French flag English spanish flag

Przesłanie Trzech Najświętszych Serc

w dniu piątek, 01 marzec 2019.

Objawienia Jezusa, Maryi i świętego Józefa w Itapiranga w Brazylii

Od maja 1994 r. do maja 1998 r. dwa miasta w Amazonii, Manaus i Itapiranga, zostały wybrane jako miejsca wielu objawień Jezusa, Matki Bożej i Świętego Józefa. Te niezwykłe wydarzenia miały miejsce w życiu Edsona Glaubera i jego matki Marii do Carmo.

Wśród licznych przekazów, które zachęcają do większej liczby modlitw o osobiste nawrócenie, za grzeszników i o zakończenie przemocy na świecie i zapanowanie pokoju, Jezus i Matka Boża proszą Kościół o wzrost nabożeństwa do św. Józefa i Jego Najczystszego Serca.

Objawienia św. Józefa wraz z Jezusem i Maryją w latach 1994-1998 zostały zatwierdzone przez biskupa Carillo Grittiego z prałatury w Itacoatiara, w brazylijskiej Amazonii, w dniu 31 maja 2009 r.

OBJAWIENIA

Początek wydarzeń

Objawienia Matki Bożej rozpoczęły się w dniu 2 maja 1994 r., w mieście Manaus (Manaus znaczy “Matka Boża”). Maria do Carmo była pierwszą osobą, która zobaczyła Matkę Boską. Miało to miejsce w jej pokoju dziennym o czwartej nad ranem, podczas gdy się modliła. Po zakończeniu odmawiania Różańca Świętego, została zaskoczona nagle przez bardzo jasne światło, które oświetlało cały pokój. W tym świetle pojawiła się bardzo piękna młoda kobieta ubrana w białą suknię, okrywającą ją od szyi do stóp i w woalkę przykrywającą jej głowę po bokach. Młoda kobieta trzymała Różaniec z niebieskimi paciorkami i pokazując go Marii do Carmo mówiła: “Módlcie się, módlcie się!”.

W czasie tego pierwszego objawienia miało miejsce bardzo poruszające zdarzenie: Matka Boża pokazała Marii do Carmo jej syna Quirino, który zmarł nagle 1 września 1989 r., gdy się bawił. Dała jej poznać, że Quirino był z Bogiem i z Nią w Niebie, i że było mu dobrze. Zachęciła ją, by się wiele modliła, tak aby mogła go zobaczyć znów pewnego dnia w chwale Pana.

Rzeczywiście, Maria do Carmo z całą rodziną bardzo cierpiała z powodu przedwczesnej śmierci jej dziecka.

W poprzednią sobotę, 30 kwietnia, syn Marii, Edson, modlił się ze swoimi braćmi i przyjaciółmi przed ołtarzem Matki Bożej w tym samym pokoju. Podczas modlitwy usłyszał bardzo piękny głos, który powiedział do niego: “Módl się sercem. Odmawiaj codziennie Różaniec. Nadejdę wkrótce: czekaj!”.

Od tej chwili Matka Boża i Święty Józef objawiali się obojgu z nich, przekazując orędzia i zachęcając całą ludzkość do modlitwy, do nawrócenia i do zmiany życia.

Miejsca objawień

Początkowo objawienia miały miejsce w pokoju dziennym ich domu, kiedy rodzina zbierała się na modlitwę Różańcową. Matka Boża zawsze objawiała się podczas modlitwy, aby przekazać Swoje przesłania. Kiedy dni mijały, prosiła ich, aby modlili się za miasto Itapiranga (Itapiranga w języku lokalnym oznacza „czerwoną skałę”), gdzie urodził się mąż Marii do Carmo, gdzie urodzili się jego rodzice i gdzie teraz mieszkali jego bracia. Ojciec Edsona był tam właścicielem dużej posiadłości i miał plany pewnych projektów, a w przyszłości chciał tam zbudować dom.

Matka Boża powiedziała Edsonowi, że ta posiadłość należy do Niej. Jego ojciec nie chciał w to uwierzyć. Na początku był bardzo uparty. Miał problemy z alkoholem i nie modlił się. Kiedy był pijany, stawał się agresywny. Edson powiedział mu, że nie może walczyć z Bogiem i że każde przedsięwzięcie, jakie by rozpoczął, zakończy się porażką.

