French flag English spanish flag

Dziennik patriotów katolickich
dla reformy monetarnej Kredytu Społecznego

Współczesne podatki to grabież

Napisał Gilberte Côté-Mercier w dniu poniedziałek, 01 maj 2017.

Obecne podatki, które płacimy za drogi pozbawiają mnie chleba. Kradną one mój chleb. To jest grabież. Dzisiejsze podatki, które wydzielają mi racje żywnościowe w czasach obfitości nie są zgodne z rzeczywistością. Ograbiają mnie z prywatnych dóbr, które mogłabym nabyć za pieniądze, jakie muszę wydać na podatki.

Współczesne podatki to grabież. Muszą zostać zlikwidowane. Kredytowcy Społeczni powtarzali te dwa zdania wiele razy. Można by sądzić, że są to tylko slogany propagandowe, zapalające wyobraźnię.

Biznesmen, który odwiedził biuro „MICHAELA", powiedział nam, kiedy je opuszczał: „Jestem bardzo szczęśliwy, że tu przyszedłem. Nauczyłem się czegoś, czego nie wiedziałem: współczesne podatki są naprawdę grabieżą. Muszą i mogą zniknąć. Myślałem, że wasze plakaty wyrażają tylko slogany, ale teraz widzę, że to prawda oparta na solidnych argumentach".

Młody student uniwersytetu w Ottawie uczestniczył w jednym z naszych spotkań. Stwierdził, że był zadowolony, kiedy ostatecznie zrozumiał jak roboty publiczne mogłyby być finansowane bez podatków przez Narodowe Biuro Kredytowe i jak byłyby realizowane wycofywanie i emisja pieniędzy przez system finansowy Kredytu Społecznego.

Współczesne podatki to grabież. Będziemy to powtarzać z przekonaniem i uporem dopóki nie zostaną zlikwidowane, ponieważ oznaczają one ruinę naszych rodzin i społeczeństwa.

Trzeba tylko wymienić podatek dochodowy, ze wszelkimi jego niedopuszczalnymi raportami, które są koszmarem dla wszystkich; ciągle rosnące podatki od nieruchomości i podatki szkolne, które wyrzucają rodziny ze swoich domów, wydzierają gospodarstwa rolne i przedsiębiorstwa z rąk tych, którzy je budowali; podatki szkolne w małych miejscowościach, które już przepędziły spadkobierców założycieli naszego kraju (Kanady) do miast.

Nie można zapominać o podatku GST - Goods and Services Tax (podatek od towarów i usług; w Polsce VAT), który wymaga od naszych przedsiębiorców dodatkowej księgowości, sprawozdań i dochodzeń. Podatek od emerytur i rent jest kolejnym podatkiem, który dodaje się do niedopuszczalnego ciężaru opodatkowania. Ta zalegalizowana grabież ciągle rośnie. Ten rabunek dokonywany jest przez samo prawo - przez rząd, który przede wszystkim ma być obrońcą społeczeństwa przeciwko wszelkim najeźdźcom, grabieżcom i innym wrogom.

Wszystkie te podatki muszą zniknąć bezzwłocznie. Najmądrzejsze projekty naszych rządów będą niczym innym jak próżnymi gestami dopóki obecny system podatkowy nie zostanie zlikwidowany. Nasze rządy postępują jak obrońcy grabieżców. Są ich wiernymi lokajami.

Pytania i odpowiedzi

Współczesne podatki to grabież. Żeby to zrozumieć, przejdźmy do pytań i odpowiedzi.

Pytanie: Dlaczego podatki?

Odpowiedź: Żeby opłacić usługi publiczne, drogi, straż pożarną itd.

P: Z czego zbudowane są drogi?

O: Z dóbr materialnych, takich jak piasek, cement itd. oraz z pracy.

P: Z czego żyją ludzie, którzy budują drogę?

O: Z dóbr materialnych, takich jak chleb, a także mając zapewniony dach nad głową itd.

P: Czego potrzeba, żeby wyprodukować te dobra materialne?

