French flag English spanish flag

Dziennik patriotów katolickich
dla reformy monetarnej Kredytu Społecznego

Czy znajdę w tobie wiarę, jak powtórnie przyjdę?

w dniu wtorek, 01 marzec 2022.

Te słowa Pana Jezusa Chrystusa skierowane są do każdego z nas. Każdy dzień, godzina, minuta, sekunda, uderzenie serca przybliża nas do spotkania ze Stwórcą. Dla nas − chrześcijan Jezus Chrystus ma być wszystkim we wszystkim. Przez Niego w Nim i z Nim winniśmy przeżywać wszystko, co przynosi nam dzień. Wiara powinna być podstawą naszej egzystencji.

Gdyby to powtórne przyjście − pytanie Pana Jezusa − nastąpiło w 2022 roku, byłbyś tym, w kim On by wiarę odnalazł?

Dajemy ci do ręki małą wkładkę. Zawarta w niej treść może ci posłużyć do wzmocnienia relacji między tobą a Niebem. Przygotuje do bardziej świadomego i rozumnego kontaktu z osobowym Bogiem. Wyzwoli w tobie chęć wypłynięcia na głębię bez lęku. Poda propozycje na oddanie się do całkowitej dyspozycji Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Królowi i jest szansą na odpowiedź: gdy przyjdziesz Panie na ziemię, a ja na niej jeszcze będę żył, to we mnie wiarę znajdziesz.

Poniedziałek − Dzień Aniołów

Niebo to cel naszej drogi życiowej. Stałymi mieszkańcami są Aniołowie, dlatego jako pierwszych chcemy prosić o pomoc, tym bardziej, że każdy z nas dostał od Stwórcy własnego Anioła Stróża.

Rozpocznijmy od egzorcyzmu, abyś w duchu i prawdzie oddał Bogu należną część i aby nic i nikt Tobie nie przeszkodził w drodze ku Niebu.

W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca, Syna i Ducha Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie niszczyły, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Bożą, mocą Twoją, Najwyższy Panie, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów. Amen.

Panie, prosimy, przymnóż nam wiary.

KORONKA DO DZIEWIĘCIU CHÓRÓW ANIELSKICH

KORONKA ANIELSKA

Według pobożnego podania św. Michał Archanioł objawił Antoninie d´Astanc, że nabożeństwo do niego i chórów anielskich wyprasza Kościołowi szczególną pomoc z nieba. Dlatego polecił to nabożeństwo pielęgnować i rozszerzać. Oznajmił również, że gorliwe odmawianie Koronki (zwanej też Koronką do św. Michała Archanioła) zapewnia jego czcicielom:

● wysłuchanie próśb zanoszonych w duchu wiary

● towarzystwo Aniołów z poszczególnych chórów podczas przyjmowania Komunii św.

● stałą ich opiekę w drodze życiowej

● po śmierci rychłe wyzwolenie z czyśćca samych czcicieli i ich rodzin.

Całujemy medal. Robimy znak krzyża, mówiąc:

P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.

P. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

W. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Na zwykłych paciorkach, pozostawiając cztery duże na koniec, modlimy się do poszczególnych chórów niebiańskich:

Pozdrowienie I

Na cześć C H Ó R U  S E R A F I N Ó W

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Serafinów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – rozpal nas ogniem doskonałej miłości. Amen.

1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

Pozdrowienie II

Na cześć C H Ó R U  C H E R U B I N Ó W

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Cherubinów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – udziel nam łaski opuszczenia drogi grzechu i postępowania drogą doskonałości chrześcijańskiej. Amen.

1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

Pozdrowienie III

Na cześć C H Ó R U  T R O N Ó W

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Tronów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – oczyść nas z mamideł pychy i wlej w serca nasze ducha prawdziwej i szczerej pokory. Amen.

1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

Pozdrowienie IV

Na cześć C H Ó R U  P A N O W A Ń

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Panowań, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – daj nam łaskę panowania nad naszymi zmysłami i naprawienia skażonych namiętności. Amen.

1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

Pozdrowienie V

Na cześć C H Ó R U  M O C A R S T W

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Mocarstw, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – zachowaj dusze nasze od zasadzek i pokus szatana oraz umocnij naszą chwiejną wolę. Amen.