Ludzie zaczęli też przychodzić do jego ojca, aby dawać świadectwa i podziękować mu za nawrócenie ich członków rodziny i za uzdrowienia. To wtedy zaczął dostrzegać znaczenie tej niebiańskiej misji. Zaczął się zmieniać i przestał pić. Edson mówi nam: „Dzisiaj mój ojciec jest innym człowiekiem. Został nawrócony dopiero po wielu modlitwach na kolanach przed Jezusem i po wielu Mszach Świętych. Jest teraz człowiekiem modlitwy. Poświęcił się Najświętszemu Sercu Jezusa i uczestniczy w życiu parafii”.

Edson nigdy wcześniej nie widział swojego ojca modlącego się z Różańcem w ręku. Teraz, gdy wstaje wcześnie rano, znajduje go na modlitwie w pokoju dziennym. Edson podziękował Jezusowi, mówiąc Mu, że nawrócenie ojca było największym darem, jaki otrzymał, bo przywróciło to spokój w życiu jego rodziny.

Matka Boża powiedziała Edsonowi: „Jeśli jest trudna osoba w twojej rodzinie, nie trać nadziei. Módl się za nią”. A Edson mówi: „Tak jak zmienił się mój ojciec, tak członkowie waszych rodzin też się zmienią. Staną się nowymi ludźmi. Nie traćcie nadziei. Odmawiajcie Różaniec, ofiarujcie go, ofiarujcie wasze Komunie i Msze Święte za ich nawrócenie. Ale pamiętajcie, że to nigdy nie stanie się w waszym własnym czasie. To wymaga czasu i będzie trudne, ale oni się nawrócą. Musicie tego pragnąć w Bożym czasie, tak jak tego chce Bóg”.

W czerwcu 1994 r. Matka Boża poprosiła Edsona i jego matkę, by pojechali do Itapirangi i zaprosili tam ludzi do modlitwy i nawrócenia. Chciała, żeby opowiedzieli im o jej przekazach. Na początku było to trudne, ponieważ wielu z zatwardziałymi sercami nie dowierzało. Ale Matka Boża pomogła im cierpliwie to znosić i stawić czoła przeciwnościom z rezygnacją i spokojem, ofiarowując wszystko za nawrócenie i zbawienie świata. W tym mieście, na ziemi należącej do ojca Edsona, Maryja prosiła o wybudowanie małej kaplicy na Jej cześć. Miała być początkowo zbudowana ze słomy, by zaznaczyć i pamiętać o prostocie, ubóstwie i cierpieniu wszystkich Jej dzieci, Jej „seringueiros’ w Amazonii, którzy w przeszłości byli źle traktowani, wykorzystywani i zabijani przez silniejszych mieszkańców tej ziemi. Tą kaplicą Matka Boża chciała pokazać tym, którzy aspirują do władzy, wyrafinowanym armiom, bogactwu, złudzeniom światowego życia i pokusom rzeczy materialnych, że Królowanie Boga jest dla tych, którzy są uważani za nic w tym świecie; biednych, prostych, czystego serca. Tego uczy nas Jezus w Błogosławieństwach.

Jak odbywały się objawienia?

Objawienia Matki Bożej zawsze zdarzają się po Różańcu, albo podczas siedmiokrotnego odmawiania Składu Apostolskiego za ateistów i niewierzących lub w czasie pięciu Witaj Królowo, aby otworzyć zatwardziałe serca (Matka Boża wezwała wizjonerów do odmawiania tych modlitw ze wszystkimi obecnymi po Różańcu). Najpierw pojawia się piękne, jasne, owalne światło. To światło, gdy się przybliża, potęguje się, jakby eksplodowało. Następnie pojawia się Matka Boża, stojąc na obłoku, ubrana w długą białą suknię i biały płaszcz, który przykrywa Jej ciemne, faliste włosy. Jej twarz jest delikatna, ma niebieskie oczy. Wokół Jej głowy jest korona z dwunastu złotych, lśniących gwiazd, tworzących harmonijny okrąg. Jej wzrost nie przekracza 160 cm i wydaje się mieć piętnaście lub szesnaście lat. Często towarzyszą Jej: Jej syn Jezus Chrystus, św. Józef oraz aniołowie i święci.

