French flag English spanish flag

Objawienia Świętego Józefa

w dniu środa, 01 marzec 2017.

Wielu ludzi wie o zatwierdzonych objawieniach Matki Bożej. Ale tylko garstka zdaje sobie sprawę z tego, że w latach 1994-1998 miały miejsce objawienia w Itapiranga, w Brazylii, gdzie objawiał się św. Józef w towarzystwie Maryi i Jezusa.

W styczniu 2010 r. po wielu badaniach, modlitwach, refleksjach, obserwacjach i widząc wzrost życia wiarą tysięcy ludzi, miejscowy ordynariusz, biskup Carillo Gritti ogłosił Dekret Kultu potwierdzający objawienia w Itapiranga, a we wcześniejszym dokumencie stwierdził, że mają one „nadprzyrodzony charakter”.

W innym dokumencie stwierdził, że ze względu na objawienia Matki Bożej z lat 2005-10, która wzywała do nabożeństwa do trzech Najświętszych Serc Jezusa, Maryi i Józefa, podjęto pierwszy etap budowy nowego sanktuarium z zapewnieniem, że będzie to miejsce pielgrzymek, a nawrócenia, do których tylko Bóg przez wstawiennictwo Maryi może doprowadzać, były dotąd dla niego i oświeconych dusz, wystarczającym powodem, by zobaczyć w tych wizjach i przekazach palec Boży.

Z tą aprobatą Kościoła św. Józef zrobił kolejny krok, w którym nadal uzyskuje rozgłos, na jaki zasługuje jako jeden człowiek z całej wieczności, którego Bóg wybrał na głowę Świętej Rodziny. W 1962 r. jego imię zostało dodane do pierwszej modlitwy Eucharystycznej w Mszy św., a w 2013 r. na jego święto 1 maja papież Franciszek włączył św. Józefa do wszystkich innych modlitw Eucharystycznych.

Najpierw trochę tła. W 1994 r. w Manaus, w Brazylii 22-letni student Edson Glauber doświadczył objawienia Matki Bożej z Jezusem i św. Józefem. Objawienia trwały nadal, kiedy wrócił do rodzinnego Itapiranga, które leży około 650 mil na południowy zachód od Sao Paulo i około 880 mil od Rio de Janeiro. Kolejnych ponad 770 mil na południowy zachód znajduje się miejsce innych uznanych objawień w San Nicolas, w Argentynie1.

Matka Edsona, Maria do Carmo, ujrzała także część objawień. Biskup Gritti, który zmarł w czerwcu 2016 r., spotkał się z nimi kilka razy. Odprawiał publicznie Mszę św. w miejscu objawień i pomógł tam zbudować świątynię.

Maryja objawiła się jako „Królowa Różańca i Pokoju”. Podobnie jak w Fatimie, jej przekazy podkreślały potrzebę nawrócenia, odmawianie Różańca, uczestnictwo w Mszy św., wzywały do spowiedzi i Komunii św. oraz do pokuty, aby uratować świat pogrążony w niedowiarstwie i grzechu. Wraz z Panem Jezusem nakłaniała do nabożeństwa do Najczystszego Serca św. Józefa.

Przykłady objawień i obietnic

Główne objawienia św. Józefa rozpoczęły się 1 marca 1998 r. Mówił o nabożeństwie do Jego Najczystszego Serca i uczynił pierwszą z kilku obietnic. Zaczął : „Mój drogi synu, Nasz Pan Bóg posłał mnie, bym powiedział ci o wszystkich łaskach, jakie wierni otrzymają z mojego Najczystszego Serca, które ma być czczone, jak chcą tego Jezus i moja błogosławiona żona... Dzięki nabożeństwu do mojego Najczystszego Serca, wiele dusz zostanie uratowanych z rąk diabła. Nasz Pan Bóg pozwolił mi odkryć ci obietnice mojego Serca.

Tak jak ja jestem uczciwy i sprawiedliwy w oczach Boga, wszyscy, którzy mają nabożeństwo do mego Serca, będą także czyści, sprawiedliwi i święci w Jego oczach. Będę napełniał cię tymi łaskami i cnotami, dzięki czemu będziesz wzrastał każdego dnia na drodze świętości”.

Następnego dnia św. Józef przyszedł z Dzieciątkiem Jezus, spoczywającym na jego sercu. Józef ujawnił że Bóg chciał dać niezliczone łaski poprzez nabożeństwo do jego serca. „Mój syn i Pan Jezus, którego wychowywałem tutaj na ziemi z ojcowską miłością, pragnie, żeby wszyscy ludzie praktykowali nabożeństwo do mojego Serca, za tych wszystkich, którzy potrzebują łask z nieba”.