1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

Pozdrowienie VI

Na cześć C H Ó R U  P O T Ę G

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Potęg, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – broń nas w walce ze złem, użycz nam zwycięstwa nad pokusami i zbaw od złego. Amen.

1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

Pozdrowienie VII

Na cześć C H Ó R U  K S I Ę S T W

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Księstw, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – kieruj nas ku Prawdzie, napełnij nas duchem prawdziwego i szczerego posłuszeństwa. Amen.

1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

Pozdrowienie VIII

Na cześć C H Ó R U  A R C H A N I O Ł Ó W

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Archaniołów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – obdarz nas wytrwałością w wierze i dobrych uczynkach, abyśmy mogli osiągnąć chwałę w niebiosach. Amen.

1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

Pozdrowienie IX

Na cześć C H Ó R U  A N I O Ł Ó W

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Aniołów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – spraw, aby Twoi Aniołowie czuwali nad nami na drogach naszego życia i abyśmy doznając od nich opieki w tym życiu, zostali zaprowadzeni do chwały wiecznej. Amen.

1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

Na zakończenie, na dużych paciorkach przy medalu:

Na cześć św. MICHAŁA ARCHANIOŁA Ojcze Nasz

Na cześć św. GABRIELA ARCHANIOŁA Ojcze Nasz

Na cześć św. RAFAŁA ARCHANIOŁA Ojcze Nasz

Na cześć naszych ANIOŁÓW STRÓŻÓW Ojcze Nasz

Wszystkie niebiańskie Chóry Aniołów, wspierajcie nas nieustannie, abyśmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego, mogli zawsze wielbić, wiernie Mu służyć, całym sercem Go miłować i z wdzięczności ogłaszać Jego chwałę, teraz i przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Wtorek

Kandydatem do Nieba zaliczony zostałeś przez chrzest. Pamiętasz datę, tak bardzo dla ciebie ważną? Odszukaj ją. Podziękuj Bogu, że od tego momentu, kiedy wprowadził cię do Swojego Królestwa, nadał tobie godność królewską, kapłańską i prorocką.

Data chrztu………………………………………. ……………………………………………………….

Twój Patron ……………………………………... …………………………………………............…..

Odpowiedz sobie na pytanie: Wierzysz w świętych obcowanie? Znasz świętych o tym imieniu.? Zapoznaj się i postaraj się dostrzec w swojej osobie cechy, które od swego Patrona masz, które chciałbyś, by tobie pomógł rozwijać.

Data Pierwszej Komunii Św. ………………………………. ………………......................................

Data Bierzmowania ……………………………………….... ……………………………….................

Patron ………………………………………………………... …………………………….....................

Data Sakramentu Małżeństwa ………………….…………

Data Sakramentu Kapłaństwa …………………….……….

Sakramenty są źródłem życia dla duszy. Eucharystia pozwala ci uczestniczyć osobowo we wszystkich okolicznościach życia Jezusa. Nie byłeś obecny przy Jego narodzeniu, nauczaniu, cierpieniu i śmierci, zmartwychwstaniu, wniebowstąpieniu. Eucharystia to czas, w którym to wszystko się uobecnia. Tęsknisz za tym spotkaniem? Jak często uczestniczysz we Mszy Świętej w ciągu tygodnia? To Eucharystia jest centrum naszego spotkania z Osobowym Bogiem. Postaraj się zrozumieć dlaczego apostołowie, którzy byli codziennie z Jezusem, prosili Jesusa: „Panie przymnóż nam wiary". Poproś więc i ty.

Modlitwa:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;

chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy

naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Środa

Każdy kolejny dzień, żyjąc na ziemi w Królestwie Jezusa Chrystusa, przybliża nas do Nieba.

Tradycja Kościoła pozwala nie tylko lepiej zrozumieć życie Kościoła przez wieki, ale uczy ciebie, że ty również jesteś jej autorem, twoja osoba jest ważna w istnieniu świata. Od twojej codziennej postawy chrześcijanina zależy teraz i w przyszłości kondycja wiary w świecie. Ty: sól ziemi i światłość dla świata, masz do dyspozycji wiele pewnych dróg. Jedną z nich to wybrani przez Boga ludzie do szczególnych zadań. Jest nim z pewnością Józef z Nazaretu.