Najważniejsze objawienia miały miejsce w Itapiranga, w latach 1994-1998. W tym czasie Jezus, Maryja i Święty Józef przekazywali przesłania dotyczące Kościoła, rodzin i całej ludzkości. Prawie zawsze przekazy są zapisywane podczas objawień. Matka Boża przemawia do Edsona lub do Marii do Carmo, a oni to zapisują w notatniku. Wielokrotnie Najświętsza Maryja Panna prosiła wizjonerów o głośne powtórzenie Jej przekazu obecnym osobom. Wiele razy też prosiła Edsona, żeby narysował podczas objawień, to co widział i przedstawił to wszystkim obecnym. Matka Boża wyjaśniła mu, że były to ważne przekazy i prosiła, żeby rozpowszechnił je w narodzie, w Kościele i na świecie.

Innym razem Matka Boża czy Jezus chcieli, żeby Edson przeszedł na kolanach wzdłuż miejsca objawień, by odbyć pokutę za grzeszników. Powiedziała mu, by ofiarował wszystko za realizację Jej planów w Itapiranga i za zbawienie wieczne wielu dusz, które znajdowały się na drodze do wiecznego potępienia.

W roku 1994 Matka Boża powiedziała: „Pragnę być znana jako Królowa Różańca i Pokoju, bo chcę pokazać wszystkim, że odmawiając Różaniec świat odnajdzie pokój. Z tej przyczyny przybyłam tutaj do Amazonii jako Królowa Różańca i Pokoju; pokój, pokój! Módlmy się o pokój!”(5/13/94).

Na początku wydarzeń objawienia Świętego Józefa były rzadkie. Czasem pojawiał się on obok Matki Boskiej i Jezusa nie mówiąc ani słowa. W 1995 r. Matka Boża zaczęła rozmawiać z Edsonem o Świętym Józefie i zalecała mu pozostawać w wielkim oczekiwaniu na jego wizyty. Matka Boża powiedziała mu, że Święty Józef przybędzie, aby przekazać ważne przesłania dla Kościoła i wszystkich rodzin na całym świecie. Objawienia Świętego Józefa stały się częstsze w marcu 1998 r. W tym czasie Edson leżał chory na zapalenie wątroby. Święty Józef objawił Edsonowi obietnice i nabożeństwo do jego Najczystszego Serca, których rozkwitu w Kościele i na świecie pragnął Bóg. Święty Józef wyjaśnił, że to nabożeństwo byłoby wielkim środkiem uświęcenia Kościoła i wszystkich, którzy godnie czciliby jego Najczystsze Serce. To nabożeństwo czciłoby Najświętszą Trójcę. (Zobacz MICHAEL, marzec-kwiecień 2017).

W dniach 7 i 8 maja 1994 roku Matka Boża objawiła się Marii do Carmo, trzymając w dłoniach dziecko pokryte krwią, aby pokazać powagę aborcji: „Aborcja jest grzechem śmiertelnym! Kto popełnia grzech aborcji musi wyznać go kapłanowi na spowiedzi, płakać i paść na kolana, skruszony, i nigdy nie przestać się modlić. Tylko w ten sposób może uratować siebie!”.

Następnie pokazała Marii do Carmo wielu mężczyzn ubranych na czarno, płonących w ogniu piekielnym: „Zobacz, tutaj są masoni, ponieważ masoneria jest sektą diabła. Jeśli ktoś umiera jako mason, idzie prosto do piekła! Ono jest dla tych wszystkich, którzy, choć znają prawdę, wybierają oszustwo; którzy wiedząc, gdzie jest Bóg, szukają diabła, wiedząc, gdzie jest światło, wybierają ciemność”.

11 maja 1994 r. Jezus mówił Marii do Carmo o powadze problemu cudzołóstwa i konkubinatu. Te grzechy są dziś popełniane przez tak wielu ludzi, niszcząc prawdziwy sens rodziny, jej wartość i jej fundament. Takie grzechy nie będą ignorowane przez Boga, ponieważ zasługują tylko na karę: „Mario do Carmo! Nie śpij! Wstawaj, pisz. Nie trać czasu. Cudzołóstwo jest grzechem ciężkim, ale jest przebaczenie po dobrej spowiedzi i prawdziwym żalu za grzechy! Ucz tego. Wiesz jak odbyć dobrą spowiedź. Nie można się bać i wstydzić powiedzieć kapłanowi. Jeśli odpuści, Ja także odpuszczam. Jeśli nie odpuści, i Ja nie odpuszczam!”.