We wcześniejszych objawieniach Dziewica Maryja i Jezus upewnili Edsona, że Józef otrzymał wielką moc i chwałę, a w tych czasach Bóg chce, żeby ludzie i świat zostali poświęceni Sercu św. Józefa. Potem przyszła druga obietnica.

„Obiecuję wszystkim, którzy czczą moje Najczystsze Serce i którzy robią tu na ziemi dobre uczynki na rzecz najbardziej potrzebujących, a zwłaszcza chorych i umierających, dla których jestem pocieszycielem i opiekunem, że otrzymają w ostatnim momencie ich życia łaskę dobrej śmierci. Ja sam będę dla tych dusz ich wnioskodawcą do mojego Syna Jezusa i wraz z moją małżonką, Najświętszą Maryją Panną, będziemy pocieszać je naszą świętą obecnością w ich ostatnich godzinach na ziemi, a one będą odpoczywać w pokoju naszych serc.

Tak jak widziałem mojego Syna Jezusa opierającego głowę na moim sercu, tak ja i moja małżonka, Święta Maryja, weźmiemy te dusze do chwały Raju, w obecności Zbawiciela, mojego Syna Jezusa Chrystusa, tak żeby mogły spoczywać i skłaniać się ku Jego Najświętszemu Sercu…”.

Straszne ostrzeżenia

Św. Józef nie unikał stanu ludzkich serc. Wyjaśniał, „jak grzech rozprzestrzenia się niezwykle silnie ! Ludzie dają się prowadzić przez najbardziej podstępne zakusy diabła. Wróg zbawienia chce zniszczyć wszystkich ludzi tak, że w ten sposób, wszyscy zostaną zgubieni. Jest on zazdrosny i nienawidzi całej rasy ludzkiej. Tak wielu przechodzi przez próby i pokusy, rzucane w każdej chwili przez przeciwnika Boga, starającego się zniszczyć śmiertelne dusze ludzkie, które zostały przez Boga stworzone”.

Św. Józef odsłonił główny atak przeciwko nam, coś, co spotęgowało się od 1998 r.

„Środkami, które on przeważnie wykorzystuje są grzechy przeciwko świętej czystości, gdyż czystość jest jedną z cnót najbardziej ukochanych przez Boga, a szatan pragnie w ten sposób zniszczyć obraz Boga obecny w każdym stworzeniu dzięki tej cnocie. I to właśnie z tego powodu Bóg prosi całą ludzkość o nabożeństwo do mego Najczystszego Serca. Chce On dać ludziom łaskę do przezwyciężenia pokus i ataków diabła w ich codziennym życiu”.

Św. Józef może chronić nas w czasie tych ataków. Jego litania nazywa go „najczystszym” i „postrachem duchów piekielnych”. Św. Józef uczynił następującą obietnicę. „Wezwanie mojego imienia wystarczy, by zmusić demony do ucieczki ! Obiecuję wszystkim wiernym, że cześć dla mojego Najczystszego Serca z wiarą i miłością, łaska życia ze świętą czystością duszy i ciała oraz siła opierająca się wszystkim atakom i pokusom szatana spowodują, że ja sam będę nadzwyczajnie ich chronił”.

Powiedział, że łaska dla ich członków rodziny będzie także potrzebowała Bożej pomocy.

Nadzieja dla grzeszników

Św. Józef pragnie, by wszyscy grzesznicy nawrócili się i zostali zbawieni. „Wielu jest takich, którzy są daleko od Boga z powodu swoich grzechów ciężkich. Wielu z nich, moich dzieci, jest w takim stanie, ponieważ pozwalają sobie ulegać pokusom diabła. Wróg zbawienia sprawia, że myślą oni, iż nie ma rozwiązania ani powrotu, ponieważ zwątpili i nie ufali Bożemu miłosierdziu. Będą to łatwe cele dla diabła”.

Ale mówi on do „wszystkich grzeszników, nawet tych, którzy popełnili najstraszniejsze grzechy, żeby wierzyli w miłość i przebaczenie Boga, a także zaufali mi i mojemu wstawiennictwu. Wszyscy ci, którzy z ufnością uciekają się do mnie, mogą być pewni mojej pomocy w odzyskaniu łaski i miłosierdzia Bożego”.

