French flag English spanish flag

Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Quebec City

w dniu piątek, 01 sierpień 2008.

 
Kardynał Marc Quellet Arcybiskup Quebec City, Prymas Kanady
Kardynał Jozef Tomko Legat papieski

 

W dniach 15-22 czerwca w Quebec City w Kanadzie odbył się 49. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Tydzień wypełniony modlitwami, katechezami, liturgią, adoracją, procesjami. Hokejowa arena miasta Quebec została zamieniona w olbrzymi kościół, gdzie codziennie celebrowana była Msza św. dla 12 000 ludzi. Kongres otworzyła Msza św. koncelebrowana przez 40 kardynałów i 106 biskupów, a przewodniczył jej kardynał Jozef Tomko, przedstawiciel Papieża, pod którego też przewodnictwem odbyła się w strugach deszczu i uderzeniach grzmotów Msza kończąca Kongres, w której wzięło udział 60 000 wiernych, 30 kardynałów, 200 biskupów i ponad 1000 księży. Papież Benedykt XVI wygłosił homilię, która była transmitowana na żywo z Watykanu i przekazywana na wielkich telebimach.

Temat 49. Kongresu Eucharystycznego brzmiał: „Eucharystia darem Bożym dla życia świata". Miasto Quebec zostało założone czterysta lat temu w 1608 r. przez francuskiego odkrywcę Samuela de Champlain, który przybył tu na statku zwanym Don de Dieu (dar Boga).

 

 

Stoisko Pielgrzymów św. Michała w Centrum Kongresowym

 

Pielgrzymi św. Michała otrzymali przywilej otwarcia swojego kiosku w centrum kongresowym, gdzie można było otrzymać nasze wydawnictwa i materiały w czterech językach. Wielu wiernych, a także księży, biskupów i wiele osób konsekrowanych odwiedziło nasze stanowisko.

16 czerwca w poniedziałek Mszę św. celebrował kardynał Marc Ouellet, arcybiskup Quebec City. Oto fragment jego homilii:

„Celebrujemy ten wspaniały Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w czasie, gdy cała ludzkość staje w obliczu możliwości kryzysu żywnościowego, który jest nagły i katastrofalny. Ceny niektórych podstawowych produktów żywnościowych, jak ryż czy kukurydza, podwoiły się czy potroiły w ciągu kilku tygodni ku wielkiemu cierpieniu ubogich, którzy nie mają możliwości zakupu tej żywności po tak ogromnych kosztach. Taka sytuacja jest nie do przyjęcia. Konieczna i pilna jest szybka i wspólna akcja instancji rządowych i ONZ, żeby pomóc tym, którzy cierpią głód i by przywró­cić równowagę w produkcji żywności i w stosunkach handlowych. Módlmy się, by zrozumienie sprawiedliwości pokonało żądzę zysku wśród tych, którzy posiadają władzę ekonomiczną.

My sami, którzy celebrujemy teraz Chleb Niebios, dar Boży dla życia świata, nie możemy wziąć tego chleba życia bez troski także o los tych, którzy są głodni. Poznajmy i zrozumiejmy przyczyny tego kryzysu żywnościowego i wzywajmy o pewnego rodzaju działania polityczne, poświęcając się większej i bardziej sprawiedliwej dystrybucji podstawowych artykułów spożywczych, nie zapominając o wodzie, tak by najbiedniejsi nie byli odsunięci od wspólnego stołu."

Biskup Louis Tagle z Filipin

19 czerwca biskup Louis Tagle z Imus na Filipinach wygłosił katechezę na temat natury Ofiary Jezusa i jej wpływu na społeczną posługę chrześcijan. Przedstawiamy jej krótki fragment:

„Kościół, który żyje życiem Chrystusa i składa Jego żywą ofiarę nie może uciekać od swojej misji ukazywania fałszywych bogów czczonych przez świat. Jak wielu ludzi zamieniło prawdziwego Boga na bożków, takich jak zysk, prestiż, przyjemność i kontrola? Ci, którzy czczą fałszywych bogów, poświęcają im swoje życie. W rzeczywistości ci fałszywi bogowie są własnymi korzyściami tych ludzi.

