French flag English spanish flag

Dziennik patriotów katolickich
dla reformy monetarnej Kredytu Społecznego

Ksiądz Charles Coughlin Wielki apostoł sprawiedliwości społecznej

w dniu piątek, 01 maj 2020.

Potępienie zadłużającego systemu monetarnego bankierów

Charles Edward Coughlin urodził się 25 października 1891 r. Jego rodzice byli Amerykanami mieszkającymi w Hamilton, w kanadyjskiej prowincji Ontario. Święcenia kapłańskie przyjął w Toronto w 1916 r. i został inkardynowany do diecezji Detroit w 1923 r. W 1926 r. założył sanktuarium Małego Kwiatka (Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus) w Royal Oak, Michigan, i stał się szeroko znany w USA (jako „Radio Priest”) dzięki ogólnokrajowym audycjom radiowym, poświęconym sprawiedliwości społecznej, w których bronił biednych i odważnie krytykował zadłużający system monetarny bankierów. W 1936 r. ponad 150 000 osób wypełniało park w Chicago, by słuchać pojedynczego przemówienia ks. Coughlina. Gdziekolwiek się odezwał publicznie, podobne tłumy słuchały, jak stosuje zasady papieskich encyklik do praktycznych problemów narodu.

W 1932 r. ks. Coughlin był zwolennikiem prezydenckiego kandydata Franklina D. Roosevelta, który obiecał pomoc biednym poprzez korektę systemu bankowego i ożywienie gospodarki dzięki programowi rewitalizacji zwanemu New Deal. Po kilku latach ks. Coughlin zdał sobie sprawę, że Roosevelt nie tylko robił zbyt mało, aby pomóc biednym, ale tak naprawdę był lojalnym sługą finansjery, którą potępiał w swojej kampanii. Przepisy bankowe New Dealu, dalekie od korekty wad zadłużającego systemu pieniężnego lub ograniczenia władzy finansjery, raczej dalej ją umacniały. Ks. Coughlin zaczął krytykować Roosevelta, który przyniósł mu prześladowania i dezaprobatę jego przełożonych. Ks. Coughlin pozostał jednak wierny prawdzie i sprawiedliwości do swojej śmierci 27 października 1979 r.

W 1936 r. ks. Coughlin napisał znakomitą i łatwą do zrozumienia książkę zatytułowaną „Pieniądze! Pytania i odpowiedzi”, która wyjaśniała w formie pytań i odpowiedzi, wady obecnego systemu pieniędzy dłużnych i to, jak można zrealizować uczciwy system pieniężny. We wstępie czytamy: „Ponieważ pieniądze to najważniejszy i fundamentalny problem do rozwiązania zanim może zostać przywrócona sprawiedliwość społeczna, jest to pierwsza z serii książek poświęconej całościowemu programowi sprawiedliwości społecznej”.

Oto fragmenty książki, które są bardziej aktualne niż kiedykolwiek wcześniej, kiedy tak dotkliwie doświadczamy negatywnych konsekwencji systemu pieniądza dłużnego. Potrzeba uczciwego systemu pieniężnego nigdy nie była tak pilna.

Alain Pilote

Pieniądze! Pytania i odpowiedzi

Podczas gdy Związek Narodowy dla Sprawiedliwości Społecznej docenia wspaniałe wysiłki szlachetnych mężów stanu, czynione w przeszłości dla przywrócenia Kongresowi jego prawa bicia monety i regulowania jej wartości, to jednocześnie zdać można sobie sprawę, że te próby podejmowano na próżno, ponieważ niedoinformowani i źle poinformowani ludzie łudzili się, że zmiana polityki partyjnej, a nie polityki pieniężnej, jest kluczem do zadowolenia i dobrobytu...

Konstytucja i pieniądze

Jak może być utrzymane życie osobiste i fizyczne poddane różnorodnym działaniom?

Przez wymianę dóbr i usług.

Jak przebiega ta wymiana dóbr i usług?

Przez pośrednictwo pieniędzy, które powstały ze społecznej konieczności, umożliwiając tym samym wymianę różnych dóbr i dóbr o różnej wartości.

