French flag English spanish flag

Dziennik patriotów katolickich
dla reformy monetarnej Kredytu Społecznego

Pieniądze na wojnę i na pandemię*

Napisał Louis Even w dniu sobota, 01 sierpień 2020.

W swoich artykułach na temat Kredytu Społecznego Louis Even wielokrotnie poruszał temat kreacji pieniądza. Wskazywał, że w obecnym represyjnym systemie finansowym, emisja pieniądza jest kontrolowana przez prywatną finansjerę, do której należą banki, a więc instytucje emitujące pieniądze. Prywatni właściciele pieniędzy pilnują, żeby dostęp do nich był utrudniony, żeby zawsze ich brakowało zwykłym ludziom i społeczeństwom. Sami i ich pionki nie mają z tym problemu.

Są jednak wydarzenia, kiedy brakujących dotąd pieniędzy zaczyna być pod dostatkiem z dnia na dzień. Tak było, kiedy po latach depresji 1929-1939, w chwili wybuchu II wojny światowej, przestał istnieć problem braku pieniędzy. Podobnie teraz w czasie pandemii koronawirusa rządy otrzymują potężne ilości pieniędzy na tzw. tarcze osłonowe, a w niektórych miejscach na gwarantowany dochód miesięczny dla każdego. Środki bezzwrotne w Polsce mogą stanowić do 75 proc. takich subwencji. W poniższym artykule Louis Even powraca do tematu tworzenia pieniędzy.

* Tytuł pochodzi od redakcji

Czego dokonałby Kredyt Społeczny ?

Co Kredyt Społeczny proponuje dla rozwiązania naszych dzisiejszych problemów finansowych ? Kredyt Społeczny położy kres tej niedorzecznej sytuacji finansowej, problemowi, którego istnienie po pierwsze nie ma powodu, problemowi, którego samo istnienie jest afrontem dla ludzkiej logiki. Kredyt Społeczny potępia wszystkich tych, którzy sprawują kontrolę i kierują dziś wszystkimi cywilizowanymi krajami. Na czym dokładnie polega problem, o którym mówimy ? Jest to wspólny problem, który dotyka dziś wszystkich ludzi, wyższe sfery jak też burżuazję i proletariat. Dotyka rodzin, wszystkich rad miejskich i wszystkich kuratoriów szkolnych, wszędzie ! Ten sam problem dotyka dziś każdego – problem monetarny. Jest to zasadniczy problem dotykający dziś nas wszystkich w naszym współczesnym świecie ! Dlatego istnienie tego problemu pieniądza jest bezpośrednim dowodem na to, że cała ludzkość jest kompletnie pogrążona w ciemnościach, tak jak byli bałwochwalcy, kiedy czcili fałszywych bożków ! Wszyscy oni klęczą przed pieniędzmi, czcząc i adorując tego fałszywego bożka. Uważają, że są niezdolni do rozwiązania problemu, który mógłby być tak łatwo rozwiązany.

Zatem, co rozumiemy przez problem pieniędzy ? Rozumiemy, że istnieje dziś brak pieniędzy w obiegu. Są ludzie, którzy próbują wmawiać nam, że istnieje dziś w obiegu za dużo pieniędzy i nazywają ten problem inflacją. Wzywam wszystkich ludzi obecnych tu na sali, którzy mają za dużo pieniędzy w swoich kieszeniach, żeby podeszli tu i położyli je na moim biurku, a zapewniam was, że natychmiast zrobię z nich dobry użytek !

