French flag English spanish flag

Dlaczego pieniądze mają znaczenie?

w dniu środa, 01 maj 2019.

Artykuł ten został opublikowany po raz pierwszy w sierpniowym wydaniu „Les Cahiers du Crédit Social” („Zeszytów Kredytu Społecznego”) w 1939 r.

Korzeń wszystkich problemów

Dlaczego MICHAEL nalega na omawianie spraw związanych z pieniędzmi? Ponieważ wszystkie problemy ekonomiczne i polityczne wiążą się z pieniędzmi.

Nie twierdzimy, że korygowanie problemu finansowego jest jedyną kwestią, którą musimy się zajmować, czy nawet, że jest najważniejszą. Ale mówimy, że jest najbardziej palącą. Wszystkie inne problemy wynikają z problemu pieniędzy. Chaos panujący w dzisiejszym systemie monetarnym ma wpływ na całą resztę.

Pieniądze są niezbędne w naszym współczesnym świecie. Chociaż nie są one prawdziwym bogactwem narodu, to są środkiem, za pomocą którego rozprowadzane jest bogactwo każdego narodu. Bez pieniędzy umrzemy z głodu przed sklepami wypełnionymi dobrami użytecznymi.

Nasz styl życia nie zależy od zdolności produkcyjnych Kanady, ale od posiadania (lub nie) pieniędzy. Ich ilość jest niewystarczająca i z tego powodu bogactwo musi być niszczone. Jest to sprzeczne z porządkiem, ale ten stan rzeczy zgadza się całkowicie z tymi, którzy kontrolują pieniądze.

Pieniądze są tworzone przez człowieka

Gdyby ilość pieniądza w obiegu zależała od pogody lub jakiejś innej przyczyny poza kontrolą człowieka, musielibyśmy po prostu nauczyć się to akceptować. Ale może faktycznie ten właśnie stan umysłu utrzymuje ów fałszywy system. Od tak dawna mówiono nam, żebyśmy byli cierpliwi, że przyzwyczailiśmy obywać się bez tego.

Pieniądze nie są ani dziełem Boga, ani aniołów, ani też zjawiskiem naturalnym. Są zrobione przez człowieka.

Pieniądze są dziś tworzone przez ludzi, którzy nie są inspirowani społecznie. Prosty fakt, że pieniądze na wojnę zostały wydrukowane w miliardach we wszystkich krajach świata i że powinny zniknąć bez uzasadnienia, gdy produkcja była u szczytu, jest wystarczającym dowodem na to, że motywacja tworzenia pieniędzy nie jest ani społeczna, ani nawet ludzka.

Może być niewielu ludzi, którzy nadal wierzą, że ilość pieniędzy nie zależy od woli człowieka, ale od ilości dostępnego złota.

To nie ma sensu. Podczas ostatniej wojny światowej mężczyźni nie zajmowali się kopaniem złota. Pieniądze były swobodnie tworzone, aby zabijać miliony, a ponadto w ciągu dziesięciu lat Wielkiego Kryzysu, chociaż złoto było przechowywane w skarbcach w Fort Knox, 13 milionów Amerykanów było bezrobotnych z powodu braku pieniędzy. W Kanadzie nigdy nie wydobyto tyle złota, jak w czasach Wielkiego Kryzysu, a jednocześnie, w tym samym czasie, nigdy nie było takiego braku pieniędzy.

Pieniędzy brakuje, gdy ci, którzy je tworzą, a także je anulują, likwidują więcej niż tworzą.

Pieniędzy jest pod dostatkiem, kiedy ci sami ludzie tworzą ich więcej, niż anulują.

Czym są pieniądze?

Pieniądze to każdy instrument, który jest ogólnie akceptowany jako środek wymiany na produkty. Rodzaj tego instrumentu nie ma znaczenia, o ile jest powszechnie akceptowany w całym kraju jako pieniądze.

Powiedzmy, że kupuję krzesło za sto dolarów. Mogę za nie zapłacić dziesięcioma banknotami 10-dolarowymi albo jednym banknotem 100-dolarowym lub włączyć do mojej płatności metalowe monety. Zarówno metalowe monety, jak i prostokątne kartki papieru są pieniędzmi. To nie materiał, z którego wykonany jest środek płatniczy, nadaje mu wartość. Dokładnie taka sama ilość materiału jest wykorzystywana do wykonania zarówno dziesięciodolarowego, jak i studolarowego banknotu.

Jeśli mam konto bankowe, mogę również zapłacić za krzesło za pomocą czeku wystawionego na moje konto. Czeki pozwalają bankowi na przelewanie pieniędzy z mojego konta na konto sprzedawcy. Mogę wystawiać czeki na swoje konto, o ile znajdują się na nim pieniądze.

