French flag English spanish flag

Dziennik patriotów katolickich
dla reformy monetarnej Kredytu Społecznego

Św. Jan Paweł II proroczo broni Humanae Vitae

w dniu czwartek, 01 marzec 2018.

RZYM, 31 stycznia 2018 r. (LifeSiteNews) - „To, czego Kościół naucza o antykoncepcji, nie jest kwestią swobodnej dyskusji między teologami. Nauczanie czegoś przeciwnego jest równoznaczne z wprowadzaniem w błąd moralnego sumienia małżonków”. Są to słowa papieża św. Jana Pawła II z przemówienia wygłoszonego po włosku 5 czerwca 1987 r. na Katolickim Uniwersytecie Najświętszego Serca na temat odpowiedzialnej prokreacji, po raz pierwszy przetłumaczone na język angielski w styczniu 2018 r. przez LifeSiteNews.

Tekst zapomnianego przemówienia Jana Pawła II opublikował portal LifesiteNews.com, by w ten sposób odnieść się do nieuprawnionych twierdzeń jednego z członków Papieskiej Akademii Życia – o. Maurizio Chiodi, który stwierdził na podstawie adhortacji papieża Franciszka „Amoris laetitia”, że istnieją okoliczności, które nie tylko pozwalają, ale wręcz „wymagają,” by małżeństwa stosowały sztuczną antykoncepcję. Włoski teolog moralny wygłosił 14 grudnia 2017 r. skandaliczny wykład na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Oto treść orędzia św. Jana Pawła II :

Drodzy bracia i siostry,

1. Serdecznie pozdrawiam Was i dziękuję za Waszą obecność, i cieszę się, że „Studium i Centrum Badań Naturalnego Regulowania Płodności” na Wydziale Lekarskim Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca zaproponowało spotkanie studyjne poświęcone odpowiedzialnej prokreacji.

Wasze zaangażowanie wpisuje się w misję Kościoła i uczestnictwo w nim dzięki trosce duszpasterskiej, która jest jedną z najpilniejszych i najważniejszych. Chodzi o zapewnienie małżonkom świętego życia w małżeństwie. Oferujecie im pomóc w drodze ku świętości, do pełnej realizacji powołania małżeńskiego.

Wiadomo, że często - jak ujawnił to Sobór Watykański II (por. Gaudium et Spes, 51,1) – jedną z głównych obaw, jakiej doświadczają małżonkowie, jest trudność w uświadomieniu sobie wartości etycznej odpowiedzialnej prokreacji w ich życiu małżeńskim. Ten sam Sobór daje właściwe rozwiązanie tego problemu, opierając się na prawdzie, że nie może być sprzeczności między Boskim prawem dotyczącym przekazywania życia ludzkiego a prawdziwą miłością małżeńską (Gaudium et Spes, 2). Mówienie o „konflikcie wartości lub dóbr” i wynikającej z tego konieczności „zrównoważenia” ich, wyboru jednego i odrzucenia drugiego, nie jest moralnie właściwe i powoduje jedynie zamieszanie w sumieniu małżonków. Łaska Chrystusa daje małżonkom prawdziwą zdolność wypełnienia całej „prawdy” ich małżeńskiej miłości. Wy pragniecie konkretnie świadczyć o tej możliwości, a tym samym nieść małżeństwom nieocenioną pomoc : życia w pełnej komunii małżeńskiej. Pomimo trudności, które możecie napotkać, konieczne jest kontynuowanie tego wspaniałego dzieła.

2. Trudności, które napotykacie, mają różny charakter. Pierwszą, a w pewnym sensie najpoważniejszą jest to, że również w społeczności chrześcijańskiej podnoszono glosy i wciąż są one słyszalne, które podważają prawdziwość nauczania Kościoła. Nauczanie to zostało wyrażone z mocą przez Vaticanum II, w encyklice Humanae Vitae, w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio i w ostatnim pouczeniu „Dar życia”. W związku z tym pojawia się poważna odpowiedzialność : ci, którzy stawiają się w jawnej sprzeczności z prawem Bożym, autentycznie nauczanym przez Kościół, kierują małżonków na niewłaściwą ścieżkę. To, czego Kościół naucza o antykoncepcji, nie jest kwestią swobodnej dyskusji między teologami. Nauczanie czegoś przeciwnego jest równoznaczne z wprowadzaniem w błąd moralnego sumienia małżonków.

Druga trudność polega na tym, że wielu uważa, iż nauka chrześcijańska, choć prawdziwa, jest mimo wszystko niewykonalna, przynajmniej w pewnych okolicznościach. Zgodnie z Tradycją Kościoła, Bóg nie nakazuje niemożliwego, ale każde przykazanie pociąga za sobą także dar łaski, który pomaga ludzkiej wolności w jego wypełnieniu. Jednak potrzebna jest stała modlitwa, częste przystępowanie do sakramentów i przestrzeganie czystości małżeńskiej. Wasze zaangażowanie nie może się zatem ograniczać jedynie do nauczania metody kontroli płodności. Informacje te należy umieścić w kontekście kompletnego planu edukacyjnego, który odnosi się do osoby małżonków, uznawanej za integralną. Bez tego antropologicznego kontekstu, to co proponujecie może zostać źle zrozumiane. Doskonale wiecie o tym, ponieważ zawsze przywiązywaliście najwyższą wagę do poprawnej antropologicznej i etycznej refleksji w Waszych kursach.

Dzisiaj, bardziej niż wczoraj, człowiek ponownie zaczyna odczuwać potrzebę prawdy i zdrowego rozsądku w swoim codziennym doświadczeniu. Bądźcie zawsze gotowi głosić − bez dwuznaczności − prawdę o dobru i złu w odniesieniu do człowieka i rodziny.

Z tymi uczuciami pragnę zachęcić Was do wyjątkowej posługi apostolskiej, którą pragniecie prowadzić w diecezjach i centrach rodzinnych. Nauczając odpowiedzialnej prokreacji, umiejcie zachęcać małżonków do przestrzegania zasad moralnych wynikających z prawa naturalnego i zdrowego chrześcijańskiego sumienia. Nauczcie ich, by szukali i kochali wolę Bożą. Zachęćcie ich, by szanowali i wypełniali wzniosłe powołanie do oblubieńczej miłości i daru życia.

Z całego serca błogosławię Wam wszystkim, Waszym bliskim i inicjatywę Waszego apostolatu.

Papież Jan Paweł II

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com