O: Potrzebne są inne dobra materialne i praca. Są usługi publiczne, takie jak drogi, które wymagają dóbr materialnych i pracy. I są usługi prywatne, takie jak chleb, które wymagają dóbr materialnych i pracy. Usługi prywatne i publiczne oznaczają dwa sektory: publiczny i prywatny. Te dwa sektory wymagają dóbr materialnych i pracy.

Społeczeństwo posiada pieniądze, siłę nabywczą, żeby zapłacić za usługi obu sektorów, publicznego i prywatnego, za drogę i za chleb codzienny.

P: Czym są podatki?

O: Są one częścią pieniędzy społeczeństwa odjętą od sektora prywatnego i przeniesioną do sektora publicznego, odjętą od chleba codziennego i przeniesioną na budowę drogi. Rząd chce, abyśmy działali bez chleba, żeby zapłacić za drogę.

P: Ale czy konieczne jest, bym działała bez chleba, żeby zapłacić za tę drogę?

O: Wcale nie. Będzie tak samo dużo chleba na sprzedaż, kiedy budujemy drogę, zarówno w trakcie jej budowy, jak i po jej zbudowaniu. Więc nie ma powodu, żebyśmy funkcjonowali bez chleba, ponieważ piekarz nie zmieni swojego tempa produkcji i nie zmniejszy ilości produkowanego chleba. Gdyby to piekarz miał budować drogę, stracilibyśmy naszego piekarza i nasz chleb. Ale piekarz nadal go wypieka, więc dlaczego mamy działać bez chleba? Podatki, które mamy zapłacić za drogę pozbawiają nas chleba. Te podatki to grabież. Kradną nasz chleb.

Kiedy produkcja sektora prywatnego odbywa się w tym samym tempie, rząd nie może wyciągać ani jednego grosza z naszej kieszeni, żeby płacić za produkcję sektora publicznego. Musimy dysponować całą naszą siłą nabywczą na prywatne towary i usługi tak długo, jak nie są one zredukowane. Budowa drogi ich nie redukuje. Przeciwnie, jest ona korzystna dla biznesu, a nawet przynosi wzrost produkcji sektora prywatnego.

Gdyby piekarz przestał wypiekać chleb, ponieważ zaczęto budowę drogi, wtedy można by nałożyć podatek, żeby zabrać naszą siłę nabywczą na zakup chleba i użyć jej na zapłacenie za drogę. Ale dzisiejsze podatki, które ogołacają nas w świecie obfitości, nie są zgodne z rzeczywistością. Ograbiają nas z dóbr prywatnych, jakie moglibyśmy zakupić za pieniądze, które musimy oddać na podatki.

Nowe pieniądze

P: Ale w takim razie, jak rząd ma zapłacić za swoją drogę?

O: Rząd musi zapłacić za drogę nowymi pieniędzmi, stworzonymi przez Narodowe Biuro Kredytowe, w tym samym czasie, kiedy jest ona budowana. Inżynierowie i robotnicy budują drogę. Finansiści muszą stworzyć kredyt, pieniądze na zapłacenie za drogę, kiedy jest ona budowana. Muszą stworzyć tyle pieniędzy, ile ich potrzeba; zupełnie nowych pieniędzy, ponieważ to jest nowa droga; pieniędzy, które są wzięte z niczego, ani z kieszeni podatników, ani skądinąd. Są one specjalnie stworzone na tę drogę, nowe pieniądze na nową drogę. Jak widzimy, za drogę nie płacimy podatkami, ale nowym kredytem, ponieważ kredyt to pieniądze.

P: Dobrze, ale jeśli Biuro Kredytowe zawsze tworzy w ten sposób nowe pieniądze na wszystkie usługi publiczne, to będzie dużo nowych pieniędzy! Czy nie spowoduje to inflacji?

O: Biuro Kredytowe musi tworzyć pieniądze na produkcję, która jest wykonywana i likwidować pieniądze na konsumpcję i zużycie. Narodowe Biuro Kredytowe prowadzi narodową rachunkowość. Utrzymuje rejestr produkcji i konsumpcji, która składa się z użytych materiałów, dóbr i pracy oraz ze zużytych rzeczy. Narodowe Biuro Kredytowe tworzy pieniądze na produkcję i likwiduje je podczas konsumpcji. Tworzy je, kiedy produkcja jest wykonywana i likwiduje, kiedy jest ona konsumowana. W ten sposób utrzymana jest stała równowaga między cenami towarów a siłą nabywczą.

