French flag English spanish flag

Dziennik patriotów katolickich
dla reformy monetarnej Kredytu Społecznego

Złowroga działalność masonerii

Napisał Melvin Sickler w dniu sobota, 01 marzec 2014.

Wielu ludzi traktuje masonerię jako instytucję społeczną o charakterze dobroczynnym. Jej sekretne ryty i praktyki potęgują jej tajemniczość. Oficjalnie masoneria uważa się za sekretne braterstwo, nie będące sektą, nauczające wzniosłego systemu moralności i podstaw religii „zawoalowanych w alegorie i symbole". Jej członkowie są związani przysięgą dochowania tajemnicy dotyczącej ich rozpoznawania i rytualnych praktyk.

Konstytucja Zjednoczonej Wielkiej Loży w Anglii z roku 1813 zawiera następujące stwierdzenie: „Jest orzeczone i oświadczone, że czysta Stara Masoneria składa się z trzech stopni, i nie więcej, mianowicie: stopień wstępującego Ucznia, Czeladnika i Mistrza Masońskiego włączając Najwyższy Order Sklepienia".

Początki Wielkiej Loży Masońskiej sięgają roku 1717. W tym czasie Deiści1 i Protestanci zaczęli zakładać stowarzyszenia – loże z sekretnym rytuałem wzorujące się na Różokrzyżowcach (ezoteryczny kult zapoczątkowany w 1378 r., utrzymujący poznanie okultystycznej wiedzy i ukrytych sekretów natury).

Od samego początku Masoneria była zaangażowana w działalność polityczną, była ultra antyklerykalna i ateistyczna. W 1877 r. Wielki Orient Francji usunął z konstytucji wszelkie wzmianki o Bogu, pod pretekstem umożliwienia ateistom wstępowania do organizacji.

Katolikom wstęp wzbroniony

W 1738 r. Papież Klemens XII potępił stowarzyszenia wolnomularskie i zabronił katolikom jakichkolwiek związków z tą organizacją pod groźbą ekskomuniki. W 1884 r. Papież Leon XIII wydał encyklikę Humanum Genus, w której zadeklarował, że Masoneria jest sprzeczna z religią katolicką i zakazał katolikom wstępu do stowarzyszenia: „Nasi poprzednicy wielokrotnie ostrzegali, że nikt, pod żadnym warunkiem i nigdy nie może wstąpić do sekty masońskiej, jeśli ceni swą wiarę katolicką i wiarę w wieczne zbawienie".

Celem Masonerii jest stanie się uniwersalną religią z wyłączeniem wszystkich innych. Masoneria stwierdza swoją wyższość nad innymi sektami, które kratkuje z pobłażliwością, jako zaledwie częściowo prawdziwe religie.

Dr Albert Mackey pisze w Encyklopedii Masońskiej: „Prawa Masońskie poprzedzały narodziny chrześcijaństwa. W naszym Zakonie przedstawiciele każdego narodu mogą się porozumiewać w swoim własnym języku; przed ołtarzem mogą klęczeć ludzie różnych religii; pod jej wiarą mogą się podpisać zwolennicy wszystkich religii".

Fałszywa religia

Wolnomularstwo jest fałszywą religią i jego rytuały pochodzą ze starych, pogańskich religii. Ojciec Gerald C. Treacy, SJ w „Discussion Club Outline on Freemasonry" na str. 25-29, tłumaczy, że podstawą Masonerii jest naturalizm. (Naturalizm jest poglądem głoszącym, że nie istnieją żadne prawdy objawione przez Boga, w które ludzkość powinna wierzyć). Masoneria zaprzecza autorytetowi Kościoła katolickiego jako Głosu Bożego i kieruje przeciwko Kościołowi swoją nienawiść.

Masoneria szerzy amoralność i żąda, żeby w szkołach nie uczono religii. Dąży do objęcia całkowitej kontroli na edukacją, aby wychować młodzież areligijną. Odniosła duży sukces powierzając edukację władzom świeckim, odbierając Kościołowi prawo do nauczania religii.

Godna krytyki jest także Przysięga, którą członkowie Masonerii muszą złożyć w ciemno [tj. bez otrzymanych uprzednio informacji], pod karą okaleczenia a nawet śmierci. Skandalem jest używanie w takich okolicznościach imienia Bożego w formule przysięgi. Jest to bezprawie w oczach Boga i zakazane przez Kościół katolicki. Ponieważ Masoneria nie jest związana z Kościołem ani z państwem, nie ma prawa egzekwować Przysięgi, a tym bardziej grozić fizyczną karą.

Masoneria ma wszechpotężny wpływ na sprawy społeczne, polityczne i ekonomiczne wbrew wszelkim zasadom sprawiedliwości. Jest powszechnie wiadomo, że aby odnieść w życiu sukces, mężczyźni zachęcani są by wstąpić w szeregi Masonerii.

Autor Wilmshurst w swojej książce „Masonic Initiation", pisze: „Wiadomo, że centra handlowe nakłaniają swych co ważniejszych pracowników do wstępowania do Braterstwa, z czego czerpią duże korzyści finansowe". Na wysokiej klasy stanowiskach, we wszystkich dziedzinach: w polityce, wojsku, handlu, usługach itp. wymagana jest przynależność do Loży. Jeśli kandydat na wyższe stanowisko odmawia wstąpienia do Masońskiej loży, nie dostaje awansu.