Czy jest ważne, z czego zrobione są pieniądze?

Nie. To status prawny nadany pieniądzom przez pieczęć rządową powoduje ich akceptację jako pieniędzy przez wszystkich – obojętnie czy są z metalu, czy z papieru.

Kto powinien tworzyć pieniądze?

Rząd reprezentujący wszystkich ludzi.

Jakie ciało rządowe powinno reprezentować wszystkich ludzi w naszym kraju (USA)?

Kongres Stanów Zjednoczonych.

Czy Konstytucja Stanów Zjednoczonych postanawia, że Kongres powinien dawać początek nowym pieniądzom?

Tak. Jest to bardzo specyficzna i konkretna definicja: „Kongres ma prawo bić monety i określać ich wartość oraz wartość walut zagranicznych”. Artykuł I, Sekcja 8, Ustęp 5.

Czy zgodnie z obecnymi prawami (luty 1936) nasz rząd narodowy tworzy nasze pieniądze?

Nie, tylko bardzo ograniczoną ilość.

Kto tworzy nasze pieniądze?

Prywatne korporacje, zwane zwyczajowo bankami, tworzą praktycznie wszystkie nasze pieniądze.

Dlaczego osoby prywatne uzurpują sobie i wykorzystują suwerenne prawo tworzenia naszych pieniędzy?

Dlatego, że utrzymując i wykorzystując to prawo osoby prywatne mogą kontrolować i kontrolują całą ekonomię, z systemem społecznym i rządowym, i czerpią z tego ogromne, bezprawne profity.

Co bankierzy otrzymują za darmo przy obecnym prywatnym systemie tworzenia pieniędzy?

Otrzymują procent z pieniędzy, które tworzą i pożyczają, i prawo konfiskowania własności mienia w przypadku niespłacenia raty pożyczki w określonym terminie.

Czy Kongres może przekazać prawo, zarezerwowane dla niego przez konstytucję jako funkcja publiczna, w celu operowania tym prawem dla prywatnego profitu bez wyszczególnienia warunków?

Nie. Nie bez pogwałcenia Konstytucji Stanów Zjednoczonych.

Czy Kongres przekazał dla prywatnego profitu i bez jakichkolwiek specyfikacji prawo tworzenia naszych pieniędzy?

Tak, przyjmując Narodową Ustawę Bankową (National Bank Act) z 1863 roku i Ustawę o Rezerwie Federalnej (Federal Reserve Act) z 1913 r., jak również inne zarządzenia w międzyczasie.

Ale czy nie są to przepisy uchwalane przez Kongres?

Nie! Są pogwałceniem prawa konstytucyjnego, uchwalone przez Kongres, podobnie jak AAA (Agricultural Adjustment Act − Ustawa o dostosowaniu rolnictwa) i NRA (National Recovery Act).(Uwaga wydawcy: te dwa prawa uchwalone w 1933 r. kilka lat później zostały uznane za niekonstytucyjne przez Sąd Najwyższy USA.)

Dlaczego to pogwałcenie prawa jest kontynuowane?

Dlatego, że za każdym razem, kiedy Franklin, Jefferson, Jackson, Lincoln lub inny uczciwy polityk próbował uświadomić ludziom oszustwo, z powodu którego cierpią, prywatni twórcy pieniędzy – międzynarodowi bankierzy – mobilizowali wszystkie swoje siły i używali kontrolowanej przez siebie prasy, usłużnych polityków, swoich biurokratów bankowych, swoich uległych duchownych i swojego panowania nad dobrobytem Ameryki, żeby zniweczyć dążenie do wolności ekonomicznej. Jak dotąd – odnoszą sukces.

W jaki sposób Kongres może odzyskać swój przywilej emisji naszych pieniędzy?

Nie ma potrzeby odzyskiwać tego, czego nie miało się prawa oddawać. Kongres ma dalej prawo, może i powinien natychmiast podjąć na nowo wykonywanie tego najważniejszego nakazu konstytucji.

System Rezerwy Federalnej

Czy Banki Rezerwy Federalnej są rzeczywiście Federalne?

