French flag English spanish flag

Dziennik patriotów katolickich
dla reformy monetarnej Kredytu Społecznego

Miłość pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła

w dniu poniedziałek, 01 styczeń 2018.

Refleksje biskupa Mathieu Madegi Lebouakehana

Od 2006 r. ponad 70 biskupów z Afryki odwiedziło Rougemont, by wziąć udział w naszych sesjach naukowych poświęconych Kredytowi Społecznemu. Pierwszym był kardynał Bernard Agré z Wybrzeża Kości Słoniowej, który uczestniczył w naszych spotkaniach trzy razy. Ale inny biskup z Afryki jest niewątpliwie najbardziej entuzjastycznym zwolennikiem dzieła MICHAELA. Jest nim biskup Mathieu Madega Lebouakehan z diecezji Mouila w Gabonie. Tak jak w czasie sesji w poprzednich latach, po dobrym opanowaniu materiału, wykładał jedną z lekcji Kredytu Społecznego. W październiku 2013 r. byliśmy usatysfakcjonowani, kiedy wręczył on papieżowi Franciszkowi egzemplarz książki Alaina Pilote’a „Kredyt Społeczny w 10 lekcjach”.

29 września 2017 r. w święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała i zarazem ostatniego dnia naszego tygodnia naukowego biskup Madega zwrócił się do nas. Zapraszamy Czytelników do zastanowienia się nad jego słowami.

Biskup Mathieu Madega Leboukahen

Dla nas Kredytowców Społecznych, nasza troska o człowieka jest wielka. Ale powinniśmy zwrócić naszą uwagę ku Temu, który jest najbardziej zatroskany naszym szczęściem, ku Bogu Samemu. To dlatego posłał On proroków, a kiedy czas dojrzał, posłał swego Syna.

Dlatego powiedziałem wam, żebyście zajęli się Dziewicą Maryją, która dała nam Zbawiciela. Będąc jej sprzymierzeńcami, wspieranymi przez niezwykłą łaskę Archaniołów, których święto obchodzimy dzisiaj, i przez cały Niebiański Dwór, możemy rozpocząć podróż w kierunku naszego celu − Nieba. W tym samym czasie, z Bożą pomocą, troszczymy się o naszych braci i nasze siostry. Jeśli ktoś zachoruje w czasie podróży, nie żądamy, żeby opuścił on autobus, którym podróżujemy i dalej jedziemy bez niego. Chcemy zająć się nim i jechać nadal razem.

Dzisiejszy system jest fałszywy

Podczas gdy obecnie życie, konsumpcja dóbr i zaspokajanie potrzeb materialnych są zmanipulowane przeciwko nam przez system pieniężny, wiemy również, że bankierzy, złoczyńcy i ludzie wierzący, wszyscy są stworzeni dla Nieba. Naszą troską musi być obecnie dbanie o siebie nawzajem, żeby wszyscy dostali się do Nieba.

Razem z aniołami wiemy, że są siły wroga, które schodzą ze swojej drogi, by zmniejszyć szybkość autobusu, usunąć z niego nas wszystkich, a nawet powstrzymać nas od wsiadania do niego. To z tych powodów chcę, żebyście :

Po pierwsze, nie pozwolili, aby lęk stawał się większy niż nadzieja, ponieważ Bóg wzywa nas i jest z nami. Jeśli nasza nadzieja jest wystarczająca, uzbrojmy się w odwagę, którą nazywamy wiarą, aby uznać, że z Bogiem jako naszym sojusznikiem wytrwamy w naszej podróży i dotrzemy do celu.

Po drugie, przychodzi miłość. Musimy się szczerze kochać wzajemnie, ponieważ bez miłości, w tym miłości bankierów, będziemy prowadzić wojnę przeciwko sobie. Jak wiecie, nikt nie chce przegrać wojny. Jeśli naszym głównym celem jest ratowanie siebie nawzajem i siebie samych, pokornie przekazujmy przesłanie Kredytu Społecznego jak największej ilości ludzi, aby uwolnić się od ciężaru, który może tylko spowolnić naszą podróż do Boga.

