French flag English spanish flag

Eksplozja biedy i nędzy w krajach afrykańskich

w dniu piątek, 01 październik 2010.

Jego Ekscelencja Biskup Francois Lapierre

Jego Ekscelencja Biskup Francois Lapierre, ordynariusz Diecezji St. Hyacinthe, Quebec, Kanada

Homilia została wygłoszona w kościele w Marieville podczas Mszy św. odprawionej w obecności ośmiu biskupów i kilkunastu księży w dniu 1 września 2010 r. Msza ta była odprawiana w intencji naszych przyjaciół poległych w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem 10 kwietnia tego roku, Anny Walentynowicz i Janiny Natusiewicz-Mirer. Bp Francois Lapierre jest biskupem diecezji St. Hyacinthe, w której znajduje się siedziba główna Pielgrzymów św. Michała, więc jest naszym biskupem.

Witam was z wielką radością w Rougemont, w miejscu waszego spotkania na tygodniowym sympozjum naukowym. Jednocześnie chciałbym podziękować naszym przyjaciołom, Pielgrzymom św. Michała, którzy umożliwili nam to spotkanie i celebrację św. Eucharystii.

W naszej diecezji Saint-Hyacinthe mamy dwóch afrykańskich księży: benedyktyna z Konga, który aktualnie studiuje w Instytucie Technologii Rolniczej w St. Hyacinth i księdza z Beninu, który jest na studiach doktoranckich nauk społecznych Kościoła na Uniwersytecie w Sherbrooke.

Przepaść między Zachodem a krajami Trzeciego Świata

Ksiądz ten (ks. Pamphile Akplogan) pożyczył mi niedawno książkę zatytułowaną: „Nienawiść Zachodu”. Książkę tę napisał sławny szwedzki autor Jean Ziegler. Ziegler, opierając się na faktach, ukazuje, że żyjemy w świecie, w którym istnieje głęboka przepaść między Zachodem a krajami Południa, zwanymi Trzecim Światem, które żyją w trudnych warunkach ekonomicznych i politycznych.

W tym świecie z jednej strony istnieje akumulacja bogactwa, z drugiej – ekspansja biedy. Jest to niezgodne z wolą Pana, wielkim projektem Boga, którym jest Królestwo Niebieskie.

Jezus poświęcał wiele swojego czasu na głoszenie Królestwa Bożego. Robił to kosztem swojego snu. W Ewangelii jest napisane: „O zachodzie słońca, ludzie kalecy i chorzy” – widzimy, że Jezus uzdrawiał. Złe duchy opuszczały ciała opętanych, krzycząc: „Jesteś synem Boga!”. Następnie: „O poranku Jezus poszedł na miejsce pustynne” – widzimy, jak niewiele czasu Jezus poświęcał na sen. On głosił Królestwo Niebieskie, które jest królestwem sprawiedliwości i pokoju.

Widzimy, jak Jezus był oddany swojej misji. W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy, jak Apostoł Paweł zachęcał wspólnotę Koryntu do życia w jedności, przestrzegał przed rozłamem.

Przypominał, że nie jest ważny Apollos czy Paweł, ale wspólnota, gmach Boga, który jest znakiem Jego obecności. Ale jeśli ten znak Boga jest podzielony, staje się imitacją świata, w którym żyjemy.

To dobrze, że istnieją w Kościele różne grupy, zbiorowości, ale ponad nimi powinniśmy dążyć do jedności między nami, a także jedności, która przekracza granice. Dzisiejsza Msza św. wyraźnie po-kazuje tę wspólnotę, przekraczającą granice diecezji i krajów, tę jedność, która jest czynem Boga. Dzisiejsza Eucharystia przypomina nam, że Pan nas integruje, naszą jedność wewnętrzną i jedność Kościoła, jedność naszych diecezji i jedność wspólnoty chrześcijańskiej.

To, co św. Paweł przypominał Koryntianom [“...abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zadania” – przyp. tłum.], przypomina także nam, żyjącym w XXI wieku, że stoimy w obliczu wielkich problemów, ale Pan jest z nami. To właśnie przypomina nam dzisiejsza Eucharystia, aby wasze spotkanie, wasza wspólnota, wydały obfity plon, umacniając pokój i sprawiedliwość, aby odrodzić świat w którym żyjemy. Amen.

JE Bp Francois Lapierre

 


Jego Ekscelencja Francois Lapierre był głęboko poruszony spotkaniem biskupów afrykańskich. W swoim biuletynie diecezjalnym “L’Envoi” („Przesłanie”) z października 2010 r. napisał:

„Niedawno w naszej diecezji złożyło wizytę ośmiu biskupów afrykańskich z Konga, Konga-Brazzaville, z Burkina Faso. Podczas konwersacji z nimi słyszałem krzyk biednych ludzi z ich krajów. Ci biskupi przybyli do nas w poszukiwaniu alternatywnych rozwiązań problemów, które ich osaczają. Jest dla nich oczywiste, że organizacje finansowe na całym świecie coraz bardziej pogłębiają ubóstwo, w którym żyje ludność ich krajów.

(...) Ci biskupi, którzy przybyli do nas z wizytą, być może nieświadomie żyli nową ewangelizacją. Przyjechali do nas, poszukując odpowiedzi na kwestie, które są w sercu albo leżą w sercu Ewangelii”.

JE Bp Francois Lapierre, p.m.e.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com