Nie. Banki Rezerwy Federalnej są prywatnymi korporacjami giełdowymi będącymi w całkowitym posiadaniu przez inne prywatne korporacje znane jako banki członkowskie. Nie są one bardziej Federalne niż Federalna Piekarnia lub Federalna Pralnia.

Co to jest Bank Rezerwy Federalnej?

Jest to Bank Centralny – bank bankierów.

Co jest prawdziwym celem (Centralnych) Banków Rezerwy Federalnej?

Aby pozwolić kilku osobom prywatnym na dyktowanie lokalnym bankom, kiedy mogą zwiększyć ilość istniejących pieniędzy lub kiedy muszą ograniczyć ich ilość poprzez zwiększenie lub zmniejszenie swoich rezerw.

Dlaczego bankierzy Rezerwy Federalnej są tak potężni?

Ponieważ mogą zmusić lokalne (członkowskie) banki do żądania zwrotu swoich pożyczek i anulowania pieniędzy z obiegu, powodując bankructwo biznesmenów w każdym mieście i stanie. Mają władzę decydowania, które pożyczki przedsiębiorców są akceptowane przez Bank Rezerwy Federalnej, a także mogą dyktować zasady i przepisy, jakie mają być wprowadzane w życie przez inspekcję bankową. Mogą w ten sposób zmuszać lokalne banki do pożyczania pieniędzy tylko kilku dużym korporacjom, dusząc w ten sposób i rujnując małe pojedyncze przedsiębiorstwa.

Współczesny kapitalizm i komunizm

Czy Karol Marks kiedykolwiek atakował przywileje tworzenia prywatnych pieniędzy i krytykował międzynarodowych bankierów?

Nie, cały jego system nie proponował zniesienia nielegalnych uprawnień do tworzenia i niszczenia prywatnych pieniędzy, ale jego konsolidację w systemie kompletnej dominacji gospodarczej, politycznej i religijnej nad całym światem przez niewielu internacjonalistów.

Czy Charles A. Lindbergh, Sr. ma rację w utożsamianiu nowoczesnego kapitalizmu z nowoczesnym komunizmem?

Tak, ponieważ w marzeniu o światowej demokracji międzynarodowy bankier, który stara się kontrolować świat poprzez fikcję swojego standardu złota, chce teraz zniszczyć wszystkie parlamenty i kongresy w celu zachowania swojej nieuczciwie nabytej dominacji. Jest to kwestia historii, że, podczas gdy współcześni kapitaliści otwarcie sprzeciwiają się komunizmowi, prywatnie podtrzymują, w niektórych przypadkach, jego najgorsze elementy.

Lichwa

W takim razie, jeżeli banki są warsztatami długów, gdzie pieniądze są produkowane w celu tworzenia długów – to emisja pieniędzy odbywa się przede wszystkim w celach lichwiarskich?

Tak. Pieniądze wychodząc z banku, zaczynają swoją egzystencję wyłącznie jako „pożyczki na procent”, który to procent musi być płacony przez każdego użytkownika pieniędzy.

Co to jest lichwa?

Lichwa jest złamaniem przykazania: „Nie kradnij” i składa się z trzech wymienionych poniżej niemoralnych działań: a) Obciążanie zawyżoną i nienormalną stopą procentową; b) Obciążanie procentem wszystkich pożyczek uznanych jako nieproduktywne lub destrukcyjne; c) Obciążanie procentem pożyczek fikcyjnych pieniędzy, które wytworzył pożyczkodawca, skutkiem czego żąda się od pożyczkobiorcy niesprawiedliwego zwrotu. W ostatnim przypadku – pożyczkodawca zbiera żniwo z tego, czego nie zasiał.

Czy lichwa jest przeciwieństwem moralności?

Tak, i jest także sprzeczna z nauką chrześcijańską.

Efekty nieuczciwego systemu monetarnego

Co się stanie, jeżeli obecny system monetarny będzie kontynuowany, a obecna polityka będzie to tolerowała?