Uważam, że wszystkie problemy, które teraz napotykamy, pojawiają się po prostu dlatego, że każdego dnia odchodzimy od podstawowej wiedzy przekazanej nam przez Boga. Nie możemy kochać siebie i kochać się nawzajem, wyzyskując w tym samym czasie naszych braci i siostry. To jest niemożliwa sytuacja. Matki i ojcowie kochają swoje dzieci i proszą je czasem o pomoc dla dobra rodziny. Ale z powodu miłości i chęci dzielenia się naszym życiem, nie wykorzystujemy naszych dzieci. Jeśli brakuje miłości, będzie rosło pragnienie wzajemnego wykorzystywania się i deptania.

Wykorzenianie miłości do pieniędzy

Ponieważ Ten, który uruchomił tę naszą podróż, chce, abyśmy byli odpowiedzialni za naszych towarzyszy − zapytał Kaina : „Gdzie jest brat twój, Abel ? (Rdz 4, 9) − musimy się obudzić. To Bóg mówi nam przez św. Pawła, że miłość do pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła. (1 Tm 6, 10). Musimy prosić o nadprzyrodzoną łaskę potrzebną do wykorzenienia i zabicia tej miłości do pieniędzy, jaką mamy.

Odwołuję się zdecydowanie do miłości do pieniędzy w nas. Pozwólcie mi wyjaśnić. Nosimy wiele rzeczy, takich jak czapki, szaliki, okulary, biżuteria, paski, koszule, spodnie, buty itp. Chociaż są to przydatne przedmioty, nosimy ich wiele, ponieważ je kochamy. Na przykład ci, którzy noszą okulary, czy noszą je, ponieważ je kochają ? Prawdopodobnie nie ; kochamy zmysł wzroku. Ponieważ okulary są środkiem do patrzenia, nosimy je.

Podobnie jak okulary są przydatne, chciałbym, aby pieniądze były traktowane w ten sam sposób, jako coś użytecznego. Pieniądze są przydatne w wymianie towarów. Najpierw musimy dążyć do usunięcia miłości pieniędzy w nas i rozpowszechniać przesłanie. Kiedy poprawimy system monetarny, wszystkie rzeczy staną się łatwiejsze. Zauważmy, że okulary nazywane są soczewkami korekcyjnymi. Pomagają skorygować nasz wzrok.

Bóg mówi nam przez św. Pawła, że miłość do pieniędzy nie jest dobrą rzeczą. Także Kościół, nasza Matka, mówi nam poprzez naszych Papieży i świętych, czego musimy być świadomi.

To przywodzi na myśl poważną sprawę : wybór podążania za Jezusem lub nie pójścia za Nim. Jest w Ewangelii ktoś wiele razy lepszy niż ja i może lepszy niż my wszyscy. Ten człowiek przestrzegał wszystkich przykazań, w tym miłości do bliźniego. Jest to historia bogatego młodzieńca (Mt 19, 16-30), który mówi Jezusowi : „Wszystkiego tego strzegłem od młodości mojej”. Można powiedzieć, że był świętym od czasu swojej młodości. Pyta Jezusa, co musi zrobić, a Jezus odpowiada : „Idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną „. (Mt 19, 21). Jak wiemy, młodzieniec odszedł zasmucony, ponieważ posiadał wiele bogactw.

Drodzy przyjaciele, jeśli jesteście wyjątkowo bogaci, jeśli jesteście bankierami itp., nie życzę wam tego. Być może jesteście już uczciwi w swoim postępowaniu i przestrzegacie przepisów, czy są one pozytywne, czy nie. By utrudnić sprawę, Jezus mówi nam, że łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu człowiekowi wejść do Nieba. Ten, który mówi te rzeczy, nie przyszedł nas zabawiać. Słowa te są poważne. Jezus dał nam broń do zdobycia Nieba. Pamiętajmy, aby podjąć trud. Te myśli wyjaśniają, dlaczego większość zakonów religijnych oraz grup i konsekrowanych świeckich, którzy chcą odpowiedzieć na Boże wezwanie, przyjmuje także ślub ubóstwa jak też śluby posłuszeństwa i czystości.

