French flag English spanish flag

Poświęcenie Watykanu św. Michałowi Archaniołowi

w dniu czwartek, 01 sierpień 2013.

Rano w piątek 5 lipca 2013 r. papież Franciszek odsłonił i poświęcił pomnik Michała Archanioła, który wzniesiono przed siedzibą Gubernatoratu Państwa Watykańskiego.

W ceremonii wziął udział także Benedykt XVI, z którego inicjatywy ten projekt był realizowany. Była to też okazja do zawierzenia najmniejszego państwa świata opiece św. Józefa i św. Michała Ar­chanioła.

Niezwykła obecność uczciła inaugurację posągu św. Michała w Watykanie: był to Benedykt XVI, który po raz pierwszy wystąpił publicznie od dnia swojej rezygnacji obok papieża Franciszka. Ich ser­deczny uścisk zaskoczył nieco wszystkich zaproszonych na uroczystość poświęcenia posągu.

Na początku ceremonii kard. Giuseppe Bertello, przewodniczący Gubernatoratu, wygłosił krótkie przemówienie do papieża Franciszka i do Benedykta XVI. « Poświęcenie Gubernatoratu św. Józefowi – powiedział – staje się dla nas wszystkich zobowiązaniem do jeszcze większego zaangażowania w naszą pracę, której celem jest wspieranie różnorodnej działalności Stolicy Apostolskiej. Niech pokorny i milczący przykład oblubieńca Maryi prowadzi nas w naszych codziennych zajęciach, niech błogo­sławi nasze rodziny i pobudza nas, byśmy zawsze byli świadkami Zmartwychwstałego Pana ». Na­stępnie kard. Giovanni Lajolo, przewodniczący senior Gubernatoratu, przedstawił znaczenie nowego pomnika i podkreślił, że papież Franciszek chciał, by dzieło ozdobione było dwoma herbami: jego i Benedykta XVI. Kryteria estetyczne, które przyświecały artyście, powiedział purpurat, « odzwierciedlają koncepcję sztuki jako odbicia piękna, którym Bóg napełnił świat stworzony, a w szczególności stwo­rzenie przez Niego stworzone na swój obraz i podobieństwo, stworzenie ludzkie, najbliższe spośród bytów splendorowi stworzeń anielskich ». Dlatego, dodał, Michał Archanioł jest « tutaj przedstawiony w heroicznej postaci człowieka, podczas gdy szatan, przez niego pokonany, przedstawiony jest jako postać o podobnej formie, lecz upadła i oszpecona w następstwie grzechu ». Następnie Papież Franci­szek włożył czerwoną stułę i odmówił dwie modlitwy: pierwszą do św. Józefa, a drugą do św. Michała Archanioła.

W przemówieniu wygłoszonym podczas inauguracji pomnika Franciszek zwrócił uwagę, że wyda­rzenie to dobrze wpisuje się w Rok Wiary. Zachęca bowiem do refleksji i modlitwy wokół tego, co oznacza imię owego pierwszego z aniołów: „Któż jak Bóg". Wyraża ono bowiem prymat Boga, Jego transcendencję i moc.

„Michał walczy o przywrócenie boskiej sprawiedliwości; broni Ludu Bożego od jego wro­gów, a zwłaszcza od głównego nieprzyjaciela, diabła – mówił Papież. – I św. Michał zwycięża, bo w nim jest Bóg, który działa. Ta rzeźba wskazuje, że zło zostało zwyciężone, oskarżyciel został zdemaskowany, jego głowa została zmiażdżona, albowiem zbawienie dokonało się raz na zaw­sze we krwi Chrystusa. Nawet jeśli diabeł wciąż stara się podrapać twarz Archanioła i czło­wieka, Bóg jest mocniejszy; do Niego należy zwycięstwo, a Jego zbawienie jest dane każdemu człowiekowi. Na drodze życia i w jego próbach nie jesteśmy sami; towarzyszą nam i wspierają Aniołowie Boży, którzy, by tak rzec, użyczają nam swych skrzydeł do pomocy w przezwycięża­niu tak wielu niebezpieczeństw. Dzięki nim możemy wysoko latać nad tym, co może obciążać nasze życie i ciągnąć nas w dół. Zawierzając Państwo Watykańskie św. Michałowi Archanio­łowi, prośmy go, aby bronił nas przed Złym i wyrzucił go na zewnątrz".

W akcie poświęcenia św. Józefowi Papież oddał pod opiekę oblubieńca Maryi biskupów i kapła­nów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich, którzy pracują i mieszkają w Watykanie.

radiovaticana.org

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com