1. Osoby prywatne będą biły pieniądze dla swoich własnych korzyści.

2. Korporacje zorganizowane do produkcji takiej na przykład jak samochody, stal i wyroby przemysłu odzieżowego będą zdominowane przez prywatnych twórców pieniędzy.

3. Sam rząd będzie zdominowany przez pieniężnych plutokratów.

4. Prasa, zależna od reklamy otrzymywanej od korporacji i domów handlowych zdominowanych przez banki, będzie dalej oszukiwała ludzi.

5. System edukacyjny nadal będzie usuwał prawdę o ekonomii z naszych szkół.

6. Obywatele obciążeni ponad miarę kosztami wojen i depresji zaczną obwiniać demokratyczną formę sprawowania rządów i nieświadomie będą rezygnowali ze zdobytych wolności na rzecz zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, które plutokraci zapewnią za cenę wolności. To nieuchronnie doprowadzi do dyktatury.

Zalety uczciwego systemu monetarnego

Co będzie następstwem wprowadzenia uczciwego systemu monetarnego?

Uczciwy system pieniężny pomoże nam:

1. Przywrócić suwerenne panowanie nad pieniądzem jego prawowitym właścicielom, mianowicie, Narodowi, poprzez Kongres.

2. Oczyścić Kongres ze służalczych polityków.

3. Wyeliminować dominację manipulatorów pieniężnych nad rządem, którzy często byli przyczyną wojen.

4. Zaprowadzić pokój pomiędzy narodami, w których rządy będą mogły wprowadzić prawodawstwo niezależne od międzynarodowej finansjery.

5. Zapewnić prawdziwą wolność prasy i nauczanie prawdy we wszystkich szkołach uwolnionych na zawsze od dominacji twórców pieniędzy.

6. Praktykować wartości chrześcijańskie, których potrzeba jest niszczona pośród obfitości.

Ksiądz Coughlin kończy swoją książkę następującymi słowami:

Na poprzednich stronach próbowałem wyjaśnić krótko i wyraźnie podstawy kwestii pieniądza. Moim jedynym celem opublikowania tej książki jest pomóc Amerykanom uwolnić się z formy niewoli, która jest bardziej wroga dla ich dobrobytu, niż fizyczna niewola, której przeciwstawiał się Lincoln czy niewola polityczna pokonana przez Waszyngtona. Bez wolności gospodarczej wolność fizyczna i polityczna są bez znaczenia. Ich istnienie zależy prawie całkowicie od wolności finansowej.

Jest bardzo istotne, abyśmy my, Amerykanie, odzyskali nasze suwerenne prawo bicia pieniędzy i regulowania ich wartości oraz wartości waluty zagranicznej. Istotne jest, żebyśmy przestali składać hołd Bankom Rezerwy Federalnej, które tworzą nasze pieniądze z niczego i pożyczają je do użytku z dołączonym do nich niewidzialnym podatkiem. To jest albo życie, albo pieniądze.

Musicie działać jak Apostołowie, którzy poznali prawdę. Musicie szerzyć ewangelię o wolności finansowej, nawet gdyby przyszło zapłacić za to życiem... Formujcie wasze bataliony niezależne od przywódców, od prasy, polityków i nędznych tchórzy! Wyjdźcie z letargu!

W imieniu chrześcijaństwa błagam was, weźcie udział w powtórzeniu cudu Mistrza, Który nakarmił głodne tłumy. Można to osiągnąć przez naleganie i żądanie instytucji uczciwego systemu monetarnego, nawet jeśli będzie konieczne, kiedy głosowanie się nie powiedzie, ożywienie ducha roku 1776. Ameryka jest nadal krajem ludzi wolnych i ojczyzną ludzi odważnych!

Handlarze pieniędzy muszą być wyrzuceni ze świątyni Ameryki. Jeżeli obecna generacja sparaliżowana narkotykiem obojętności i napędzana apelami do egoizmu nie zlikwiduje skrajnej władzy handlarzy pieniędzy, to idźmy do naszych grobów nieopłakiwani, nieuszanowani i niedocenieni!

Ks. Charles E. Coughlin

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com