Miłość ubóstwa

Być może dlatego Ten, który stworzył wszystkie rzeczy, powiedział : „Pańska jest ziemia i napełnienie jej, okrąg ziemi i wszyscy, którzy mieszkają na nim” (Ps 23, 1). Kiedy stał się ciałem i urodził się, nie było dla Niego miejsca w gospodzie i urodził się w stajni. Ta trzeźwa myśl powinna intrygować i prowadzić do korzystania z dóbr ziemskich z szacunkiem, ponieważ są one darem od Boga. Dary od naszego ukochanego przynoszą nam radość i dlatego musimy odpowiadać z radością, kiedy otrzymujemy dar z Nieba.

Niech świat, który dał nam Bóg, aby nas podtrzymywał, nie zniszczy naszej miłości do Tego, który dał ten dar. Dodałbym, że nie możemy odcinać ręki dawcy prezentów, kiedy akceptujemy to, co oferuje, szczególnie jeśli chcemy otrzymać więcej darów. Raczej otwórzmy nasze ręce, aby otrzymać prezent. Nadużywanie dóbr ziemskich jest tym samym, co odcięcie ręki Bożej, kiedy mówimy : „Dbamy tylko o prezent. Ty − Ty możesz odejść”.

Rozmawialiśmy o Bogu i świętych. Porozmawiajmy teraz o Louisie Evenie, człowieku, który przyjął śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Odkrył on radosny sposób na życie i nauczał ubóstwa ludzi wokół siebie mówiąc, że Kredyt Społeczny jest właściwym sposobem życia nauką Ewangelii na temat ubóstwa i dzieł miłosierdzia. To będzie test na osiągnięcie Nieba (Mt 25).

Nie wstydźmy się głosić Boskiego przesłania. Jest to także przesłanie świętych, nauczane tutaj przez Pielgrzymów Świętego Michała w Rougemont. Jako słowo porady, mówmy o Bogu i naszym związku z Nim, i o tych, którzy pomogą nam iść do Niego. Powiedzmy także o łańcuchach, które wiążą nasze stopy i powstrzymują nas od pójścia do innych i do Boga. Te łańcuchy to system finansowy, który uniemożliwia wszystkim ich pełny i wzajemny rozwój.

Mówcie wszystkim, że miłość pieniędzy nie jest dobrą rzeczą. Nie chcemy, żeby ludzie przestali żyć. Zauważcie, że niektóre dobrze zorganizowane klasztory dają sobie doskonale radę same. W wielkich klasztorach przeszłości, nie brakowało niczego. Opat kierujący klasztorem nie miał więcej na talerzu niż zakonnik, który pracował w kuchni. Widzimy, że kiedy życie zakonne jest dobrze zorganizowane, Niebo przyjmuje to z aprobatą.

W Domu Niepokalanej Pielgrzymów św. Michała w Rougemont w Kanadzie każdy ma prawo do tego samego jedzenia i picia. To pokazuje nam w konkretny sposób, jak braterskie życie jest możliwe, kiedy dzielimy się obfitością.

Wyruszajmy do pracy ! Mówmy wszystkim, że ludzie są dzisiaj uciskani przez system długów. A najbardziej nie pozwólmy, aby nasze ciało i istota miały płonąć w piekle, dlatego że jesteśmy zbyt skupieni na pieniądzach i oszczędzaniu. W razie pożaru chcesz być uratowany. Jeśli jednak jesteś przywiązany mocno do swoich pieniędzy w płonącym domu, to jesteś zbyt związany z rzeczami i rozproszony przez nie − dom, pieniądze i konta bankowe.

