French flag English spanish flag

Dziennik patriotów katolickich
dla reformy monetarnej Kredytu Społecznego

Kwestia społeczna

w dniu piątek, 01 maj 2015.

Oto fragmenty tekstu przygotowanego przez Ojca Świętego na audiencję generalną 13 maja 1981 r. Nie został on wygłoszony. Zamach na życie Papieża, dokonany na Placu św. Piotra o godz. 17.19 przez młodego Turka nazwiskiem Agca, uniemożliwił dokończenie audiencji. Ciężko ranny Papież został przewieziony do rzymskiego szpitala Gemelli.

Dzisiaj, Umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie, pragnę rozpocząć rozważania na inny temat, aby godnie podkreślić datę, która zasługuje na to, by wpisać ją złotymi zgłoskami w dzieje Kościoła współczesnego: 15 maja 1891. Mija bowiem dziewięćdziesiąt lat od dnia, w którym poprzednik mój, Leon XIII, ogłosił fundamentalną encyklikę społeczną Rerum Novarum, która nie tylko stanowiła zdecydowane oskarżenie „niezasłużonej nędzy", w jakiej znajdowali się ówcześni robotnicy w pierwszym okresie zastosowania maszyny przemysłowej w dziedzinie produkcji, ale nade wszystko stworzyła podwaliny sprawiedliwego rozwiązania trudnych problemów współżycia ludzkiego, określanych zwykle mianem „kwestii społecznej".

Leon XIII śmiało podniósł głos w obronie uciśnionych, ubogich, pokornych, wyzyskiwanych, a nie było to niczym innym, jak echem głosu tego, który błogosławionymi ogłosił ubogich i łaknących sprawiedliwości. Tym bowiem, co uzasadnia interwencję Kościoła i jego Najwyższego Pasterza w sprawy społeczne jest zawsze posłannictwo otrzymane od Chrystusa, posłannictwo ocalenia człowieka w całej jego postaci.

Kościół, na mocy swego powołania, jest wezwany do tego, ażeby wszędzie był wiernym obrońcą godności uciśnionych i odepchniętych, do tego, ażeby był Kościołem słabych i ubogich. Chce solidaryzować się ze swymi dziećmi i z całą ludzkością, dzieląc trudności i utrapienia i czyniąc swoimi słuszne żądania tych, którzy cierpią lub są ofiarą niesprawiedliwości.

Rerum Novarum posiada również dla Kościoła szczególne znaczenie, ponieważ stanowi dynamiczny punkt odniesienia jego nauki i akcji społecznej we współczesnym świecie. Od początku, poprzez wieki, aż po dzień dzisiejszy, Kościół zawsze spotykał się oraz dokonywał konfrontacji ze światem i jego problemami, ukazując je w świetle wiary i moralności Chrystusowej. Przyczyniło się to do wyklucia się i powstania w ciągu dziejów systemu zasad chrześcijańskiej moralności społecznej, znanego dziś jako doktryna społeczna Kościoła. Jest zasługą papieża Leona XIII, że on pierwszy usiłował nadać jej charakter organiczny i syntetyczny.

Przedmiotem nauczania społecznego jest i na zawsze pozostanie godność człowieka, obrazu Boga, oraz obrona niezbywalnych praw ludzkich; celem zaś realizacja sprawiedliwości rozumianej jako postęp i integralne wyzwolenie osoby ludzkiej w jej wymiarze ziemskim i transcendentnym.

Św. Jan Paweł II

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com