Pieniądze można znaleźć na rachunkach bankowych. Ale czy nie wszystkie rachunki bankowe składają się z naszych oszczędności w postaci papierowej lub metalowej waluty? Nie, bynajmniej!

Na rachunkach bankowych jest dziesięć razy więcej pieniędzy typu scrip1 niż pieniędzy metalowych czy papierowych w całym kraju.

Lekcja o kontach bankowych

Konto banku nie jest oparte wyłącznie na oszczędnościach. Największa część pieniędzy na rachunku bankowym jest tworzona przez bankiera i nie pochodzi z oszczędności deponenta.

Powiedzmy, że zaoszczędziłeś dwadzieścia dolarów i przynosisz je do banku. Bankier wkłada je do swojej szuflady, następnie znajduje twoje konto i zapisuje 20,00 $ na twój kredyt. Twoje konto bankowe zwiększyło się o dwadzieścia dolarów.

Teraz kredytobiorca wchodzi do banku. Potrzebuje pożyczki w wysokości 20 000 $. Nie przyniósł ze sobą żadnych pieniędzy do banku, natomiast musi pożyczyć pieniądze. Co robi bankier? Po podpisaniu umowy bankier wpisuje na konto 20 000 USD jako kredyt pożyczkobiorcy. Konto bankowe kredytobiorcy wzrosło o 20 000 USD. Pożyczka jest gwarantowana przez mienie pożyczkobiorcy.

Skąd bankier wziął te 20 000 $? Nie wyjął ich ze swojej szuflady, nie wziął ich z konta nikogo innego ani nie wyciągnął z własnej kieszeni. Mimo to konto bankowe wzrosło o 20 000 USD. Co więcej, obecnie łączny wzrost wszystkich rachunków bankowych w całym kraju wynosi 20 000 USD. Kwota na rachunku czekowym kredytobiorcy wzrosła o 20 000 USD. Skąd pochodzą te pieniądze? Pochodzą one z pióra bankiera.

Konta bankowe zwiększają się na dwa sposoby:

▪ Po pierwsze, dzięki oszczędnościom deponentów: waluta jest przekształcana w kredyt bankowy.

▪ Po drugie, poprzez pożyczki: tworzy się kredyt, który nie istniał wcześniej.

Więc pieniądze zostały stworzone? Tak, bez wątpienia, ponieważ 20 000 dolarów to pieniądze. Są to pieniądze dzięki samemu faktowi, że kredytobiorca może wypisywać czeki na to konto w celu zakupu lub zapłaty za jakiekolwiek towary lub usługi, w taki sam sposób, w jaki używa waluty papierowej lub monet.

Pożyczki publiczne

Pożyczki publiczne są realizowane w ten sam sposób. Pozwólcie nam towarzyszyć ministrowi finansów, który udaje się do banku po pożyczkę w wysokości jednego miliarda.

Minister finansów musi najpierw dać bankowi „obligację” lub „skrypt dłużny”, co jest obietnicą zwrotu: „Obiecuję, że zwrócę bankowi w ciągu następnych dwudziestu lat sumę jednego miliarda dolarów plus 5% odsetek”.

Co robi bankier? Czy daje ministrowi finansów miliard dolarów w walucie? Nie, wcale nie! Bankier robi to samo, co wcześniej: wpisuje kwotę miliarda na koncie Ministerstwa Finansów jako kredyt dla rządu. Minister finansów może teraz podpisywać czeki na towary i usługi, które dadzą sumę miliarda dolarów.

Skąd bankier wziął ten miliard dolarów? Nie ze swojego skarbca, ani z własnych kieszeni, ani nie wziął go z konta bankowego nikogo innego.

Konto bankowe zostało zwiększone bez zmniejszania innego. Kto jeszcze może to zrobić z wyjątkiem bankiera? Kto inny może pożyczać pieniądze bez zmniejszania własnego konta bankowego?

Aby pożyczyć pieniądze bez zabierania ich z innego miejsca, należałoby je wyprodukować lub stworzyć. To właśnie robi bankier.

Ale czy jest to właściwy sposób załatwiania spraw?

Zdolność do tworzenia pieniędzy za jednym pociągnięciem pióra jest wspaniałym wynalazkiem. Biorąc pod uwagę, że dzisiejsza nowoczesna technologia ułatwia produkcję dóbr użytecznych, pożądane jest, aby produkcja pieniędzy była łatwa. Odpowiednia rachunkowość pozwoliłaby na wytworzenie takiej ilości pieniędzy, ile jest dostępnych towarów i usług.