Z Litanii do Św. Józefa, Patrona roku 2021, wybierz wezwania, które wpisują się w twoje potrzeby stawania się mocniejszym w dawaniu świadectwa Prawdzie, podkreśl je i nimi codziennie zwracaj się do św. Józefa o pomoc.

Litania do św. Józefa

Kyrie eleison, – Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Józefie, módl się za nami.

Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami.

Światło Patriarchów, módl się za nami.

Oblubieńcze Bogarodzicy, módl się za nami.

Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami.

Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami.

Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami.

Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami.

Józefie najsprawiedliwszy, módl się za nami.

Józefie najczystszy, módl się za nami.

Józefie najroztropniejszy, módl się za nami.

Józefie najmężniejszy, módl się za nami.

Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami.

Józefie najwierniejszy, módl się za nami.

Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami.

Miłośniku ubóstwa, módl się za nami.

Wzorze pracujących, módl się za nami.

Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami.

Opiekunie dziewic, módl się za nami.

Podporo rodzin, módl się za nami.

Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami.

Nadziejo chorych, módl się za nami.

Patronie umierających, módl się za nami.

Postrachu duchów piekielnych, módl się za nami.

Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, -- zmiłuj się nad nami.

P: Ustanowił go panem domu swego.

W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się:

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do św. Józefa − Papieża Leona XIII

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią Swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności.

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Czwartek

Królestwo Jezusa Chrystusa to miejsce, w którym każdy z nas przeznaczony jest do świętości. Prośmy o pomoc Polaków: świętych, błogosławionych i sług Bożych. Sam zdecyduj, którego świętego chcesz prosić o szczególne wstawiennictwo przed majestatem Boga. Dopisz ich i obcuj z nimi na co dzień. Proś Ich, by byli świadkami każdej twojej decyzji i wspierali cię w każdej chwili dnia.

Patroni Polski: Św. Wojciech, Biskup Stanisław, Stanisław Kostka, Andrzej Bobola

Papież – Jan Paweł II

Prymas – Stefan Wyszyński

Kapłan – Jerzy Popiełuszko

Zakonnik – Rafał Kalinowski

Edmund Bojanowski

Siostra Urszula Ledóchowska, Faustyna Kowalska

Królowa Jadwiga

Rozalia Celakówna, Karolina Kózkówna, Anna Jenke

Wybierając świętych, pomyślałeś o swoich rodzicach, dziadkach, o innych, których spotykałeś albo słyszałeś, a odeszli do domu Ojca. Być może są świętymi. Postaraj się patrzeć na ludzi obok siebie, jaki mają kolor oczu, barwę głosu, kogo słuchają, jakim prawem się kierują, zwróć szczególną uwagę, jak rozmawiają z Bogiem. Oni jak i ty, są kandydatami do Nieba. Pomóż im tam się dostać, a zrozumiesz, że są dla ciebie najskuteczniejszą drogą do nieba. Nawiązuj trwałe relacje z takimi ludźmi, które pozwolą ci na rozwój Królestwa Bożego w tobie.

„Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec − i pozostańcie jej wierni". – Jan Paweł II

Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,

o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,

o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,

o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,

o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,

o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,

o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża.

Amen.

Twoje modlitwy w drodze ku Niebu. …………..........

Piątek

Życie w Królestwie Jezusa Chrystusa na ziemi i przestrzeganie Jego Prawa, wymaga od każdego człowieka nieustannej czujności.

Na drodze na Golgotę, zapytam Cię o wiarę we Mnie.

Stacja I

Pan Jezus na śmierć skazany

Na śmierć skazał Mnie Poncjusz Piłat. On miał takie prawo, ale krzyczał tłum, którego się bał i którego chciał usatysfakcjonować. Pamiętaj, jeżeli idziesz za Mną nie rób nic, aby zadowolić tłum i nie lękaj się, wierz we Mnie. W przeciwnym wypadku, mogę sprawić, że będziesz się bał jeszcze bardziej.