Dla utrzymania tych fałszywych bogów ich czciciele poświęcają życie innych ludzi i poświęcają ziemię. To smutne, że ci, którzy czczą bożków poświęcają innych ludzi, zabezpieczając siebie i swoje interesy. Jak wielu robotnikom fabrycznym odmawia się godziwej zapłaty w imię boga zysku? Jak wiele kobiet staje się ofiarami boga dominacji? Jak wiele dzieci jest ofiarami boga pożądania? Jak wiele drzew, rzek, gór jest ofiarami boga ‘postępu’? Jak wielu ubogich ludzi staje się ofiarami boga chciwości? Jak wielu bezbronnych ludzi jest ofiarami boga bezpieczeństwa narodowego?

Kościół jednak musi także stale sprawdzać swoją wierność ofierze posłuszeństwa Bogu i współczucia dla ubogich, jaką składał Jezus. Jak i ci, którzy sprzeciwiali się Jezusowi w imię autentycznej religii, możemy nie dostrzegać Boga i bliźnich z powodu przekonania o własnej nieomylności, z duchowej pychy i sztywności umysłu…"

Kardynał Telesphore Toppo z Indii

20 czerwca kardynał Telesphore Toppo, arcybiskup Ranchi w Indiach wygłosił katechezę na temat związku między Eucharystią a misją Kościoła. Powiedział m. in.:

„Chrześcijaństwo było dynamicznym ruchem skierowanym ku uwolnieniu ludzkości od egoizmu i eksploatacji, które są korzeniami niesprawiedliwego społeczeństwa. Wszystko dążyło do równości w społeczności wierzących, a symbolem tego był Eucharystyczny posiłek.

Celebrujemy Eucharystię w świecie, który jest rozdarty przez dyskryminację, zdehumanizowany przez oparte na wyzysku struktury społeczno-ekonomiczne, często zdominowane przez egoizm ludzkiej chciwości i zachłanności, która chwilami była nawet niefortunnie usprawiedliwiana zasadami religijnymi. Egoistyczne interesy jednostek realizowane są na koszt dobra wspólnego. Duch konkurencji, który jest normą postępu i wzrostu, wysławia potężnych i możnych; popiera wzrost ilości biednych i klas uciskanych. Popiera jednostki, a niszczy społeczeństwo. Przedstawia konsumpcjonizm jako wartość i tworzy dziś ubóstwo jako stały los wielu mężczyzn i kobiet. Konieczne jest wprowadzenie wartości samo poświęcenia i dzielenia się z innymi jako norm przewodnich dla wzmocnienia społeczeństwa. Udział w Eucharystii powinien upoważnić nas do stania się przedstawicielami, budującymi społeczeństwo oparte na samo poświęceniu, a nie na egoizmie. Tam, gdzie ludzie dzielą się z innymi, nikomu nie zabraknie tego, co konieczne, podczas gdy tam, gdzie jest chciwość i egoizm, każdy będzie zawsze w potrzebie, ponieważ nic nie może zaspokoić samolubnych ludzi.

Nowe społeczeństwo, którego potrzebujemy nie jest jedynie przemysłowo czy technologicznie zaawansowaną strukturą społeczną, lecz jest raczej społeczeństwem, w którym akceptacja jednej osoby dla drugiej, miłość bliźniego i wspólne dzielenie się z innymi stanie się prawem i stylem życia. Tylko chrześcijanie, którzy doświadczają w świętowaniu Eucharystii tydzień po tygodniu bezwarunkowej samo poświęcającej się miłości Chrystusa, mogą tego dokonać."