Ten problem pieniędzy dotyka wszystkich ludzi, wszędzie ! Mówiłem przed chwilą o radach miejskich, które także mają potrzeby i chcą budować drogi i akwedukty. One budują, jeśli mają pieniądze ; jeśli nie mają pieniędzy, nie budują. Na dodatek, mają wszystkie materiały potrzebne do budowy – wszystkie materiały są na miejscu, siła robocza jest na miejscu i potrzeby są na miejscu. A więc, co faktycznie dyktuje proces podejmowania decyzji przez rady miejskie ? Siła robocza jest na miejscu i jest dostępna. I nie są to naturalne rzeczy, które dyktują decyzje rad miejskich. Co więc to jest ? Są to ludzie, którzy kontrolują obecność i nieobecność pieniędzy. To ci ludzie rzeczywiście i naprawdę rządzą światem ! Nie potrzebują oni armii na swoje usługi, ani żadnych bomb atomowych i nuklearnych, żeby osiągać swoje cele. Kontrolując po prostu kredyt, powstrzymując kredyt, powodując, że pieniądze znikają albo czyniąc je rzadkością w kraju, kontrolują całą ludzkość. Niesprawiedliwie karzą ludzi, niezależnie od tego, czy ktoś znajduje się na górze, czy na dole drabiny, ale szczególnie dotyczy to tych u dołu drabiny.

W waszych rodzinach wiele osób było niesprawiedliwie ukaranych przez ten oszukańczy system finansowy ! Jeśli jutro rano włożylibyście dziesięć albo dwadzieścia dolarów do kieszeni każdego z członków waszej rodziny, czy spowodowałoby to cierpienie tych, którzy je otrzymali ? Nie ! Po pierwsze nie ucierpiałyby sklepy ! Sklepy mają całkowitą zdolność zaopatrzenia społeczeństwa w produkty, a ci, którzy je produkują, byliby bardziej niż szczęśliwi, sprzedając więcej swoich produktów. Kto ucierpi z tego powodu ? Nikt. Kto z tego skorzysta ? Przede wszystkim rodziny. Wszyscy, którzy pracują w produkcji i dystrybucji odniosą korzyści. Wszyscy producenci, hurtownicy i kupcy detaliczni, których praca polega na dystrybucji produkcji. Wszyscy mieszkańcy kraju odniosą z tego korzyści.

Nie można tolerować karania tak wielu ludzi z powodu tej przestępczej nieobecności pieniędzy. Poza tym, pieniądze zostały wymyślone przez człowieka i jeśli ich przepływ jest wadliwy w procesie obiegu, może to zostać naprawione przez człowieka. Całkowita ilość pieniędzy krążących w kraju nie jest czymś, co jest niezmienne jak Prawa Boskie, a ponadto najbardziej niedorzeczne jest to, że niektórzy myślą, iż musimy podporządkować się ustalonej, od teraz do końca świata, ilości pieniędzy. To absolutna obraza Boga mówić : „Ach ! Jeśli nie ma wystarczającej ilości pieniędzy w obiegu, to odpowiedzialny jest Pan Bóg”. To nie jest wina Nieba ! Opatrzność Boża stworzyła wszystkie rzeczy, których potrzebujemy dla podtrzymania naszego życia na ziemi. Bóg nie stworzył pieniędzy. Są one wynalazkiem człowieka ! Wynalazki człowieka mogą być wprowadzane w życie i wycofywane, kiedy widzi on taką potrzebę. Bóg stworzył materiały do robienia odzieży : na przykład, nauczyliśmy się, jak robić ubrania z surowców, których dostarczył nam Bóg. Bóg nie stworzył garniturów jako skończonych produktów. On stworzył nam materiały do przekształcenia ich w końcowy produkt. Pieniądze są nawet łatwiejsze do zrobienia niż garnitury : kawałek papieru z wydrukowanymi na nim rysunkami i cyframi. Weźcie banknot jednodolarowy, weźcie jakikolwiek kawałek papieru, który możecie mieć w kieszeni, a który jest legalnym środkiem płatniczym – pieniądzem.

Na przykład, kawałek papieru, na którego obu stronach i w każdym rogu została umieszczona liczba „dwadzieścia”. Oznacza to, że z tym banknotem mogę pójść do sklepu i kupić produkty o wartości dwudziestu dolarów. Jeśli macie wiele dwudziestodolarowych banknotów w waszych portfelach, możecie kupić produkty za tyle banknotów, ile ich macie. Z czego zrobione są te pieniądze ? Z papieru. Co jest na nich wydrukowane ? Zabawne twarze albo grymasy, rysunki, a zwłaszcza w czterech rogach banknotu wstawiona jest cyfra dwadzieścia.

