French flag English spanish flag

Intronizacja Chrystusa Króla w Polsce

w dniu czwartek, 01 październik 2015.

Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem Królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu" (J 18, 37)

Przyjęcie królowania Chrystusa oznacza podporządkowanie się Jego prawom i stosowanie ich w życiu osobistym i w życiu narodu. Oznacza uporządkowanie prawodawstwa: całkowity zakaz aborcji, eutanazji, propagowania zboczeń, odrzucenie ideologii gender, obronę rodziny.

Według Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny w intronizacji mają uczestniczyć Kościół i władze kraju.

Na Jasnej Górze w dniu 10 października 2015 r. odbyła się konferencja Ruchów Intronizacyjnych zaangażowanych od lat w prace nad intronizacją Chrystusa Króla w Polsce. Temat sympozjum brzmiał: „Królowanie Jezusa w Polsce. Zaangażowanie ruchów intronizacyjnych i głos Magisterium Kościoła". Konferencję rozpoczęła Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu pod przewodnictwem ordynariusza częstochowskiego ks. bpa Wacława Depo.

W konferencji wzięli udział biskupi, księża i osoby świeckie. W Episkopacie Polski powstał zespół działający w tej sprawie. W zespole Episkopatu jest obecnie 10 biskupów. Przewodniczący Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych Komisji Episkopatu Polski, ks. biskup Andrzej Czaja, ordynariusz opolski, był jednym z organizatorów konferencji. Biskup powiedział: „Sytuacja dojrzała na tyle, że księża biskupi są gotowi na taki akt intronizacji Chrystusa Króla, który ma wymiar indywidualny – intronizacji Osoby, Serca Pana Jezusa, ale też ma wymiar wspólnotowy, społeczny, narodowy, publiczny". W drugiej części sympozjum wykłady wygłosili członkowie Zespołu: ks. bp Roman Pindel („Biblijne podstawy królowania Chrystusa"), ks. bp Jacek Jezierski („Idea królowania Jezusa Chrystusa w dziejach") i ks. bp Andrzej Czaja („Teologia królowania Chrystusa"). Słowo dodał uczestniczący w sympozjum ks. bp Andrzej Dzięga.

Episkopat podjął decyzję, że akt intronizacji Chrystusa Króla odbędzie się w Polsce w przeddzień uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, 19 listopada 2016 r.

W pierwszej części sympozjum przedstawiciele ruchów intronizacyjnych w Polsce złożyli sprawozdania ze swojej wieloletniej i bogatej działalności w tej sprawie.

Bp Andrzej Czaja w słowie wstępnym sympozjum powiedział:

„Zmierzamy wyraźnie ku temu, żeby dokonać aktu intronizacyjnego Jezusa Chrystusa w Polsce. Nie chcielibyśmy poprzestać na jednorazowym akcie. To jest bardzo ważny moment. Do niego trzeba się przygotować, ale potem też ten akt ma służyć temu, żeby uznać Jezusa Królem, uznać panowanie Chrystusa Króla i podporządkować swoje życie prawu Bożemu, a jednocześnie temu Królowi naprawdę wiernie służyć. To jest nasze naczelne założenie".

Środowisko inteligencji katolickiej, zajmującej się intronizacją Chrystusa Króla, reprezentował prof. dr Włodzimierz Bojarski, który przedstawił zasadnicze kwestie związane z intronizacją:

„Sam akt intronizacji to po pierwsze uznanie Jezusa Chrystusa Królem narodu i Królem naszego państwa. Drugi moment to jest uznanie prawa Bożego jako nadrzędnego prawa nad wszelkimi konstytucjami, które byśmy chcieli sami formułować, nad prawem stanowionym, nadrzędnością prawa Bożego nad innymi dokumentami prawa, które Polska jest zmuszona czy chce u siebie stosować, a są formułowane za granicą, czy narzucane nam. Wreszcie podporządkowanie prawa stanowionego i stosowanego w szerokim zakresie w sądowniczej praktyce. Trzeci punkt to oddanie Panu Jezusowi przyszłości naszego narodu z najwyższym zaufaniem do Bożego Miłosierdzia i błaganie Go o błogosławieństwo, żeby w Swoje ręce wziął przyszłość naszego państwa.

Dalej są nasze zobowiązania. Po pierwsze, że rzeczywiście będziemy dbali, żeby Ewangelia była stosowana we wszystkich aktach ustawodawstwa stosowanego na co dzień. Jest to zobowiązanie na przyszłość.

Drugie zobowiązanie na przyszłość to to, że będziemy religię katolicką wyróżniali jako religię prawdziwą, główną, podstawową, której broni również władza państwowa, urzędowa. Religię, która jest obowiązkowa w naszych uczelniach. Nie tylko przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej, ale na wyższych uczelniach, na wszystkich fakultetach.

I trzeci punkt tego zobowiązania to jest to, że sprawiedliwość i miłość społeczna będzie wyrażana we wszystkich aktach, jakie tylko będziemy realizowali w praktyce. Życie gospodarcze, społeczne i polityczne będzie przeplatane miłością i sprawiedliwością i że te prawdy będziemy się starali ukazywać też innym, także niewierzącym, także ateistom. Dlatego że to dla ich dobra robimy. Nie tylko intronizacja dla wierzących, intronizacja jest sercem i modlitwą o przybliżenie dobra też ludziom niewierzącym.

Jeżeli sięgniemy do wspaniałej rocznicy chrztu Polski i zobaczymy, jakie elementy były zawarte w tym akcie, to dostrzeżemy, że władza państwowa uznała nadrzędność prawa Bożego i podporządkowała prawo stanowione prawu Bożemu. Władza państwowa uznała religię chrześcijańską za religię narodową, państwową, religię, która wymaga obrony, szerzenia i pogłębienia w nas samych. W tym akcie było zobowiązanie tworzenia, i rozwijania państwa, kultury i nauki w tym chrześcijańskim duchu.

Akt, w którym równo, wspólnie uczestniczyły władze kościelne, władze państwowe i przedstawiciele narodu. Jest rzeczą zrozumiałą, że w tej intronizacji, o którą prosimy Ducha Świętego, żeby pozwolił nam ją zrealizować, jest potrzebne współdziałanie władz kościelnych, władz państwowych i nas wszystkich. Rozumiemy jak trudna to jest sprawa. I dlatego błagamy o modlitwę do Ducha Świętego".

Następnie sprawozdania z działalności organizacji intronizacyjnych składali: prof. dr Andrzej Flaga (Samorządna Polska, jednocześnie organizator sympozjum), mgr inż. Henryk Bieńkowski (Ruch Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski), mgr inż. Adam Kędzierski (Rycerstwo Jezusa Chrystusa Króla), dr Anna Krogulska (Polonijne Wspólnoty Intronizacyjne Polonii Amerykańskiej, Kanadyjskiej i Australijskiej) oraz dr Marcin Majewski (Stowarzyszenie Róża).

Po wykładach biskupów nastąpiła trzecia część sympozjum. Była to dyskusja wszystkich uczestników spotkania, której moderatorem był ks. prof. dr Marek Chmielewski z KUL-u. Przedstawił on swoje stanowisko w sprawie intronizacji. Dyskusja była burzliwa i emocjonalna. Do sympozjum będziemy wracali w następnych numerach MICHAELA. (JAL)

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com