Stacja II

Pan Jezus przyjmuje krzyż na swoje ramiona

Gdy brałem krzyż, spełniała się Moja wola i wola Mojego Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi. Pamiętaj, jeżeli chcesz Mnie naśladować, to wola Ojca ma być twoją wolą. Tylko hojnych i radosnych dawców Bóg miłuje. Zastanów się, dlaczego krzyż – cierpienie ma tak wielkie znaczenie w oczach Ojca? Jaka nauka, poza Moją, z cierpienia uczyniła moc?

Stacja III

Pan Jezus upada po raz pierwszy

Mój upadek to świadectwo dla ciebie, że byłem także człowiekiem. Nic, co ludzkie nie było mi obce. Nie obraziłem tylko nigdy Ojca, za to ty zawsze możesz poprosić o przebaczenie, bo moje cierpienie i spełnienie Jego woli do końca dało ci taką szansę. Spróbuj się nad tym zastanowić. Jak musisz być cenny w oczach Boga, że zgodził się, bym tak cierpiał i dlaczego szatanowi zależy, byś we Mnie nie dostrzegł Króla i Zbawcy?

Stacja IV

Pan Jezus spotyka swoją Matkę

Spotkanie Moje z Mamą daje tobie pewność, że Ona jest w każdym miejscu, gdzie Ja Jestem. Nie schodź z drogi, którą Jestem, pozbawiasz się wtedy największej ochrony, jaką Wam dałem. Wierzysz, że począłem się z Ducha Świętego i narodziłem się z Maryi Panny. Ona ze wszystkich narodów na ziemi wybrała twój naród na Królową, jest w twoim domu, widzi potrzeby i wszystko może u Mnie dla ciebie wyprosić. Zastanów się, jak Ona w twoim domu, w twojej rodzinie jest przyjmowana i jakie zajmuje w nim miejsce?

Stacja V

Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi

Jestem Jedynym Synem Boga i siedzę po Jego prawicy. Doniósłbym krzyż, ale pomoc Szymona była wpisana w wolę Ojca. Przez pewien odcinek krzyż, na którym dokonało się zbawienie świata, niósł człowiek, taki jak ty. Zdobyłem dla ciebie Niebo, ale na drodze do niego masz z woli Ojca swój własny krzyż. Nie lękaj się. Nieś wytrwale, jego ciężar, jest miarą miłości i zaufania Mojego do ciebie.

Stacja VI

Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi

Zostawiłem tobie Moje Oblicze. Znasz Je, możesz Je kontemplować. Z łatwością usłyszysz Mój głos. Uważaj na to, co i czego słuchasz. Tylko do pewnego czasu decydujesz, kto ogarnie twój umysł. Jeżeli czerpiesz z niewłaściwego źródła, nie będziesz mógł żyć w prawdzie. Powrót do właściwego myślenia będzie trudny i bolesny. Kto Mnie widzi, widzi i Ojca. Niech twoje oblicze jaśnieje Moim blaskiem. Nie bądź obłudnikiem pełnym nieprawości. Ja będę sadził żywych i umarłych.

Stacja VII

Pan Jezus upada po raz drugi

Kolejny upadek, jeszcze bardziej uświadamiał oprawcom, że nie jestem Synem Boga. Nic nie rozumieli. Jednych zaślepiła władza, innych ambicja, jeszcze inni kierowali się emocjami lub po prostu wykonywali polecenia przełożonych. Moi niektórzy przyjaciele się przestraszyli i uciekli, pozostali mi towarzyszyli w bólu, zupełnie bezradni wobec wyroku. Tak może być z tobą, kiedy przeciwstawisz się złemu. Możesz, mówiąc po ludzku, zostać sam. Tak nie będzie. Wierz w obecność Ducha Świętego. Nie lękaj się! W wypełnianiu woli Ojca towarzyszyli mi Aniołowie i Moja Mama. Tobie do pomocy otwarłem całe Niebiosa.