Jezus następnie potwierdza nauczanie Kościoła dotyczące małżeństwa: „Ci, którzy są małżeństwem, ale żyją w separacji, jeśli wciąż kochają się wzajemnie, muszą z przebaczeniem i szczerością, szukać ponownego połączenia! Ci, którzy są małżeństwem, ale żyją w separacji i żyją z kimś innym, muszą się rozdzielić, albo żyć jak przyjaciele [zachowując wstrzemięźliwość] w tym samym domu. Nie mogą oni żyć jak mąż i żona, nie mogą popełniać cudzołóstwa!”.

Przekazy o przygotowaniu

Pierwsze przekazy Matki Bożej w Itapiranga były wytycznymi skierowanymi w szczególny sposób do jej mieszkańców i wszystkich, którzy brali udział w objawieniach od początku. 4 września 1994 r. Maryja powiedziała: „Jestem Królową Pokoju! Módlcie się za młodych, ponieważ bardzo potrzebują waszych modlitw do oświecenia w ich życiu. Również teraz, w tym małym mieście, prostym i skromnym, ludzie przywiązali się do rzeczy materialnych, głównie do pieniędzy. Módlcie się dużo. Potrzebuję waszych modlitw do zrealizowania wszystkich Moich planów. Odmawiajcie Różaniec! Szatan prowadzi wiele dusz Moich dzieci w ciemność. Z tego powodu musicie wiele się modlić, żeby je uratować. Moje dzieci nadal nie rozumieją, że chcę, aby uroczystości na Moją cześć dokonywały się z modlitwą i w milczeniu”.

Drugi przekaz przygotowania miał miejsce 5 września 1994 r. Matka Boża: „Jestem Królową Pokoju! Rozdzielam łaski na wszystkie Moje dzieci, tak aby ich serca były bardziej otwarte na wszystko, co będę objawiać w tym mieście. Błogosławię wam i mam was wszystkich w Moim sercu. Módlcie się, módlcie się dużo”.

Trzeci przekaz został przedstawiony 8 września 1994 r., kiedy to odbywała się procesja Matki Bożej z Nazaretu, patronki miasta Itapiranga. Jezus pobłogosławił ludzi, a Matka Boża była bardzo szczęśliwa. Światło promieniowało z jej dłoni, rozpościerając się nad wszystkimi tymi wiernymi, którzy przyszli oddać cześć Jej i Jej Synowi Jezusowi. Maryja powiedziała: „Kocham te Moje dzieci, które tak Mnie potrzebują. Łaski, których udzielam, wyrażają Moją miłość i przywiązanie do nich. Tego dnia uwolniłam wiele dusz z Czyśćca: łaska udzielona przez Mojego syna Jezusa Chrystusa za cześć, którą Mi oddają”. Kiedy procesja przechodziła obok kościoła protestanckiego, Matka Boża powiedziała: „Oni Mnie nie kochają, ale dlatego Ja kocham bardzo te Moje dzieci i błogosławię im. W przyszłym roku w tym mieście odbędzie się procesja na Moją cześć, na cześć Królowej Pokoju, w której weźmie udział wiele z Moich dzieci. W tym roku wielu przyszło Mnie uczcić, ale w przyszłym przyjdzie ich dużo więcej. Udzielam łask Memu synowi (Edsonowi) tak, że może on uczestniczyć w Moich prośbach i potwierdzić wszystko, co realizuję tutaj w Itapiranga. Dotykam jego serca”.

Czwarty przekaz miał miejsce 9 września 1994 r. Matka Boża powiedziała wizjonerom: „Módlcie się, aby wszystko stało się zgodnie z Moimi planami. Potrzebuję waszych modlitw i waszego udziału. Odmawiajcie Różaniec! Nie przestawajcie się modlić, ufajcie Mi! Nie martwcie się! Oddajcie wszystkie wasze zmartwienia Bogu. Ta praca należy do Mnie, a nie do was. Módlcie się, aby was oświecił Duch Święty!”.