Weźmy banknot pięciodolarowy. Wykonał go drukarz. Wiem wszystko na temat sztuki drukowania. Pracowałem jako drukarz w drukarni. Gdybym zaczął drukować te pięciodolarowe banknoty, na przykład, byłoby to sprzeczne z prawem i zostałbym wtrącony do więzienia jako fałszerz. Niemniej, kiedy drukarnia w Ottawie, zwana „Kanadyjską Kompanią Not Bankowych”, otrzymuje zamówienie z Banku Kanady na wydrukowanie jakiejś ilości, na przykład, tych pięciodolarowych banknotów, ona je drukuje.

Jeśli Bank Kanady mówi : „Wstawcie zero po piątce. Drukujcie pięćdziesięciodolarowe banknoty, zamiast pięciodolarowych. Drukujcie tyle i tyle dwudolarowych banknotów, tyle dwudziestodolarowych, tyle dziesięciodolarowych”, Kanadyjska Kompania Not Bankowych przestrzega zarządzeń Banku Kanady i drukuje je tak, jak zostały zamówione. To jest tak proste. Kiedy oni dodają zero do dwudolarowego banknotu, nie wymaga to zwiększenia ilości papieru, nie powoduje to zwiększenia ilości potrzebnej pracy, jakkolwiek będziecie mogli kupić za to dziesięć razy więcej dóbr. Jak widzicie, tworzenie pieniędzy jest bardzo prostą i łatwą do wykonania rzeczą.

Co bym uczynił, gdybym był suwerennym władcą kraju i zdałbym sobie sprawę z tego, że brakuje tu w nim dzisiaj pieniędzy w obiegu ? Skontaktowałbym się z drukarnią w Ottawie i powiedziałbym : „Wydrukujcie mi trochę pieniędzy !”. I rozprowadziłbym te pieniądze pomiędzy rodzinami w kraju. Ktoś mógłby powiedzieć : „To spowoduje inflację”. Odpowiedziałbym ostro : „Proszę się zamknąć ! ! ! Dopóki produkty są dostępne w sklepach, produkty te będą szły do rodzin, kupowane za dwudziestodolarowe banknoty, które właśnie im dostarczyłem”. Założę się, że nie wiedzieliście o tym, iż tak faktycznie się stało w przeszłości w Kanadzie. Był tam człowiek, który był premierem Kanady w 1939 r., MacKenzie King. Co on zrobił ? Zarządził, żeby drukarnia wydrukowała pieniądze dla kraju.

Pieniądze na wojnę, a nie na pokój

Pozwólcie mi wskazać jednak, że MacKenzie King działał tak głupio, jak jego poprzednicy w okresie dziesięciolecia 1929-1939. Przez dziesięć lat przeszliśmy straszliwy kryzys przed wybuchem drugiej wojny światowej. Nie ma różnicy, czy jesteście Czerwoni czy Niebiescy ; wszyscy jadą na tym samym wózku. Nie było różnicy pod rządami Bennetta, poprzedniego premiera Kanady w latach 1930-1935. A kiedy MacKenzie King został premierem Kanady w 1935 r. powtarzał jak jego poprzednik, że nie ma żadnych pieniędzy dla bezrobotnych. To MacKenzie King wypowiedział wojnę we wrześniu 1939 r. Chciałbym podkreślić, że cały kraj żył przez dziesięć lat w kryzysie. Ludzie nie mieli żadnych pieniędzy. Rząd kanadyjski nie miał żadnych pieniędzy, żeby pomóc prowincjom i miastom. Pomimo tego wszystkiego, MacKenzie King wepchnął Kanadę w drugą wojnę światową. Nie pytał on nas o pozwolenie zanim wypowiedział wojnę. Po prostu ją wypowiedział i tak się zaczęła.