Stacja VIII

Pan Jezus pociesza płaczące nad Nim niewiasty

Moja mowa jest trudna, nie każdy chce jej słuchać. Trzeba spędzać ze Mną dużo czasu, by ją zrozumieć. Ja dla ciebie mam zawsze czas. Zapragnij usłyszeć Mój głos, zapewniam cię, nikt kto zrobił Mi miejsce w swoim sercu niczego więcej nie pragnie, jak ze Mną przebywać. Nie daj się jednak zwieść. Nie każdy, kto mówi Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego. Trzeba wypełniać wolę Ojca, który jest w Niebie. Z ust twoich niech wychodzą słowa: tak, tak; nie, nie. Pamiętaj wszystko nadto od złego pochodzi.

Stacja IX

Pan Jezus upada po raz trzeci

Nie mieli oprawcy satysfakcji z Mojego ostatniego upadku, bo rozkoszowali się już zbliżającym Mnie ukrzyżowaniem. Rozważaj Moje cierpienie. Ono nauczy ciebie rozpoznawać czas szatana. Jak działa. Jakie ma metody, jakich używa narzędzi i słów. Jak potrafi zdezorientować i zaślepić ludzi. Jakie wkłada w ich umysł myślenie. On jest i krąży wokół ciebie, szuka sposobu, by cię dla piekła zdobyć. Sam się nie obronisz, jest zbyt przebiegły. Nieustannie ci udzielam łaski uświęcającej, korzystaj! To jest broń nie do pokonania przez nieprzyjaciela. Są dzieci Chrystusa i są dzieci antychrysta.

Stacja X

Pan Jezus z szat obnażony

Moc w słabości się doskonali. Krzyż dla wielu to słabość, dla ufających Mi − to siła. Dałem początek nowej propozycji życia ludziom. „Jeżeli chcesz". Jesteś człowiekiem wolnym, stworzonym na obraz i podobieństwo Boże. Umiłowanym dzieckiem Bożym. Nie strać tej godności, nie bądź ślepym przewodnikiem, ale solą ziemi i światłością dla świata. Pozwól Mi być Królem twojego umysłu, woli i serca. Zaufaj i nie lękaj się, Jam zwyciężył świat.

Stacja XI

Pan Jezus przybity do Krzyża

Moje cierpienie i Moja śmierć były konieczne, bo dały początek nowej propozycji życia. Wypełnij wolę Ojca. Troszcz się o Moje królestwo na ziemi. Przebaczaj z całego serca, dobrze czyń wszystkim, opowiadaj o wszystkim, co dla ciebie uczyniłem. Ja jestem Królem. Możesz to udowodnić swoim życiem, przyjmując Moje prawa i według nich postępując. Jesteś gotowy twoje serce, twój umysł, twoją wolę podporządkować pod prawa Mojego Królestwa?

Stacja XII

Pan Jezus umiera na Krzyżu

4 kwietnia 30 roku o godzinie 15.00 umarłem na krzyżu. „Ukrzyżowan, umarł i pogrzebion". Słowa, które wypowiadasz w Credo. Z jaką robisz to świadomością? Cierpienie, śmierć i pogrzeb to jedne z najpewniejszych sytuacji towarzyszących wszystkim ludziom. A jednak nikt z nas wcześniej, daty tych wydarzeń nie zna. Nieświadomi byliśmy też początku naszego życia. Komu wierzysz, że jest panem życia i śmierci? Tylko jedna osoba na ziemi mogła tak o sobie powiedzieć; Jestem Zmartwychwstaniem i Życiem". To Jezus z Nazaretu, bo pierwszy zmartwychwstał.

Stacja XIII

Pan Jezus zdjęty z Krzyża

Moja Mama cierpiała trzymając Mnie nieżywego w ramionach, ale jej wiara i ufność Bogu były bezkrytycznie zjednoczone z wolą Mojego Ojca. Słowa z Kany Galilejskiej tylko w Jej sercu przez cały czas były aktualne. Moi przyjaciele stracili nadzieję na to, czego się spodziewali, słuchając Moich słów i towarzysząc Mi podczas ogromnej ilości cudów. Prosili Mnie o przymnożenie wiary, otrzymali, a jednak tej próby nie wygrali. Nie lękaj się, zawsze proś o przymnożenie wiary, ale nieustannie ją rozwijaj poprzez rozmowę ze Mną, spotkania na Eucharystii, życie według czystości stanu. Bo będziesz miał swój czas na danie świadectwa. Nabieraj sił, proś Ducha Świętego i Moją Mamę by ci pomogli go wygrać.