Przy tej równowadze ludzie otrzymują wszystkie potrzebne pieniądze na zakup wszystkich prywatnych i publicznych usług.

P: Czy to znaczy, że Biuro Kredytowe musi również tworzyć pieniądze na prywatną produkcję?

O: Zdecydowanie tak. Musi ono tworzyć pieniądze na całą produkcję, prywatną i publiczną. Pieniądze tworzone na produkcję prywatną są dostarczane poszczególnym osobom trzema kanałami: finansowanie bez odsetek przedsiębiorstw prywatnych, rabat cenowy dany kupującym oraz dywidenda dla wszystkich obywateli. Ponadto, pieniądze tworzone na produkcję publiczną są przekazywane rządom na usługi publiczne. W ten sposób znikają podatki. Znika także największa ich część, część, która jest obecnie przeznaczana na zapłacenie odsetek od pożyczek publicznych i na spłatę pożyczonego kapitału. Dług publiczny przestaje istnieć i w konsekwencji nie będzie więcej żadnej potrzeby jego obsługi. Stosownie do tego zmniejszą się podatki.

P: Ale czy w takim razie będą jeszcze istniały jakieś podatki do zapłacenia?

O: Usługi, takie jak wywóz śmieci i straż pożarna nadal będą opłacane przez podatników, ale Biuro Kredytowe będzie dostarczało ludziom wszystkie potrzebne pieniądze na zapłacenie za wszystkie publiczne i prywatne służby. Muszą one być opłacane pieniędzmi. Pieniądze stanowią system księgowy. Nigdy nie może zabraknąć księgowości czy cyfr w obliczu oferowanych usług. Mamy strażaków, którzy są gotowi gasić pożary. Są oni naszym bogactwem − reprezentują prawdziwe bogactwo, realne bogactwo. Biuro Kredytowe musi włączyć do swojej księgowości realne bogactwo reprezentowane przez naszych strażaków. Musi ono być pewne, że społeczeństwo ma wymagane pieniądze na zapłacenie strażakom. To samo dotyczy sektora prywatnego. Mamy tyle masła na sprzedaż, ile go może skonsumować ludność. Masło jest także prawdziwym bogactwem, realnym bogactwem. Bogactwo finansowe, bogactwo pieniężne jest tylko księgowością. Narodowe Biuro Kredytowe musi być pewne, że ludziom nie brakuje pieniędzy na zakup masła.

Rolą Biura Kredytowego jest dostarczanie pieniędzy krajowi, tak jak zadaniem rolników jest dostarczanie mu żywności. Jeśli nie trzeba zbytnio przekonywać rolników, żeby wykonywali swoją rolę, dlaczego trzeba by było przekonywać Biuro Kredytowe? Kanada wciąż czeka na ustanowienie takiego Biura. Dzisiaj organizm, który emituje kredyt, nie robi tego dla dobra wspólnego całego społeczeństwa. Zamiast Narodowego Biura Kredytowego Kanada ma dziś biura prywatnych osób, prywatne banki, które istnieją dla zysków bankierów.

P: Czyli musimy mieć absolutnie Narodowe Biuro Kredytowe?

O: Z całą pewnością. Bez niego będzie istniała anarchia w systemie pieniężnym, w naszych budżetach rodzinnych i rządowych. Podatki są grabieżą. Cały obecny system finansowy jest grabieżą od A do Z. Wyjaśniamy to dobrze na łamach MICHAELA od wielu lat. Mamy także dobre książki na ten temat, które dostarczają informacji poświęconych technice Kredytu Społecznego i skandalicznemu oszustwu obecnego systemu finansowego i jego podatków.

Gilberte Côté-Mercier

Uwaga tłumacza: Podatki na opłacenie straży pożarnej i wywóz śmieci nie są potrzebne, gdyż Narodowe Biuro Kredytowe wyemituje odpowiednie środki na ten cel.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com