Piąty przekaz Matki Bożej dany 10 września 1994 r.: „Moje dzieci, pomóżcie Mi swoimi modlitwami, żeby wszystko, co zaplanowałam, zostało spełnione. Odmawiajcie Różaniec. Módlcie się, módlcie się! Miejcie ufność we Mnie. Jestem z wami, pomagając wam.Miejcie wiarę!”.

Matka Boża uczy Swoje dzieci

W wielu objawieniach Matka Boża stosowała macierzyńskie środki, aby zwrócić uwagę Swoich dzieci, pokazując im całą Jej Matczyną czułość, żeby zrozumieli, że będąc matką całej ludzkości, jest Ona zawsze blisko Swoich synów i córek, którzy potrzebują Jej błogosławieństw i matczynej wrażliwości. Maryja wykorzystywała różne środki, by dotknąć serc Swoich dzieci, nawracając je do Boga.

Matka Boża mówiła Swym dzieciom, żeby miały szacunek dla świętych rzeczy: obrazów, różańców, Pisma Świętego, medalików itd. Prosząc ludzi o podniesienie w górę tych świętych przedmiotów, żeby mogła je pobłogosławić i pocałować, pokazywała im wartość tych sakramentaliów. Potwierdzała także znaczenie błogosławienia ich domów, obrazów, różańców, Biblii, itd. przez księży, jako szafarzy Kościoła.

Podczas niektórych objawień Matka Boża prosiła Edsona, żeby trzymał Krucyfiks tak, aby ludzie mogli go pocałować. Tym gestem miłości i przywiązania zaprosiła Swoje dzieci do myślenia o Jezusie, pamiętając Jego mękę i śmierć na Krzyżu, aby nas zbawić od grzechu i abyśmy zawsze byli z Nim złączeni w miłości.

Po przyprowadzeniu Edsona do wskazanej przez Siebie osoby pocałowała Krucyfiks, potem poprosiła Edsona, aby podał Krucyfiks tej osobie, by go też pocałowała.

Podczas objawień w Manaus i w Itapiranga Matka Boża często prowadziła Edsona przez tłum do osoby, którą błogosławiła, polecając mu dać jej pocałowaną przez Siebie, błogosławioną różę. Maryja przekazywała też specjalne przesłania, prosząc Edsona o przytaczanie ich albo od razu, podczas objawienia, albo po nim, szeptem do ucha osoby wskazanej po imieniu przez Matkę Bożą.

Rysunki wykonane podczas objawień są uważane za specjalne przesłania, które Matka Boża przekazuje Kościołowi i światu. Edson rysuje z wiarą wizje, jakie mu ukazuje Maryja. Rysunki te przedstawiają sceny z życia Jezusa, Matki Bożej i Świętego Józefa. Inne ukazują trudne wydarzenia dotyczące Kościoła, Amazonii, Brazylii i przeznaczenia świata. Są to proroctwa, z których pewne już się spełniły, a inne zostaną zrealizowane wkrótce.

Czasami Matka Boża prowadziła Edsona w inne miejsca Jej objawień. Zapraszała go w trudne miejsca, na wyczerpujące do przejścia drogi, aby pokutował za grzeszników i za świat. Zdarzało się w czasie tych marszów, że zatrzymywała się w pewnych miejscach i Edson nagle upadał na kolana, na znak szacunku dla Jej macierzyńskiej obecności. Ludzie byliby zdziwieni i poruszeni gwałtownością i siłą jego upadku, nawet na poszarpanych skałach, choć Edson nigdy nie był ranny. Te marsze były sposobem pokuty dla wielu wiernych, ponieważ musieli iść szybko, aby podążać za Maryją prowadzącą Edsona, a nawet biec, żeby nadążyć za nimi. Niektórzy potykali się, inni upadali lub całkowicie rezygnowali. Ale w tym wszystkim Matka Boża dotyka nawet najbardziej zatwardziałych i niewierzących serc.

Tajemnice, wielki znak i przepowiednie

W Itapiranga Matka Jezusa ujawniła Edsonowi tajemnice, które odnoszą się do przeznaczenia Kościoła i świata; bardzo poważne przyszłe wydarzenia, które będą dotyczyły całej ludzkości, jeśli się nie nawróci. Obecnie jest dziewięć tajemnic: cztery odnoszące się do Brazylii, dwie do świata, dwie do Kościoła i jedna do tych, którzy nadal żyją w grzechu i bezbożności, w nieposłuszeństwie Bogu. Ta ostatnia tajemnica jest najbardziej bolesna i straszna.

