French flag English spanish flag

Dziennik patriotów katolickich
dla reformy monetarnej Kredytu Społecznego

Pokłonić się Królowi

w dniu sobota, 01 styczeń 2011.

Jezus Chrystus Król Wszechświata to słowa najbardziej oczywiste, a najrzadziej powtarzane.

Jezus Chrystus jest najważniejszy dla każdego człowieka na ziemi, jest Drogą, jest Życiem, jest Prawdą, jest Królem Wszechświata, jest Królem Polski, jest Zbawicielem. Takie hasła, takie słowa powinny być widoczne w naszych miastach, wsiach, przy drogach, w miejscach publicznych i w prywatnych.

Polska jest krajem Maryjnym i Ona (Maryja) wybiera niektórych z nas do szczególnych zadań. Ona zawsze wskazuje nam na Swojego Syna. Wybrała pewnego księdza proboszcza, aby przypomniał te wszystkie pojęcia w przestrzeni publicznej, w przestrzeni ludzkiej drogi, po której się przemieszczamy, jadąc samochodem, idąc pieszo, idąc przez nasze życie pielgrzyma od urodzenia aż do śmierci.

To dzieło, to szczególne zadanie – to Pomnik Chrystusa Króla, który stanął w Polsce w 2010 r., w Świebodzinie, koło Zielonej Góry. Stanął nagle, stanął w całej swojej Królewskiej powadze, łagodnej wyniosłości i pięknie. Stanął z otwartymi ramionami dla nas wszystkich. W jasnej białości szat, z koroną Królewską na głowie, najwyższy na całym świecie. Wysokość postaci ma 33 metry (długość życia Jezusa) i 3 metry (lata nauczania) – wysokość korony. W otwartej przestrzeni widoczny z dalekiej perspektywy, nieopodal parafii Miłosierdzia Bożego.

To są plany Boże. Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie. Króluj nam w Polsce. Bądź naszym Królem.

21 listopada 2010 r., w Święto Chrystusa Króla odbyło się uroczyste poświęcenie i odsłonięcie pomnika. Pomysłodawcą pomnika był ks. prałat Sylwester Zawadzki, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego. To jego serca dotknęła prośba z Nieba. Uroczystość poświęcenia odbyła się 10 lat po intronizacji Chrystusa Króla w roku milenijnym 2000, dokonanej przez biskupa Adama Dyczkowskiego. 10 lat również trwała budowa pomnika. Autorem projektu pomnika jest miejscowy rzeźbiarz, Mirosław Patecki z Przybyszowa. Monument był dziełem całego zespołu ludzi, artystów, inżynierów, był wysiłkiem całego miasta. Współpracy i poparcia udzieliły również władze miasta Świebodzina.

Poświęcenie Monumentu odbyło się podczas uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem kardynała Henryka Gulbinowicza, w dniu, w którym w Kościele obchodzone jest święto Chrystusa Króla Wszechświata. Homilię wygłosił metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga. Wcześniej w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie odbyła się koronka do Miłosierdzia Bożego, potem procesja przeszła pod Pomnik. Wierni, którzy przybyli z całej Polski i z zagranicy śpiewali religijne pieśni, nieśli sztandary i transparenty. Organizatorem uroczystości była diecezja zielonogórsko-gorzowska, biskup Stefan Regmunt i Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie.

Pomnik Jezusa Chrystusa sięga swoją ideą do encykliki papieża Piusa XI „Quas primas", która na zakończenie roku jubileuszowego 1925 ustanawia święto Chrystusa Króla Wszechświata.

Oto Świebodzin pokazał nam, że jest czas do przyłączenia się do dzieła Intronizacji, że my też mamy coś do zrobienia w swoich miastach. Chrystus musi stać się publiczny w mieście, na drogach, we wsiach, w urzędach, szkołach i w naszych domach. Musi zapanować nad sytuacją w kraju, nie może być zamknięty. Zacznijmy o tym myśleć. A On ze Świebodzina będzie się nam przyglądał, dodawał odwagi i Potęgą swojej Królewskiej władzy przeganiał liberalny, antychrześcijański świat z Polskiej ziemi.

Jadwiga Kalinowska

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com