Nie chcąc, by grzesznicy tracili nadzieję, obiecał tym, którzy zaufali jego Najczystszemu Sercu i z oddaniem czcili je, „łaskę pocieszenia przeze mnie w ich największych cierpieniach duszy oraz w niebezpieczeństwie sądu, kiedy nieszczęśliwie stracili łaskę Bożą ze względu na ich grzechy ciężkie. Tym grzesznikom, którzy uciekają się do mnie, obiecuję łaski mojego Serca w celu poprawy, nawrócenia i szczerego żalu za ich grzechy. Teraz mówię do wszystkich grzeszników : Nie bójcie się diabła i nie rozpaczajcie z powodu waszych przestępstw, ale przyjdźcie, rzućcie się w moje ramiona i znajdźcie schronienie w moim Sercu tak, żebyście mogli otrzymać wszystkie łaski dla waszego wiecznego zbawienia”.

Pomoc przy dzisiejszych problemach

Św. Józef koncentrował się na trudnościach życiowych i proponował pocieszenie. „Mój Syn Jezus, przez moje Serce, chce udzielać wszystkim ludziom Swojego Boskiego błogosławieństwa. Wiem, że wielu z was cierpi mnóstwo wielkich trudności, ponieważ w tych ostatnich czasach ludzie już nie kochają siebie i nie pomagają sobie nawzajem, ale żyją z sercami pełnymi pychy, fałszu, kłamstw, intryg, ambicji, obmowy, małostkowości i wielu złych rzeczy, które są konsekwencją życia dalekiego od Boga”.

Św. Józef powiedział do wszystkich, którzy czczą jego Serce i ufają mu oraz jego wstawiennictwu : „Obiecuję, że nie będą oni porzuceni w ich trudnościach i problemach życiowych. Będę prosił Boga, aby pomógł im, używając Swojej Opatrzności Bożej, w rozwiązaniu ich materialnych i duchowych problemów”.

Matkom i ojcom poświęcającym siebie i swoje rodziny jego Sercu, św. Józef zapewnił pomoc w nieszczęściach i problemach oraz wsparcie w wychowaniu ich dzieci.

Grzech : konsekwencje i opieka Józefa

Małżonek Maryi nie lekceważył aktualnej sytuacji świata, która w 1998 r. znajdowała się ciągle 18 lat przed bezmiarem dzisiejszego rosnącego chaosu duchowego.

Podkreślał : „Mój Syn Jezus jest bardzo oburzony grzechami ludzkości.

Pragnie On przelać swą boską sprawiedliwość na wszystkich ludzi, którzy nie chcą pokutować i nadal uporczywie pozostają przy swoich grzechach. Zobacz, mój

synu, trzymam Jego prawą rękę, uniemożliwiając Mu wylanie Jego sprawiedliwości na całą ludzkość. Proszę Go, za pośrednictwem łask mojego Serca i dlatego, że byłem godzien życia u Jego boku, dbając o Niego z miłością ojca w tym świecie, i mając Go kochającego mnie miłością syna, aby nie karał świata za jego zbrodnie, ale żeby z powodu wszystkich moich dzieci, które czczą i będą czciły to moje Najczystsze Serce, wylał Swoje miłosierdzie na świat”.

Wiele grzechów świata wzywa ludzkość do nawrócenia i czynienia pokuty, mówił, „bo Bóg jest stale obrażany przez niewdzięcznych ludzi. Dziś jest tak wiele zniewag, świętokradztwa i obojętności u wszystkich ludzi. To z tego powodu wydarza się tak wiele nieszczęść, jak wojny, głód i choroby, i tak wiele innych smutnych rzeczy człowiek cierpi z powodu swojego buntu przeciwko Bogu”.

Św. Józef przedstawił jasno konsekwencje buntu. „Bóg pozwala ludziom podążać własnymi ścieżkami, aby pokazać je wszystkie, ale bez Niego, nigdy nie będą szczęśliwi. Pozwala ludziom przejść przez tak wiele cierpienia, żeby również pokazać im konsekwencje, jakie grzech sprowadza do ich życia, a następnie sprawiedliwość Boża karze ludzkość za jej uporczywość w nieposłuszeństwie Woli Bożej”.

Zwrócił uwagę, że ludzkość jest „coraz bardziej uporczywa w swoich przestępstwach” z powodu troski o doczesne przyjemności, „zamiast kochać Boga i Jego przykazania. Ale sprawiedliwość Boża jest w zasięgu ręki w sposób nigdy wcześniej nie widziany i nadejdzie nagle na cały świat”.

