French flag English spanish flag

Dziennik patriotów katolickich
dla reformy monetarnej Kredytu Społecznego

Czy świat zostal stworzony przez Boga?

w dniu czwartek, 01 marzec 2018.

Tak, mówi 25 słynnych uczonych

Kanada jest monarchią konstytucyjną opartą na brytyjskim systemie parlamentarnym. Głową państwa kanadyjskiego nie jest premier Justin Trudeau, ale królowa Elżbieta II, która jest reprezentowana w Kanadzie przez gubernatora generalnego. Od października 2017 r. funkcję Gubernatora Generalnego Kanady pełni Julie Payette. Astronautka NASA, która mówi kilkoma językami i posiada wiele dyplomów uniwersyteckich, Julie Payette powinna mieć zdrowy rozsądek.

1 listopada 2017 r. Gubernator Generalny Payette wygłosiła przemówienie do setek naukowców, którzy spotkali się w Ottawie na konferencji poświęconej kanadyjskiej polityce naukowej (Canadian Science Policy Conference − CSPC). Jej przemówienie sprowokowało wiele negatywnych reakcji w angielskiej części Kanady i rzuciło wątpliwości, co do słuszności jej osądu.

W swoim wystąpieniu pani Payette teatralnie i w protekcjonalnym tonie oświadczyła, że wiara w to, iż Bóg stworzył świat jest tak samo śmieszna, jak wiara w horoskop. Jej słowa martwią wielu Kanadyjczyków :

„Czy możecie uwierzyć, że ciągle dzisiaj w wykształconym społeczeństwie, w budynkach rządowych... wciąż debatujemy i wciąż zastanawiamy się, czy życie powstało poprzez boską interwencję, czy w wyniku naturalnego procesu, nie mówiąc, mój Boże, o procesie losowym. I tak wielu ludzi − jestem pewna, że znacie wielu z nich − wciąż wierzy, chce wierzyć, że może biorąc pigułkę cukru wyleczy raka, jeśli zechce ! A twoja przyszłość i każdej z osobistości znajdujących się tutaj może zostać określona, patrząc na planety wychodzące przed wynalezione konstelacje”.

Nie ma nic złego w kwestionowaniu wiary ludzi w astrologię. Ale dawanie do zrozumienia, że wierzący w Boga i Boską interwencję jako źródło życia, to idioci lub głupcy, jest obrażaniem katolików i innych chrześcijan, żydów, muzułmanów, sikhów i innych, którzy wierzą w istnienie Boga.

Poproszony o komentarz na temat słów pani Payette, premier Trudeau bronił Gubernator Generalnej, mówiąc : „Jesteśmy rządem zakorzenionym w nauce... Pochwalam stanowczość, z jaką ona (Payette) popiera naukę i prawdę”.

Czy wiara w Boga koniecznie oznacza, że ktoś jest przeciwko nauce i prawdzie ? Czy bardziej naukowa lub logiczna jest wiara, że wszystko zostało stworzone przypadkowo i bez przyczyny ? Czy nie jest to, sam w sobie, system wierzeń ?

Czy logiczna jest wiara, że nic nie tworzy podstaw życia ; że brak inteligencji stworzył niezwykle inteligentny, zróżnicowany i uporządkowany świat ? Kościół i filozofia uczą, że obserwując stworzenie możemy odkryć, kto jest jego przyczyną i autorem. Według zarówno Kościoła jak i filozofii, istnienie Boga można udowodnić rozumowo. Święty Tomasz z Akwinu przedstawił pięć dowodów na istnienie Boga. Pierwszym argumentem jest fakt ruchu. Wszystko, co się porusza, czerpie swój rozpęd z czegoś lub kogoś. Kij będzie poruszać się tylko przez osobę trzymającą go. Gdy wracamy do pierwotnego napędu, rozpoznajemy Boga.

Niektórzy naukowcy twierdzą, że wszechświat zaczął się od ogromnej eksplozji energii i światła, która nazywa się „Wielkim Wybuchem”. Katolicki ksiądz, Georges Lemaître, pierwszy zaproponował ten pomysł. Laureat nagrody Nobla, Steven Weinberg, przedstawił hipotezę, że podczas tej eksplozji wszechświat osiągnął temperaturę milionów stopni i był wypełniony światłem. Ponownie pytamy, jaka była przyczyna tej eksplozji ? Skąd się wzięła ta energia ? Co innego, niż pierwszy sprawca, Bóg, spowodowało ten początkowy ruch ?

