French flag English spanish flag

Kredyt Społeczny 2013

Napisał Louis Even w dniu wtorek, 01 październik 2013.

Kredyt Społeczny chce, żeby każdy bez wyjątku członek społeczeństwa korzystał z życia w tym społeczeństwie.

Żąda on dla każdego bez wyjątku odpowiedniego udziału w obfitości dóbr narodowych, który to udział ma gwarantować wystarczające środki do życia.

Ponieważ to system monetarny nie działa właściwie, Kredyt Społeczny potępia obecny sposób tworzenia pieniędzy i domaga się sposobu, który jest bliższy zdrowemu rozsądkowi.

Dzisiaj pieniądze tworzone są przez banki dla ich korzyści, wprowadzając rządy i przedsiębiorstwa w długi.

Ten sposób tworzenia i emitowania pieniędzy daje prywatnym bankom władzę kontroli całego społeczeństwa.

Kredyt Społeczny chce, żeby społeczeństwo samo tworzyło wszystkie pieniądze, których potrzebuje na sfinansowanie produkcji i dystrybucji dóbr.

Kredyt Społeczny utrzymuje, że wszystkie nowe pieniądze, związane z rozwojem zdolności produkcyjnej narodu należą do społeczeństwa, a nie do osób prywatnych; ponadto, te nowe pieniądze muszą być też dostarczone społeczeństwu, to znaczy każdemu obywatelowi.

Przez uwolnienie człowieka od podporządkowania pieniądzom Kredyt Społeczny umożliwi mu wejście w erę bezpieczeństwa ekonomicznego i osobistej wolności.

Przez uznanie wspólnego społecznego dziedzictwa Kredyt Społeczny rozwija ducha solidarności i braterstwa.

Kredyt Społeczny domaga się:

Pieniądze muszą być tworzone przez naród w powiązaniu z możliwościami produkcyjnymi i potrzebami konsumentów;

Wszystkie nowe pieniądze muszą być dostarczone konsumentom:

a) przez tej samej wielkości dywidendę narodową przekazywaną każdemu mężczyźnie, kobiecie i dziecku w kraju,

b) przez rabat w cenach detalicznych obliczony tak, żeby zrównoważyć siłę nabywczą w rękach konsumentów z cenami. Rabat ten na korzyść konsumentów jest zrekompensowany kupcom detalicznym poprzez emisję nowego kredytu.

Nowe pieniądze dostarczone w ten sposób społeczeństwu bez żadnego wzrostu podatków zwiększą sprzedaż i zlikwidują bezrobocie.

Dywidenda dla każdego mieszkańca ułatwi warunki życia rodzin wielodzietnych, gdzie każdy członek rodziny otrzyma swoją własną dywidendę.

Możliwość sprzedaży dóbr przy istnieniu wystarczającej ilości pieniędzy wzmocni własność prywatną, pozwoli rolnikom i przedsiębiorcom wykonać ich zobowiązania oraz rozwinąć produkcję dla większego dobra wszystkich konsumentów kraju.

Louis Even

O autorze

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com