Kardynał Christian Tumi z Kamerunu

W sobotę rano 21 czerwca katechezę wygłosił kardynał Christian Wiyghan Tumi, arcybiskup Douali w Kamerunie. Jej temat brzmiał: „Być świadkami Eucharystii w sercu świata". Poniżej jej krótki fragment:

„Eucharystia… posiada wymiar społeczny… który przynosi praktyczne zobowiązania w społeczeństwie. Wiele ostatnich deklaracji Magisterium Kościoła przypomina nam ten konieczny związek między Eucharystią a etyką społeczną. Poniższy cytat z przesłania jedenastego Synodu Biskupów, który odbył się w Rzymie w październiku 2005 r. powtarza tę kwestię.

‘Przed Panem historii i przyszłości świata, ubodzy z każdego pokolenia i dzisiejszych czasów, wciąż rosnąca ilość ofiar niesprawiedliwości i wszyscy zapomniani tego świata rzucają nam wyzwanie. Te cierpienia nie mogą pozostawać obce celebracji Tajemnicy Eucharystycznej, która wzywa nas wszystkich do pracy dla sprawiedliwości i przekształcania świata w aktywny i świadomy sposób, na bazie nauki społecznej Kościoła, która promuje centralne znaczenie i godność osoby ludzkiej.’

Nie można przekształcać świata, jeśli sami nie jesteśmy przekształceni. (…) W dzisiejszym świecie brakuje miłości. Gdyby miłość stała się duszą ludzkości, nie byłoby wojen, terroryzmu w Afganistanie, wojny w Iraku, nie byłoby przywódców politycznych, którzy chcą utrzymać władzę za wszelką cenę. Człowiek Eucharystii, który kocha, przeszkadza wszystkim, może nawet przynosić im poczucie złego sumienia. Jest to nasze powołanie świadków Ewangelii, dzięki czemu inni wiedzą, jak rozróżnić zło od dobra.

Nie można przekształcać świata, jeśli sami nie jesteśmy przekształceni. (…) Musimy być chrześcijanami na codzień. Nie możemy być świadkami Eucharystii w sercu świata nie niosąc w sobie cierpienia biednych, tych, którzy nie są wystarczająco kochani, nie będąc otwarci na całą miłość, nie myśląc o każdym człowieku, jako Chrystusie, który jest w nim i o tym, że każdy człowiek jest w Chrystusie."

Na zakończenie przedstawiamy krótki fragment homilii papieża Benedykta XVI, wygłoszonej 22 czerwca w trakcie Mszy św. kończącej Kongres:

„Udział w Eucharystii nie oddala nas zatem od naszych współczesnych, przeciwnie, jako najdoskonalszy wyraz miłości Boga stanowi ona dla nas wezwanie, abyśmy wraz ze wszystkimi naszymi braćmi starali się stawiać czoło obecnym wyzwaniom i uczynić z ziemi miejsce, gdzie żyje się dobrze. W tym celu musimy nieustannie walczyć o szacunek dla każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, o to, by nasze zamożne społeczeństwa przyjmowały uboższych i przywracały im godność oraz by każdy mógł wyżywić siebie i własną rodzinę, a pokój i sprawiedliwość panowały na wszystkich kontynentach. Oto niektóre z wyzwań, które powinny pobudzać do działania naszych współczesnych, chrześcijanie natomiast powinni czerpać siłę z tajemnicy Eucharystii, aby im sprostać."

Zanim zakończę, z radością ogłaszam wam datę i miejsce przyszłego Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Odbędzie się on w Dublinie w Irlandii w 2012 r. Proszę Pana, aby każdemu z was pozwolił odkryć głębię i wielkość tajemnicy wiary. Niech Chrystus obecny w Eucharystii oraz Duch Święty przywoływany nad chlebem i winem towarzyszą wam na waszej codziennej drodze i w waszych misjach. Na wzór Maryi Dziewicy bądźcie otwarci na działanie Boga w was. Powierzając was wstawiennictwu Matki Bożej, św. Anny, patronki Quebecu, a także wszystkich świętych z waszego kraju wszystkim z serca udzielam błogosławieństwa apostolskiego, również tu obecnym, którzy przybyli z różnych krajów świata."

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com