Nawet przy tej eksplozji, jak nieożywione kamienie i cząsteczki mogły doprowadzić do życia i inteligencji ? Jeśli świat został stworzony przypadkowo, jak wyjaśnić porządek znajdujący się w przyrodzie i jak wyjaśnić prawa wszechświata ? Musimy wskazać ludzki mózg, DNA, struktury atomowe itp. i zapytać o źródło takiej złożoności.

Wiara i rozum nie są przeciwne. Są wymagane razem w poszukiwaniu prawdy. Papież święty Jan Paweł II ujął to dobrze w swojej encyklice z 1988 r. Fides et ratio : „Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”.

Alain Pilote

Kończąc, przedstawiamy świadectwo 25 wybitnych naukowców, którzy w przeciwieństwie do Julie Payette uznają, że Bóg jest źródłem stworzenia. Jest wśród nich sześciu laureatów Nagrody Nobla i wszyscy świadczą o tym, że Bóg istnieje. (Poniższe informacje zaczerpnięte zostały z artykułu opublikowanego przez Javiera Ordovasa na aleteia.org).

Johannes Kepler (1571− 1630), jeden z największych astronomów : „Bóg jest wielki. Wielka jest Jego moc, nieskończona Jego mądrość. Chwalcie go, niebo i ziemia, słońce, księżyc i gwiazdy w waszym własnym języku. Mój Panie i mój Stwórco ! Chciałbym oznajmić ludziom wspaniałość Twoich prac w takim stopniu, w jakim moja ograniczona inteligencja może to zrozumieć”.

Mikołaj Kopernik (1473−1543), astronom i pierwszy orędownik heliocentryzmu : „Kto mógłby żyć w bliskim kontakcie z najdoskonalszym porządkiem i Boską mądrością, a nie czuć się pociągniętym do najwznioślejszych dążeń ? Kto mógłby nie wielbić twórcy wszystkich tych rzeczy ?”.

Isaac Newton (1643-1727), twórca klasycznej fizyki teoretycznej : „To, co wiemy, to kropla. To czego nie wiemy, to rozległy ocean. Godne podziwu porządek i harmonia wszechświata mogły pochodzić tylko z planu wszechwiedzącego i wszechmocnego Bytu”.

Karol Linneusz (1707-1778), twórca botaniki systematycznej : „Widziałem wiecznego, nieskończonego, wszechwiedzącego, wszechmocnego Boga, który przechodzi tuż obok, i uklęknąłem w adoracji”.

Alessandro Volta (1745-1827) odkrył podstawowe pojęcia energii elektrycznej : „Wyznaję świętą, apostolską i rzymskokatolicką wiarę. Dziękuję Bogu, który dał mi tę wiarę. Mam zdecydowany zamiar w niej żyć i umrzeć”.

Andre-Marie Ampère (1775-1836), odkrył podstawowe prawa elektryczności : „Jak wielki jest Bóg, a nasza nauka to tylko drobnostka !”.

Augustin Louis Cauchy (1789-1857), wybitny matematyk i twórca analizy zespolonej : „Jestem chrześcijaninem, czyli wierzę w boskość Chrystusa, jak wszyscy wielcy astronomowie i matematycy z przeszłości”.

Carl Friedrich Gauss (1777- 1855), zwany „księciem matematyków”, ponieważ jego spostrzeżenia wniosły wkład do wielu dziedzin matematyki i nauki : „Kiedy wybrzmi nasza ostatnia godzina, będziemy mieli wielką i niewysłowioną radość widzenia Tego, Kogo mogliśmy tylko przelotnie ujrzeć w całej naszej pracy”.

Justus von Liebig (1803-1873), słynny chemik : „Wielkość i nieskończona mądrość Stwórcy zostanie rozpoznana tylko przez tych, którzy naprawdę starają się czerpać swoje pomysły z wielkiej księgi, którą nazywamy naturą”.

Robert Mayer (1814-1878), przyrodnik, który sformułował zasadę zachowania energii : „Kończę swoje życie przekonaniem, które pochodzi z głębi mego serca : prawdziwa nauka i prawdziwa filozofia nie mogą być niczym innym, niż wstępnym studium religii chrześcijańskiej „.

Angelo Secchi (1818-1878), słynny astronom : „Od kontemplowania nieba do Boga jest tylko niewielka odległość”.

Thomas A. Edison (1847- 1931), płodny wynalazca, który posiadał 1200 patentów : „Mój największy szacunek i podziw dla wszystkich inżynierów, a zwłaszcza największego z nich wszystkich : Boga”.

Carl Ludwig Schleich (1859-1922), sławny chirurg, jako pierwszy zastosował ’znieczulenie miejscowe’ : „Stałem się wierzący na swój własny sposób dzięki mikroskopowi i obserwacji natury, i chcę przyczynić się, w miarę moich możliwości, do pełnej harmonii między nauką a religią.”.