Jednak pieniądze nie są oparte na produkcji. Brakuje pieniędzy, gdy towary są dostępne. Innym razem jest mnóstwo pieniędzy, podczas gdy sklepy są puste. Dlaczego? Ze względu na decyzje podjęte przez tego, kto trzyma pióro i warunki, jakie ustanawia on dla tworzenia pieniędzy.

Za każdym razem, gdy tworzone są pieniądze, powstaje dług, prywatny lub publiczny. Aby spłacić te długi, pieniądze muszą zostać wycofane ze społeczeństwa poprzez ceny lub podatki.

Pieniędzy musi być za mało, ponieważ są tworzone pod warunkiem, że większa ilość zostanie anulowana niż została stworzona. Jeśli pozostają jakieś pieniądze, to dlatego, że zaciągnięto więcej długów.

Gdy dług publiczny wzrasta, wzrasta całkowita kwota odsetek. Gdy roczne stopy procentowe rosną, wzrastają podatki. Gdy podatki rosną, ilość pieniędzy w obiegu maleje, nawet gdy ceny rosną. Kiedy pieniądze maleją, zaciągamy pasy. Kiedy to się dzieje, pojawia się bezrobocie i tak dalej i tak dalej.

Wydaje się to dość łatwe do zrozumienia, gdy pozbędziemy się całej mylącej struktury otaczającej to i ukrywającej. Ale kiedy ludzie są utrzymywani w nieznajomości faktów, często winą za tę sytuację obarcza się obecny rząd. Zamiast zjednoczyć się przeciwko wspólnemu wrogowi, kończymy prowadząc walki polityczne przeciwko sobie.

Wypaczenie

To całkowite wypaczenie, że pieniądze, które zostały stworzone przez człowieka, powinny teraz stać się jego Panem. Pieniądze zostały ustanowione, aby służyć człowiekowi; dziś są one tworzone w celu jego kontrolowania. Pieniądze powstają teraz w księgach spekulantów z utworzonymi długami, które matematycznie nie mogą być spłacone. Zagrabienie kredytu społeczeństwa prowadzi je przede wszystkim do dalszego zadłużania.

Jak stworzone w ten sposób pieniądze mogą przynosić korzyści społeczeństwu? Od swoich narodzin rozkazują i kontynuują rozkazywanie. Powstają wyłącznie w celu czerpania korzyści przez kilku wyzyskiwaczy i dalej przynoszą korzyści tym nielicznym wyzyskiwaczom. Pieniądze powstają, kontrolując rządy na ich własną prośbę; i kontynuują kontrolowanie rządów.

Tymczasem dzieci rodzą się w długach. Po urodzeniu przejmują część długu swojego kraju, ciężar, który będą nieść przez całe życie. A system dopilnuje, aby ten dług nadal wzrastał. Pieniądze stają się panem; człowiek zostaje niewolnikiem. Im więcej dzieci w rodzinie, tym więcej niewolników. To naprawdę wypaczenie rzeczywistości!

Wypaczenia: w świecie pełnym produktów brakuje pieniędzy; pieniądze znikają, gdy produkcja osiąga szczyt; pieniądze są regulowane dla wyłącznego zysku bankierów, a nie regulowane zgodnie z pilnymi potrzebami społeczeństwa; pieniądze stają się własnością tylko nielicznych uprzywilejowanych, którzy zamieniają w pieniądze wszystkie aktywa społeczeństwa! Dopóki nic nie zostanie zrobione, aby naprawić ten problem, niewiele można zrobić, aby ustanowić porządek w stosunkach społecznych.

Rzeczywiście, pieniądze mają znaczenie. Dlatego właśnie magazyn MICHAEL upiera się, by problem był znany jego Czytelnikom, aby doprowadzić do wyleczenia: zastosowania propozycji monetarnych Kredytu Społecznego, znanego również jako demokracja ekonomiczna. Propozycje te, zainicjowane przez szkockiego inżyniera Clifforda Hugh Douglasa, postawią pieniądze na właściwym miejscu. Pieniądze stałyby się sługą i narzędziem dystrybucji bogactwa przeznaczonego dla wszystkich ludzi. Niezależnie od tego, czy jest to dar od Boga, czy wynik ludzkiej pracy i nauki stosowanej, każdy człowiek, wszyscy ludzie, każda bez wyjątku osoba ludzka musi otrzymać swój udział.

Louis Even


 

1) scrip - scrip jest substytutem lub alternatywą dla prawnego środka płatniczego, który uprawnia posiadacza do otrzymania czegoś w zamian. Scrips występują w wielu różnych formach, zazwyczaj w formie kredytu.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com