Maria do Carmo otrzymała od Jezusa i Matki Bożej różne nauki dla rodzin.

Maryja Dziewica pokazała Edsonowi i jego matce Niebo, Czyściec i Piekło; rzeczywistość, która została zapomniana w naszych czasach, i w którą wielu już nie wierzy.

Matka Boża w Itapiranga w Amazonii zaczęła walkę z diabłem o zbawienie wszystkich Jej dzieci. 4 października 1996 r., pojawiając się na Górze Krzyża, obok małej kaplicy, Maryja powiedziała Edsonowi: „Kochany synu, dzisiejszego popołudnia chcę powiedzieć tobie i wszystkim moim dzieciom o znaczeniu życia tymi przekazami. Tym, którzy nie wierzą, chcę powiedzieć, że pewnego dnia, tam gdzie jest ten krzyż, dam widzialny znak, a wszyscy uwierzą w moją macierzyńską obecność tutaj w Itapiranga. Ale wtedy będzie za późno dla tych, którzy się jeszcze nie nawrócili; nawrócenie musi nastąpić teraz! We wszystkich miejscach, w których się objawiłam i nadal się objawiam, zawsze potwierdzam Moje objawienia, tak żeby nie było żadnych wątpliwości. Tutaj w Itapiranga moje niebiańskie objawienia zostaną potwierdzone.

Stanie się to, gdy moje objawienia tutaj Itapiranga dobiegną końca. Wszyscy zobaczą znak dany w tym Krzyżu. Będą żałowali, że Mnie nie słuchali, że wyśmiewali się z Moich przekazów i z Moich posłańców, ale będzie za późno, ponieważ zmarnują Moje łaski: stracą okazję do zbawienia. Módlcie się, módlcie się, módlcie się!”.

Przy innej sposobności Maryja powiedziała Edsonowi: „Kiedy nadejdzie chwila dla znaku pozostawionego na Krzyżu, skończy się czas na nawrócenie świata. Cała ludzkość dozna wielkich nieszczęść i zostanie zdruzgotana przez kary, co się nigdy nie zdarzyło od stworzenia świata. Otwórzmy nasze serca dla Boga i uczyńmy szczere zobowiązanie do nawrócenia, a On zmiłuje się nad nami”.

Niektóre proroctwa ujawnione przez Matkę Bożą już miały miejsce, jak tsunami w Azji, które zabiło setki tysięcy ludzi. Matka Boża objawiła to wydarzenie w 1997 r. i ponownie w 1998 r., kiedy Edson na Jej życzenie narysował wizję wielkiej fali, która mogłaby zniszczyć wiele miast i odebrać życie tak wielu ludzi. Inne proroctwo, które ostatnio się spełniło, to było trzęsienie ziemi, które spowodowało śmierć ponad 290 osób we Włoszech i zostawiło tysiące bezdomnych rodzin w pilnej potrzebie. Edson narysował to na prośbę Maryi we włoskim mieście Modena, na oczach wielu ludzi. Matka Boża powiedziała Edsonowi: „To tylko początek bólu. To, co przyjdzie na świat, jest czymś tak strasznym, że wielu nie będzie gotowych, bo nie wierzą i nadal żyją w grzechu, daleko od Boga”.

Podczas objawień obecni wierni otrzymali wiele znaków: w słońcu, księżycu, w zapachu róż, w tysiącach nawróceń i w uzdrowieniach tych, którzy wypili wodę ze źródła pobłogosławionego przez Maryję. Znaki te nie były dane tylko dla zwiększenia ciekawości ludzi, ale aby pokazać powagę tych przekazów. Z każdym znakiem Matka Boża chce prowadzić nas z powrotem do Boga i do Jego miłości. Itapiranga, błogosławiona przez Matkę Bożą, może być uważana za mały kawałek Nieba na Ziemi.

„Powtarzaj trzy razy:

Miłosierdzie Jezusa,

Miłosierdzie dla wszystkich grzeszników,

Miłosierdzie dla całej ludzkości!”

− Matka Boża do Edsona

sanctuariodeitapiranga.com.br

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com