Żeby walczyć na wojnie, potrzeba pieniędzy. Potrzeba dużo pieniędzy. Walki podczas drugiej wojny światowej kosztowały miliardy dolarów, a MacKenzie King wypowiedział wojnę, chociaż nie miał żadnych pieniędzy. W jaki sposób mógł brać udział w tak kosztownej wojnie, nie mając pieniędzy ? To bardzo proste. Z tego powodu użył on swojego wyłącznego prawa jako suweren kraju. W pewnym sensie z powodu jego działań, to, co faktycznie powiedział, brzmiało : „Kiedy ludzie umierają na lewo i prawo, nie mógłbym troszczyć się mniej. Ale kiedy dochodzi do wysłania ludzi na wojnę, potrzeba pieniędzy”. Potem powiedział do bankierów : „Otóż, na początek potrzebuję 80 milionów dolarów”. Otrzymał te 80 milionów w ciągu kilku minut.

Banki tworzą pieniądze

Jak bankier wyprodukował te pieniądze dla niego ? Czy pojechał na północ do Abitibi i zaczął kopać w ziemi, żeby wydobyć złoto ? Absolutnie nie ! Czy udał się do drukarni, żeby wydrukować kawałki papieru ? Absolutnie nie ! Nie musiał podążać tymi kanałami. Zatem, co zrobił bankier ? To bardzo proste. Wyciągnął swoją dużą księgę, która nazywa się księgą bankową.Kiedy jesteście przy ladzie w banku, urzędnik zapisuje wszystko na małej kartce papieru. Na zapleczu banku, księgowy otworzy dużą księgę i dopisze w niej do waszego kredytu sumę, kiedy wkładacie pieniądze. Jeśli przyszliście wyciągnąć pieniądze, wpisze to i odejmie je od waszej sumy na koncie. Tego dnia MacKenzie King nie przyniósł pieniędzy do banku. On nie miał żadnych pieniędzy. Przyszedł do banku, żeby je dostać. Mimo to, bankier wpisał te 80 milionów dolarów, jako jego kredyt.

Kiedy ktoś przychodzi do banku i wkłada dwadzieścia dolarów na swoje konto, bankier wpisuje te dwadzieścia dolarów do jego kredytu w księdze bankowej. Jeśli nie przynosi on żadnych pieniędzy do banku, bankier nie odnotuje niczego w swojej księdze bankowej. Trzeba przynieść bankierowi pieniądze, żeby wpisał on coś w księdze bankowej na konto osoby przynoszącej. Tym niemniej, MacKenzie King nie przyniósł w 1939 r. żadnych pieniędzy do banku. Poprosił o pożyczkę z banku. Co zrobił bankier ? On po prostu wytworzył pieniądze potrzebne na pożyczkę. Bankier wziął swoje pióro i dopisał do kredytu Dominium Kanady sumę 80 milionów dolarów. Jak to zrobił ? Wziął pióro i wpisał w księgę bankową 8, 0 i sześć następnych zer, potem kropkę i dwa zera jako sumę centów. To jest 80 milionów dolarów.

Nie zabrało to bankierowi zbyt wiele czasu, nieprawdaż ? MacKenzie King mógł natychmiast przekształcić bezrobotnych w walczących na początku drugiej wojny światowej żołnierzy. Na dodatek, ci, którzy zostali zwolnieni z pracy dzień wcześniej, zostali wszyscy, na podstawie „poboru” ogłoszonego przez rząd federalny, wpisani do służby wojskowej na początku drugiej wojny światowej.

Kto stworzył pieniądze, żeby rozpocząć rzeź drugiej wojny światowej ? Banki handlowe. Kto tworzy pieniądze w kraju ? Są ludzie, którzy tego nie wiedzą. Kiedy byłem młody, nigdy nie pytałem, kto tworzył pieniądze w kraju. Jednak nigdy nie wyjaśniono nam, uczniom, skąd się biorą pieniądze. Nigdy nie uczono nas w tamtych czasach niczego na ten temat. Nie wiedzieliśmy, jak powstają pieniądze. Nawet dziś nie ma studentów, kończących uniwersytety w kraju, którzy znaliby ten fakt.