Jesteśmy mocno uzależnieni od systemu zadłużonego pieniądza, w którym żyjemy. Musimy mieć świadomość, że system jest zły i musimy prosić o łaskę od Boga, żeby się uwolnić od niego. Bóg pokaże nam najlepszy możliwy na to sposób.

Kończąc chciałbym przedstawić komentarz na temat tych, którzy mówią, że potrzebujemy obecności ekspertów finansowych podczas naszego tygodnia naukowego. Twierdzi się, że są oni potrzebni do potwierdzenia tego, co mówimy. Jednakże powiedzieliśmy, że ten oszukańczy system jest skierowany przeciwko nam. Czy chcielibyście, żeby przybył tu architekt tego oszustwa i dyskutował o nim dalej ? Niektórzy chcieliby, żeby przyjechali tu bankierzy, aby pomóc nam zrozumieć, ale powiedziano nam, że to oni są problemem ! Jak mogą nam pomóc ? W trakcie wykładu na temat historii kontroli bankowej w Stanach Zjednoczonych dowiedzieliśmy się, że bankierzy sprzeciwiali się wszelkim próbom wprowadzenia uczciwego systemu niezadłużonego pieniądza. Czy możemy poważnie sądzić, że bankierzy przyjechaliby tutaj, aby zburzyć swój system ? Tak, mogliby, gdyby otrzymali światło od Boga. Jeśli zrozumieliby, że wszystko ma swój koniec, zobaczyliby, że ich praca powinna być tylko logistyką skierowaną na obieg towarów między producentami i konsumentami. Nikt nie jest pokrzywdzony przez taki system.

Jezus przyszedł, aby nas zbawić, a On mówi, że miłość do pieniędzy nie jest dobra. Czy możemy sprzeciwiać się temu, co mówi Jezus i zostać zbawieni ? Nie wierzę, że to możliwe. Zatem kontynuujmy wypełnianie naszych obowiązków jako Kredytowcy Społeczni aż do naszych ostatnich dni ; przekazujmy dalej to przesłanie, a Bóg zrobi resztę. Tak długo, jak pozostaje przy życiu jeden Pielgrzym Świętego Michała, przesłanie Kredytu Społecznego będzie żyło ; tego możecie być pewni. Pierwszy Kredytowiec Społeczny już przybył i pierwszy Kredytowiec Społeczny powróci : to jest Pan Jezus. Misja, która jest twoja, która jest nasza, a którą jest wprowadzenie w życie Ewangelii, nie umrze, ponieważ Ewangelia jest nieśmiertelna. Wrogowie mogą używać dowolnej strategii, Jezus nie może już umrzeć. On jest na zawsze żywy.

Modlimy się do św. Michała Archanioła : „Twoim światłem oświecaj nas, twoimi skrzydłami ochraniaj nas, twoim mieczem broń nas”. Ale powinniśmy dodać : „Wyciągnij rękę do nas, kiedy spadamy z twoich skrzydeł i powstrzymaj nas, byśmy nie padli ofiarą innych”.

I Najświętsza Maryjo Panno, znajdź nas tak, jak szukałaś i znalazłaś Jezusa, który pozostał w Świątyni. Jezus, który szuka zagubionej owcy, szuka nas wszędzie tam, gdzie popełniliśmy błąd i sprowadza nas z powrotem. I niech towarzyszy nam cały Niebiański Trybunał. Ojcze Przedwieczny, obyśmy zostali napełnieni przez Twojego Ducha i oby nasza inteligencja, nasza wola i życie zostały tak oczyszczone, żebyśmy mogli świecić na całym świecie, być solą ziemi i światłością świata poprzez Kredyt Społeczny. Niech Bóg nas wysłucha i niech odpowie na naszą modlitwę. Amen.

Bp Mathieu Madega Lebouakehan

 

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com