Karol Darwin (1809-1882), teoria ewolucji : „Nigdy nie zaprzeczałem istnieniu Boga. Myślę, że teoria ewolucji jest w pełni zgodna z wiarą w Boga. Myślę, że największym argumentem za istnieniem Boga jest niemożność wykazania i zrozumienia tego, że niezmierzony wszechświat, doskonały ponad wszelką miarę, i człowiek byli wynikiem przypadku”.

Guglielmo Marconi (1874-1937), wynalazca telegrafii bezprzewodowej, nagroda Nobla, 1909 : „Deklaruję dumnie : jestem wierzący. Wierzę w moc modlitwy i wierzę nie tylko jako katolik, ale także jako naukowiec”.

Robert Millikan (1868-1953), wielki amerykański fizyk, nagroda Nobla, 1923 : „Mogę stwierdzić z całą pewnością, że zaprzeczanie wierze nie ma żadnej naukowej podstawy. Moim zdaniem nigdy nie będzie prawdziwej sprzeczności między wiarą a nauką”.

Arthur Eddington (1882-1944), brytyjski astronom, matematyk i astrofizyk : „Żaden z twórców ateizmu nie był przyrodnikiem. Wszyscy z nich byli bardzo miernymi filozofami”.

Albert Einstein (1879-1955), twórca nowoczesnej fizyki i teorii względności, nagroda Nobla, 1921 : „Każdy, kto jest poważnie zaangażowany w uprawianie nauki, staje się przekonany, że we wszystkich prawach wszechświata objawia się duch znacznie lepszy od człowieka, wobec którego my, z naszymi mocami, musimy czuć pokorę”.

Max Planck (1858-1947), twórca fizyki kwantowej, nagroda Nobla, 1918 : „Nic nam nie przeszkadza i rozmach naszej wiedzy wymaga... powiązania porządku wszechświata i Boga religii. Dla wierzącego, Bóg stoi na początku jego kwestii ; dla fizyka, na ich końcu”.

Erwin Schrödinger (1887-1961), odkrywca mechaniki fal, nagroda Nobla, 1933 : „Najlepsze arcydzieło jest zrobione przez Boga według zasad mechaniki kwantowej”.

Howard H. Aiken (1900-1973), pionier informatyki : „Współczesna fizyka uczy mnie, że natura nie jest w stanie uporządkować siebie. Wszechświat zakłada ogromną masę porządku. Dlatego też wymaga wspaniałej ’Pierwszej Przyczyny’, która nie podlega drugiej zasadzie termodynamiki i dlatego jest Nadprzyrodzona”.

Wernher von Braun (1912-1977), niemiecko-amerykański główny inżynier rakiet i architekt przestrzeni kosmicznej : „Przede wszystkim jest chwała Boga, który stworzył wielki wszechświat, a który człowiek i nauka odkrywają i badają dzień po dniu w głębokiej adoracji”.

Charles Townes (1915-2015), fizyk, który podzielił się nagrodą Nobla w 1964 r. za odkrycie zasady działania lasera : „Jako człowiek religijny, czuję obecność i interwencję Stwórcy poza mną, ale który jest zawsze blisko. Inteligencja miała coś wspólnego z tworzeniem praw wszechświata”.

Allan Sandage (1926-2010), amerykański astronom, obliczył szybkość, z jaką wszechświat rozszerza się i jego wiek, obserwując odległe gwiazdy : „W dzieciństwie byłem praktycznie ateistą. Nauka doprowadziła mnie do wniosku, że świat jest o wiele bardziej złożony, niż możemy to wyjaśnić. Mogę sobie tylko wyjaśnić tajemnicę istnienia przez Nadprzyrodzonego”.

Javier Ordovas

Wizytówka i duże zaskoczenie

Młody student collegu podróżował w tym samym przedziale kolejowym, co starszy mężczyzna, który odmawiał Różaniec. Młody człowiek odważył się stawić mu czoła : „Dlaczego zamiast odmawiać Różaniec, nie poświęci Pan czasu, by uczyć się i kształcić trochę więcej ? Mogę Panu wysłać książkę”. Starszy człowiek odpowiedział :

„Proszę wysłać mi książkę na ten adres”, i podał młodzieńcowi swoją wizytówkę. Można było na niej przeczytać : „Louis Pasteur, Paryski Instytut Nauk”. Student poczuł się zawstydzony. Zaplanował dać poradę najbardziej znanemu i cenionemu uczonemu swoich czasów, wynalazcy szczepionek i wielbicielowi Różańca naszej Matki Bożej.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com