Na przykład, wydaje się, że ludzie powszechnie my-śleli, iż pieniądze były po prostu takie, jak gwiazdy, księżyc i słońce. Istnieje słońce, księżyc i wiele gwiazd. Nikt nie może umieścić dodatkowej gwiazdy i planety na naszym niebie, ani zabrać stamtąd jakiejkolwiek. Posyła się w niebo małe sputniki, ale to nie daje nam zbyt dużo. Nie można tu za wiele zrobić. Nie można tego zmienić. Kiedy jednak chodzi o pieniądze, wielu ludzi sądzi, że jest to podobny stan rzeczy.

Mogę zapewnić was, że Adam i Ewa nie przybyli z Ziemskiego Raju z torbą pieniędzy dla reszty ludzkości, mówiąc : „Pieniądze w tej torbie zostały przydzielone przez Boga i ten stan rzeczy jest niezmienny do końca świata”. Nie. Oni nie przynieśli ani jednego czerwonego centa ze sobą, a mimo to pieniądze istnieją dziś w obiegu. Ponadto, w tamtym czasie nie było żadnych pieniędzy, a dziś mamy pieniądze w obiegu.

Bóg nie stworzył pieniędzy. To człowiek zadecydował o stworzeniu pieniędzy w formie, jaką posiadają one dzisiaj. Rzeczy zmieniają się poprzez wieki. Nie zawsze było tak samo, jak jest dzisiaj. Używano wszystkich rodzajów materiałów do robienia pieniędzy, na przykład, przybierały one formę metalowych krążków, a w pewnych krajach muszli.

Co robi bankier, kiedy rady miejskie, kuratoria szkolne i rządy, czy wielcy przemysłowcy pożyczają dziś w banku pieniądze ? On po prostu przedłuża im kredyt, zapisując go w swoich księgach bankowych. Potem zapisuje tę sumę w ich indywidualnych księgach bankowych, tak jakby przynieśli oni pieniądze do banku. Jednak oni przychodzą wziąć pieniądze z banku ; nie przynoszą ich do banku. Bank zapisuje te liczby, kwotę ich indywidualnych pożyczek, na ich kontach bankowych. Mogą oni teraz wypisywać czeki w oparciu o ten kredyt. Nie jest to nic bardziej skomplikowanego. Pozwala to udowodnić, że współczesne pieniądze, zwłaszcza pieniądze kredytowe odnotowane w księgach bankowych są najłatwiejszą na świecie rzeczą do stworzenia.

Kiedy pieniądze czy kredyt są dostępne, rozejrzyjcie się wokół, wszędzie widać rozwój. Kiedy jednak nie ma żadnych pieniędzy czy kredytu, kiedy bankier ogranicza kredyt, zobaczcie jak zatrzymuje się rozwój we wszystkich sektorach produkcyjnych. Dlatego, kiedy wszelkiego rodzaju produkcja ustaje, ludzie otrzymują wymówienia z pracy. Poza tym ludzie cierpią w swoich domach. Wszystko to dzieje się z powodu braku pieniędzy.

W czym tkwi problem ?

Kiedy mówimy na temat sposobu, w jaki pieniądze są tworzone, chcę powiedzieć, że nie ma problemu w wytwarzaniu pieniędzy. Jednak istnieje problem w procesie podejmowania decyzji przez tych, którzy rządzą, w głowach tych, którzy rządzą. Oto, gdzie leży problem. Oto, gdzie leży przestępstwo – w ich głowach. Problem nie leży w technice pieniądza ; problem leży dokładnie w filozofii tych ludzi. Tych, którzy chcą pozostawać dyktatorami, którzy chcą kontynuować niesprawiedliwe karanie ludzi dla swoich egoistycznych zysków. To jest jedyny „problem” ! To właśnie musimy zmienić.

Łatwo jest robić pieniądze. Pieniądze muszą służyć produkcji i wszystkim rodzinom. Produkty muszą dotrzeć do wszystkich rodzin. Ustanowienie systemu Kredytu Społecznego właśnie tego dokona. To dlatego właśnie Kredyt Społeczny przynosi tak wielką wolność. Żadnej korzyści nie przynosi mówienie o krucjacie przeciwko takiej a takiej dyktaturze... Mówcie mi o krucjacie przeciwko dyktaturze bankowej, która istnieje w naszym własnym kraju ! Teraz będzie to wartościowa Krucjata !

O autorze

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com