Zniszczyć katolicyzm

W Belgii, w 1904 r. odbył się Światowy Kongres Masonerii. W raporcie z Kongresu napisano: „Walka z papiestwem jest społeczną koniecznością i nieustannym obowiązkiem masona". W 1913 r. Wielki Orient wydal oficjalną deklarację, że jego celem jest „zniszczyć katolicyzm najpierw we Francji (co im się w dużym stopniu udało), a następnie w innych krajach". Loża Szwajcarska sformułowała swoje credo w tym samym stylu: „Mamy nieprzejednanego wroga – Papieża i duchowieństwo".

W 1885 r. Papież Pius IX nazwał masonerię „Synagogą Szatana". Trafił w dziesiątkę – od początku swego istnienia Masoneria jest wmieszaną w każdy konflikt, każdą wojnę, każde nieszczęście.

8 grudnia 1892 r. Papież Leon XIII pisze: „Należy pamiętać, że katolicyzm i Masoneria są nie do pogodzenia do tego stopnia, że związek z jednym jest rozwodem z drugim. Zdemaskujmy więc masonerię jako wroga Boga, Kościoła i Ojczyzny".

W 1983 r. Święta Kongregacja Nauki Wiary wraz z Papieżem Janem Pawłem II ogłosiła hierarchii Kościoła, że „Negatywna ocena Kościoła pozostaje niezmieniona; wierny wstępujący do Zgromadzenia Masonerii jest w stanie ciężkiego grzechu…", dodając, że lokalni ordynariusze nie mają upoważnienia do zmiany tej decyzji.

Masoneria kierowała krwawą Rewolucję Francuską niszcząc katolicką monarchię i katolicki Kościół zakładając republikę masońską. Król Ludwik XVI i Maria Antonina zostali straceni (zgilotynowani); katoliccy księża byli mordowani bądź zmuszeni ukrywać się; masońska czarna msza sprofanowała wielki ołtarz katedry Notre Dame w Paryżu; masoni rządzą we Francji od przeszło dwóch stuleci.

W 1917 r. św. Maksymilian Kolbe oglądał z przerażeniem przemarsz masonów ulicami Rzymu, celebrujących dwusetną rocznicę istnienia ich związku, niosących transparenty przedstawiające Szatana zwyciężającego św. Michała Archanioła i oznajmiających, że „Szatan będzie rządził w Watykanie, a Papież będzie jego chłopcem na posyłki". Męczennik i święty o. Kolbe niezmordowanie wałczył z masonerią, znał dobrze wroga Kościoła i jego podstępny wpływ na rewolucyjne zmiany społeczne powodujące paraliż duchowy, kompromis moralny, świecki humanizm i obojętność.

W r. 1992 w Meksyku, Wielki Mistrz masoński Francisco Valle Guzman potępił Kościół katolicki „najgroźniejszego i bezwzględnego wroga nauki, cywilizacji, braterstwa i miłości. Pojednanie miedzy nami jest niemożliwe". Dodał, że Masoneria musi być grabarzem Kościoła katolickiego.

W 1993 r. kardynał Posadas Ocampo został zastrzelony na lotnisku w Guadalajara. Mimo że poszlaki wskazują na masonów jako sprawców morderstwa, meksykański masonki rząd utrzymuje, że to był wypadek.

Ważne jest, żeby każdy wiedział kim są masoni, aby móc przeciwdziałać złu powodowanemu przez nich i aby móc edukować innych.

Melvin Sickler Michael, oct-nov-dec 2010


Encykliki papieskie i dokumenty watykańskie potępiające masonerię

Klemens XII 1738 – In Eminente: automatyczna ekskomunika masonów-katolików

Benedykt XIV 1751 – Providas: potępienie masonerii za 5 powodów: tajemnicy, przysięgi, indyferentyzmu, anty-katolicyzm, niemoralność

Klemens XIII 1766 – Christianae Republicae: Masoneria powiela Manichaeism (starożytna religia dualistyczna) i gnostyckie herezje

Pius VI 1775 – Inscrutiabili Divinae Sapientiae: Masoneria mówi, że człowiek nie podlega władzy

Pius VII 1821 – Ecclesiam a Jesu Christo: Masoneria jest przeciwko Kościołowi

Leon XII 1825 – Quo Graviora: Masoneria zaprzecza boskości Chrystusa

Pius VIII 1829 – Traditae Humilitati Nostrae: Szatan jest bogiem Masonerii; biskupi muszą przeciwstawiać się tajnym stowarzyszeniom

Grzegorz XVI 1832 – Miari Vos: Masońska filozofia przeniknęła do Kościoła

Pius IX 1873 – Etsi Multa: Masoneria amerykańska jest zarówno zła jak Masoneria europejska

Leon XIII 1884 – Humanum Genus: Masońska maska zwodzenia musi być odrzucona

Pius X 1911 – Iamdudum: potępia masoński oddzielenie Kościoła od państwa

Benedykt XV 1917 – Kodeks Prawa Kanonicznego potwierdza ekskomunikę masonów-katolików

Pius XII 1958 – List pasterski: Masoneria jest źródłem i korzeniem współczesnej apostazji

John Paul II 1983 – Kongregacja Nauki Wiary: zabrania się katolikom należenia do Masonerii

O autorze

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com