French flag English spanish flag

Dziennik patriotów katolickich
dla reformy monetarnej Kredytu Społecznego

Rosa Mystica

w dniu niedziela, 01 marzec 2020.

Gotowa na status sanktuarium

Trzeba przyznać, że jest to zadziwiający zwrot wydarzeń.

W sobotę, 7 grudnia 2019 r., w przeddzień Święta Niepokalanego Poczęcia NMP, biskup Brescii we Włoszech, Pierantonio Tremolada, przewodniczył Mszy świętej podczas kanonicznego ustanowienia Diecezjalnego Sanktuarium Matki Kościoła Rosa Mystica (Róży Duchownej) w Fontanelle.

Jest to niezwykłe, ponieważ jest to miejsce objawień − z proroczymi przesłaniami − stanowiące bazę dla tysięcy figur Rosa Mystica, które przypuszczalnie pociągnęły za sobą cuda na całym świecie (i zostały pobłogosławione przez co najmniej jednego Papieża).

Jest to szczególnie zadziwiające, ponieważ wiele lat temu, kiedy odwiedziłem główną bazylikę w pobliskim Montichiari, gdzie miało miejsce wiele objawień (tak jak w Fontanelle), byłem zaskoczony, gdy dowiedziałem się, że objawienia, które zaczęły się tam w 1947 r., zostały potępione przez ówczesnego miejscowego biskupa, Bruno Forestiego, który w formalnej deklaracji stwierdził, że zjawiska te nie „dają dobrych powodów wiarygodności” i ktokolwiek je promuje, „zaburza wiarę wierzących, nakłaniając ich do działania sprzecznego z nauczaniem Kościoła”.

Chociaż tamten dekret i nowszy z 2013 r. nadal obowiązują, pod pewnymi względami zostały one cofnięte lub przynajmniej całkowicie złagodzone − coś, co widzieliśmy w innych miejscach. Jak w Medziugorje, które teraz przyjmuje oficjalne pielgrzymki kościelne, faktyczne objawienia i przekazy pozostają w trakcie badań.

W czasie wizyty w 1991 roku byłem zaskoczony, ponieważ objawienie Rosa Mystica wydawało się piękne, a figury stworzone potem, w sposób niewytłumaczalny płakały. Wizjonerką była pielęgniarka Pierina Gilli ; jej przekazy były związane bardzo bezpośrednio z Fatimą, poczynając od faktu, że drugie objawienie miało miejsce tego samego dnia roku, 13 czerwca, jak drugie objawienie Fatimskie.

Pierina twierdziła, że objawienia wydarzyły się w szpitalu, gdzie pracowała i w bazylice Montichiari. Podczas pierwszego objawienia Maryja ukazała się w sukience w żałobnym odcieniu fioletu i białej woalce. W sposób niewytłumaczalny płynęły Jej łzy i wydawała się wyraźnie melancholijna, łzy kapały na podłogę, a piersi przebite były kilkoma mieczami. Powiedziała tylko trzy słowa : „modlitwy, pokuty, wynagrodzenia”.

Wielu nie zdaje sobie z tego sprawy, że po spowiedzi, poświęcenie lub cierpienie jest potrzebne do oczyszczenia lub wymazania pozostałości grzechu (tutaj na ziemi, a nie w czyśćcu).

Podczas drugiego objawienia Matka Boża ubrana była radośniej, w białą suknię, a zamiast mieczy miała trzy róże : czerwoną, białą i złotą. „Proszę, powiedz mi, kim jesteś”, pytała Pierina.

„Jestem Matką Jezusa i Matką was wszystkich, Rosa Mystica”. Powiedziała, że miecze, które przeszyły jej serce reprezentowały kryzys wiary, w tym grzechy śmiertelne popełnione przez osoby konsekrowane i utratę kandydatów do kapłaństwa.

Można wyróżnić dwa punkty. Pierwszy, przewidywanie : dokładnie tak było, kiedy doszło do nadużyć seksualnych w seminariach i na probostwach − z pewnością grzech śmiertelny ! A świat i Kościół były na granicy modernizmu (włączając rewolucję seksualną), co osłabiało atrakcyjność Kościoła dla młodych ludzi. Mogę dodać, że negatywne proroctwa o Kościele bywają, przynajmniej na początku, odrzucane.

Róże, które teraz nosiła, reprezentowały modlitwę, ofiarę i pokutę. Tak jak w Lourdes, Maryja przedstawiała się jako Niepokalane Poczęcie, i jak w Fatimie, poprosiła o nowe oddanie się w zadośćuczynieniu.

