić dobroć żony i wiara w Bożą miłość, opiekę i pomoc w niesieniu ciężaru i trudów codziennego życia.

W miarę wzrastania w cnoty, mężczyzna zaczyna odczuwać szczęście i spełnienie powołania.

ZENIT: Czy może Pan powiedzieć coś więcej na temat samotności w życiu małżeńskim?

Kleponis: Pary małżeńskie muszą chronić ich romantyczną miłość, małżeńską przyjaźń, przedmałżeńską miłość wraz z intymnością.

Małżonkowie muszą spędzać wieczory razem w tym samym pokoju i rozmawiać ze sobą.

Komunikacja jest podstawą przyjaźni małżeńskiej. Oboje małżonkowie powinni iść za radą eksperta w dziedzinie komunikacji małżeńskiej, Johna Gottmana, i za każdy komentarz negatywny powiedzieć pięć pozytywnych.

Powinni ufać Bogu każdego dnia, powierzając Mu ich małżeństwo i rodzinę, co uchroni ich od nadmiernych zmartwień, wiodących do stresu i napięć w ich małżeńskiej przyjaźni.

Małżonkowie powinni kłaść się do łóżka o tej samej porze. Spędzanie wieczoru w odrębnych pokojach i kładzenie się do łóżka w różnym czasie jest jedną z przyczyn nałogu pornografii.

Powinni oni uwierzyć w słowa Pana zawarte w Księdze Rodzaju, że nie jest dobrze, aby człowiek był sam.

ZENIT: W jaki sposób rodzice mogą uchronić swoje dzieci od nałogu pornografii i jak mogą pomóc w leczeniu tej epidemii?

Kleponis: Polecamy rodzicom oszacowanie ich rodzicielskiego stylu i zaangażowanie w odpowiedzialne rodzicielstwo, zamiast modelu rodziców zezwalających czy kontrolujących.

Zezwalający styl rodzicielstwa jest najbardziej rozpowszechniony w naszej kulturze i może się przyczynić do epidemii pornografii. Rodzice zezwalający nie korygują egoizmu swoich dzieci, a w istocie kształtują go. Są oni często małej wiary i nie są dla swoich dzieci duchowymi liderami, chroniącymi je przed obsesją na tle ciała i seksu, panującą w tej kulturze. Nie przestrzegają dzieci przed niebezpieczeństwem pornografii, masturbacją i kulturą „hook-up" – związków przedmałżeńskich.

Biskup Paul Loverde z Arlington w Wirginii, w swoim liście na temat pornografii pisze: „Istota ludzka progresywnie buduje bądź rujnuje swój charakter wraz z każdym moralnym wyborem. Kiedy ktoś patrzy na inne osoby podejrzliwie, staje się skłonny wykorzystać innych jako obiekt przyjemności".

Rodzice odpowiedzialni wychowują swoje dzieci w cnocie, przestrzegają je przed niebezpieczeństwem korzystania z innych jako obiektów seksualnych, regularnie korygują swoje dzieci z miłością i uczą ich piękna Bożego planu dla ludzkiej seksualności w sakramencie małżeństwa.

Pokazują i uczą swoje dzieci, że małżeńska miłość objawia światu miłość i piękno Trójcy Przenajświętszej.

Podsumowując, Jan Paweł II pisał w Liście do artystów (1999 r.): „Dzięki niemu [entuzjazmowi] ludzkość po każdym upadku będzie mogła wciąż dźwigać się i zmartwychwstawać. W tym właśnie sensie powiedziano z proroczą intuicją, że « piękno zbawi świat ».

Piękno jest kluczem tajemnicy i wezwaniem transcendencji. Zachęca człowieka, aby poznał smak życia i umiał marzyć o przyszłości. Dlatego piękno rzeczy stworzonych nie może przynieść mu zaspokojenia i budzi ową utajoną tęsknotę za Bogiem, którą święty Augustyn, rozmiłowany w pięknie, umiał wyrazić w niezrównanych słowach: « Późno Cię umiłowałem, Piękności tak dawna a tak nowa, późno Cię umiłowałem »" (16).

Prawdziwe uznanie dla miłości i piękna może się przyczynić do leczenia epidemii pornografii.

Genevieve Pollock

przedruk za zgodą portalu zenit.org


Modlitwa do św. Józefa o uproszenie cnoty czystości

Święty Józefie, Stróżu i Ojcze Dziewic, Twojej wiernej straży została powierzona sama Niewinność – Jezus Chrystus i Najświętsza Maryja Panna; przez ten podwójny Skarb Tobie powierzony, Jezusa i Maryję, błagam Cię, strzeż mnie od wszelkiej nieczystości i pomóż zachować czystość, abym myślą nieskalaną, sercem niewinnym i czystym ciałem zawsze służył Jezusowi i Maryi w jak największej czystości. Amen.

Odpusty: 3 lata za każde odmówienie; całkowity – raz w miesiącu za codzienne odmawianie na zwykłych warunkach (S. Ap. Penit., 18 maja 1936 r.)

Modlitwa do Matki Bożej Czystości Serc

O, Pani Czystości Serc, najczystsza z dziewic, tabernakulum Boga Ojca, skarbie wszelkich łask, do Ciebie zwracam się w moich potrzebach, moich smutkach i pokusach. O, Maryjo, cudzie czystości, poświęcam Ci moje oczy, moje uszy, moje usta, moje myśli, moje słowa, moje serce, moje czyny, tak by zły duch nigdy nie miał najmniejszego dostępu do mnie i żebym wolny od grzechu mógł służyć Bogu całym sercem i osiągnąć pod Twoją macierzyńską opieką wieczną szczęśliwość oraz cieszyć się na zawsze z Tobą posiadaniem Trójcy Przenajświętszej. Amen.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com