To powinno nami wstrząsnąć, ale najpotężniejszy święty przedstawia rozwiązanie pełne nadziei. Wszyscy ci, którzy czczą jego Najczystsze Serce „otrzymają łaskę mojej ochrony od wszelkiego zła i niebezpieczeństw. Ci, którzy poddadzą się mi, nie zostaną zabici przez nieszczęścia, wojny, głód, choroby i inne kataklizmy ; moje Serce będzie dla nich bezpiecznym miejscem dla ich ochrony. Tutaj, w moim sercu, wszyscy będą chronieni przed sprawiedliwością Bożą w dniach, które nadejdą. Wszyscy, którzy poświęcają się mojemu Sercu, czcząc je, będą postrzegani przez mojego Syna Jezusa oczami łaski. Jezus wyleje swoją miłość i weźmie do chwały Swojego Królestwa wszystkich tych, których umieszczę w moim Sercu”.

Pierwsze środy − Prośba i obietnica

Gdy św. Józef pojawił się w pierwszą środę marca 1998 roku, miał specjalną prośbę. Z nabożeństwami pierwszego piątku i pierwszej soboty, dawał nam nabożeństwo towarzyszące. Powiedział :

„W każdą pierwszą środę miesiąca, moje Najczystsze Serce wylewa wiele łask na wszystkich, którzy polegają na moim wstawiennictwie. W te środy ludzie nie są obsypywani prostymi łaskami, ale bardzo silnym strumieniem nadzwyczajnych łask ! Podzielę się z tymi, którzy czczą mnie i polegają na wszystkich moich błogosławieństwach, wszystkimi tymi cnotami i całą tą miłością, jaką otrzymałem od mojego Boskiego Syna Jezusa i mojej małżonki, Najświętszej Maryi Panny, żyjąc jeszcze na tym świecie oraz wszystkimi łaskami, które nadal otrzymuję w chwale Raju”.

Prośba przyszła z jego wielką „obietnicą wstawiania się przed Nim za tych, którzy przychodzą do mnie, czcząc to moje Serce. Będę udzielał im łask, żeby byli w stanie rozwiązać najtrudniejsze problemy i pilne potrzeby, które w oczach człowieka wydają się niemożliwe do rozwiązania, ale dzięki mojemu wstawiennictwu u Boga, staną się możliwe. Udzielę łask mojego Serca wszystkim grzesznikom, więc mogą się nawrócić”. (Św. Józef uczynił tę samą prośbę podczas objawień Matki Bożej Ameryki w marcu 1958 r., prosząc byśmy odmawiali Tajemnice Radosne Różańca na pamiątkę jego życia z Jezusem i Maryją i miłości, jaką żywił do nich oraz smutku, jaki cierpiał z nimi, a także przystępowali do Komunii Świętej z miłością, którą otrzymał od Zbawiciela i za każdym razem, gdy trzymał w ramionach Jezusa.)

Potwierdzone przez żonę Maryję

Pod koniec objawień jej męża, Najświętsza Maria Panna sama uczyniła obietnicę : „Wszyscy, którzy czczą Najczystsze Serce św. Józefa skorzystają z mojej macierzyńskiej obecności w ich życiu w szczególny sposób.

Tym, którzy proszą o jego Serce z ufnością, obiecuję wstawiennictwo przed Ojcem Przedwiecznym, moim Boskim Synem Jezusem i Duchem Świętym. Uzyskam dla nich od Boga łaskę osiągnięcia doskonałej świętości w cnotach świętego Józefa, osiągając w ten sposób doskonałą miłość, jaką żył Józef. Ludzie będą uczyli się kochać mojego Syna Jezusa i mnie z taką samą miłością jak mój Najczystszy Małżonek Józef, otrzymujący najczystszą miłość naszych Serc.

Mój Syn Jezus, mój Najczystszy Małżonek Józef i ja jesteśmy po twojej stronie. Nie lękaj się niczego, ponieważ nasze serca zawsze cię będą chronić”.

Nagroda za rozpowszechnianie nabożeństwa do św. Józefa

Jest jeszcze coś innego, co powiedział św. Józef, czego nie powinniśmy lekceważyć.

„Wszyscy ci, którzy propagują nabożeństwo do mego Serca i praktykują je z miłością, mają pewność, że ich imiona będą w nim wyryte, tak jak krzyż mojego Syna Jezusa i „M” Maryi są wygrawerowane na nim...”.

Wreszcie, „żeby wszyscy mogli rozpowszechniać nabożeństwo do mojego Serca, o to prosi sam Bóg”.

Joseph Pronechen

© 2015 EWTN News, Inc. Reprinted with permission from the National Catholic Register, 08/05/2016 : http ://www.ncregister.com/blog/joseph-pronechen/major-apparitions-of-st.-joseph-are-approved


a

1.) Zob. „Objawienia Matki Bożej Różańcowej w Argentynie oficjalnie uznane przez Kościół”, MICHAEL nr 88, sierpień-wrzesień 2016.

 

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com