„Mój Boski Syn Jezus posyła mnie, abym objawiła nowe Maryjne nabożeństwo dla wszystkich męskich i żeńskich instytutów, zgromadzeń zakonnych i kapłanów diecezjalnych”, powiedziała podczas objawień, które trwały do końca 1947 r. „Obiecuję tym instytutom religijnym, zgromadzeniom i kapłanom, którzy Mnie szczególnie czcić będą, moją specjalną opiekę, wzrost powołań duchowych i wielką świętość wśród sług Bożych. Pragnę, aby 13 dzień każdego miesiąca był obchodzony jako Dzień Maryjny, do którego winno przez dwanaście poprzedzających go dni trwać przygotowanie w modlitwie”.

Odtąd 13 dzień każdego miesiąca miał być obchodzony jako dzień Maryjny, podczas gdy inne nabożeństwo miało obejmować obecność na południowej Mszy św. (w przeciwnym razie, modlitwę w domu) każdego roku 8 grudnia, w święto Niepokalanego Poczęcia. Matka Boża przyrzekała, że o cokolwiek ktoś poprosi podczas tej godziny, zostanie to spełnione, jeśli było to zgodne z wolą Bożą. Dopóki ludzie będą się modlili za grzeszników, powiedziała Maryja, Chrystus nadal będzie miłosierny. Walczyła Ona o przedłużenie tego okresu Miłosierdzia. „Mój Boski Syn chciał, wobec nieustających zniewag, aby zapanowała Jego Sprawiedliwość, więc stanęłam jako Pośredniczka między Nim a ludźmi, a zwłaszcza duszami Bogu poświęconymi”.

Powiedziała, że Pan opóźnił wielki osąd. Ale, aby kontynuować Miłosierdzie, potrzebowała grupy wiernych, którzy umieli się modlić i czynić pokutę.

„Pokuta oznacza akceptację małych codziennych krzyży, a także wykonywanie pracy w duchu pokuty. W Fatimie szerzę nabożeństwo do mojego Niepokalanego Serca. W Bonate (miasto w pobliżu Bergamo, gdzie Maryja objawiła się podczas II wojny światowej) próbowałam wprowadzić to nabożeństwo do rodzin chrześcijańskich. Tutaj w Montichiari chcę być czczona jako Róża Mistyczna, jak już wskazywano tak często, wraz z nabożeństwem do mojego serca, które musi być szczególnie praktykowane w instytutach religijnych, aby mogły uzyskać więcej łask poprzez moje matczyne serce”.

7 grudnia 1947 r. Maryja objawiła się z dwójką dzieci, które przedstawiła Pierinie jako Franciszka i Hiacyntę, zmarłych wizjonerów z Fatimy ! „Pomogą ci w twoich próbach i cierpieniach”, powiedziała Najświętsza Dziewica. „Oni też cierpieli. Pragnę od ciebie takiej prostoty i dobroci, jakie cechowały tych dwoje dzieci”.

To pobożne dusze, które stały się letnie, najbardziej obraziły Chrystusa, powiedziała Maryja − szczególnie ci, którzy zdradzili swoje powołanie. „Swoimi wielkimi przestępstwami sprowadzili karę na Kościół, ale za to pierwotny duch ich świętych założycieli zakwitnie ponownie”.

Nie było wątpliwości, że istota Jej przesłania była apokaliptyczna : „Nasz Pan już dość ma tych wielu ciężkich grzechów przeciwnych czystości.

Zamierza zesłać potop kar. Ja jednak wstawiałam się, aby jeszcze okazał litość. Dlatego proszę o modlitwę i pokutę, aby zadośćuczynić za te grzechy”.

Władze diecezjalne mają otworzyć nowy etap rozwoju tego nabożeństwa, a także „badanie całego zjawiska duchowego i Maryjnego, które powstało w tych miejscach przez lata, pozostającego w posłuszeństwie wobec działania Ducha Świętego, Który nadal pomaga i pociesza Kościół”, mówi prałat Marco Alba, delegat episkopalny. Świątynia jest jedną z wielu dozwolonych przez papieża Franciszka, postępując za Medziugorje, gdzie pomimo papieskich przesłań, które wydawały się groźne, oficjalne pielgrzymki są teraz dozwolone przez Rzym.

Michael Brown

Adapted from : The Final Hour, by Michael Brown/www.spiritdaily.com

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com