Stacja XIV

Pan Jezus złożony do grobu

Mój pogrzeb odbył się w pośpiechu i nie było na nim dużo ludzi. Była tam Moja Mama, kilku świętych, całe Niebo. Nadałem nowy wymiar temu wydarzeniu. Ze smutku i bólu uczyniłem radość i nadzieję. Ze śmierci – życie. Nie lękaj się śmierci. Wierz w ciała zmartwychwstanie, wierz w żywot wieczny! Twój strach i brak wiary we Mnie − jako Pana i Króla, pozwala szatanowi działać i dokonywać wielkiego spustoszenia w twoim umyśle, sercu i woli. Ja śmierć pokonałem, tym samym pokonałem wszelki strach, jaki może tobie towarzyszyć w życiu. Ja mogę cię wyzwolić od lęku. Stawiam przed tobą: życie i śmierć, dobro i zło − wybieraj. Zaufaj Mi. Ja Jestem Drogą, Prawdą i Życiem.

Sobota

Poświęcona jest Najświętszej Maryi Pannie.

Maryja jest Wniebowziętą, Niepokalanie – poczętą, Bogarodzicą, Dziewicą.

Maryja dała Królestwu Bożemu Jej Założyciela. Obywatelom Królestwa, zsyła przez wieki niezniszczalne prezenty. Takie jak: Szkaplerz, Różaniec, Święty Medalik. Korzystaj. Ona jest najbezpieczniejszym mostem, łączącym Kościół walczący na ziemi, z Kościołem tryumfującym w Niebie.

Słowami kardynała Wyszyńskiego oddajmy się pod Jej opiekę

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

Różaniec św.: propozycje: cz. Radosna – podziękowanie, cz. Światła – prośby, cz. Bolesna – wynagrodzenia, cz. Chwalebna – uwielbienie.

Niedziela

W nawiązaniu do słów Piusa XI w encyklice Quas primas, w której Papież uświadamia nas, chrześcijan, …„iż nawałnica zła jaka nawiedziła świat, jest konsekwencją usunięcia przez wielu ludzi Jezusa Chrystusa i Jego Prawa z własnych obyczajów, życia prywatnego, rodzinnego, i publicznego"…, dodając jednocześnie,…„że w przyszłości nie zajaśnieje pewna nadzieja pokoju między narodami, dopóki tak jednostki jak i państwa stronić będą i zaprzeczać panowaniu Zbawcy Naszego...", pragnę z wielką nadzieją i wiarą, całym sercem, umysłem i wolą poddać się pod panowanie Mojego Pana i Króla.

Przed Najświętszym Sakramentem

Niech będzie Bóg uwielbiony!

Niech będzie uwielbione święte Imię Jego!

Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek!

Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe!

Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe!

Niech będzie uwielbiona Najświętsza Krew Jezusowa!

Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza!

Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel!

Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja!

Niech będzie pochwalone jej święte i Niepokalane Poczęcie!

Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki!

Niech będzie pochwalony św. Józef, Jej przeczysty Oblubieniec!

Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i w swoich świętych!

Oddanie się Jezusowi Królowi

Ja …………………………………….

W obecności wszystkich archaniołów, chórów anielskich mojego anioła stróża, mojego patrona, wszystkich świętych wraz z N.M.P. Królową Polski − Przyrzekam Tobie Panie Jezu i Królu:

Słuchać Twojego głosu

Przestrzegać Twoich ustaw i praw w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym.

Bądź Królem mojego umysłu, woli i serca. Posyłaj mnie, gdzie chcesz, abym głosił Twoją naukę i Twoje Prawo. Pozwól mi być narzędziem w Twoich rękach do budowania Twojego Królestwa na ziemi, spraw, bym był świadkiem Twojej Prawdy, światłem dla innych na Twojej Drodze i bezkompromisowym w walce ze złem. Chcę służyć tylko Tobie, działać przez Ciebie, z Tobą i w Tobie, Tak mi dopomóż Bóg.

Jezu Chryste bądź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, w moim życiu, w mojej Rodzinie, w mojej Ojczyźnie i na całym świecie. Amen

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

przygotowanie i opracowanie S. Anna Krogulska

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com