French flag English spanish flag

Dziennik patriotów katolickich
dla reformy monetarnej Kredytu Społecznego

„New Age”

Napisał Yvette Poirier w dniu poniedziałek, 01 listopad 1999.

niszczy chrześcijaństwo i moralność

Gdyby Chrześcijanie znali naukę Kościoła i Pisma Świętego, walczyliby przeciwko New Age*, zamiast lgnąć do reguł tej nowej religii. Ten stos herezji wywodzi się z pogańskich religii, takich jak hinduizm i buddyzm.

Miejmy się na baczności przed New Age, z jej wielotwarzowością: praktykami relaksacyjnymi, medytacjami transcendentalnymi, astrologią, medycyną alternatywną, spirytualizmem, telepatią, ponadzmysłową percepcją, chińską gimnastyką, wegetarianizmem, jogą, magnetyzmem, reinkarnacją itd.

Hinduizm

W hiszpańskiej książce pt.: ”Prawda o New Age”, ojciec Luis Buterav pisze:

„Nazwa New Age pochodzi od Alice Bailey (1880-1949), która wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Wstąpiła ona do towarzystwa teozoficznego, przesiąkniętego ezoterycznością i spirytualizmem. Towarzystwo to założone zostało przez Helenę Bławatską, która w 1873 r. wyemigrowała z Rosji do Nowego Jorku. W 1875 roku założyła ona Towarzystwo Teozoficzne. Trzy lata później przekonana o wyższości religii orientalnych odbyła pielgrzymkę do Adyar (Indie). Praktykowała spirytualizm (komunikowała się z duchami) i wielu przychodziło w poszukiwaniu jej porad. Możemy zauważyć, że Towarzystwo, które założyła Bławatska jest oparte na połączeniu okultyzmu i hinduizmu.”

Dlatego też New Age oparty na teozofii wywodzi się z okultyzmu, z hinduizmu i oczywiście z buddyzmu. Wiemy, że Buddyści i Hindusi czczą swoich idoli zamiast czcić prawdziwego Boga. I jak twierdzą Boga można znaleźć zarówno w materii jak i w zwierzętach...

Wypaczone sumienia

New Age jest orędownikiem herezji zawartych w tych pogańskich religiach. Utrzymuje, że wszystko, co istnieje jest Bogiem: natura, rośliny, zwierzęta, insekty, ludzie. Dlatego człowiek, szczur, ropucha są Bogiem.

Jeżeli człowiek jest Bogiem, to nie może on popełniać złych uczynków; wszyscy ludzie są nieskończenie dobrzy, gdyż są Bogami. Uczciwy obywatel i kryminalista, dobry i zły, są Bogami. New Age nie robi żadnej różnicy pomiędzy dobrem a złem. Wypacza sumienia.

Unikalna istota Boska

New Age nie rozpoznaje Boga wyjątkowego, osobowego. Przedstawia Boga, który nie jest bytem oddzielnym: Bóg i świat tworzą jedną nierozłączną istotę. Chrześcijaństwo uczy o istnieniu Boga jedynego, Boga osobowego. Potwierdzeniem tego jest wiele opisów Pisma Świętego.

W Księdze Powtórzonego Prawa (5. Księga Mojżeszowa 32:39) czytamy: „Patrzcie teraz, że Ja jestem, Ja jeden, i nie ma ze Mną żadnego boga”. W Ewangelii św. Jana (17:3): „A to jest Życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś Jezusa Chrystusa.”

Panteizm

New Age, tak jak teozofia, zawiera błędy panteizmu potępionego przez Kościół już w przeszłości. Idea wiary, że Bóg jest wszystkim i że wszystko jest Bogiem pochodzi z panteizmu. New Age, teozofia, panteizm głoszą, że Bóg jest źródłem i że świat jest zaledwie emanacją boskiej istoty. Katechizm Boulengera „Katolicka Doktryna” naucza przeciwko błędom panteizmu rozpowszechnianym przez New Age:

„Jedyny Bóg, który jest bytem osobowym nie utożsamia siebie ze światem i nie tworzy z nim jednej istoty. Wszystkie stworzenia, aczkolwiek stworzone przez Niego, są oddzielone od Niego; nie są one wcale jego częścią jak również nie emanują z Jego Istoty.”

„Wszystkie opisy Pisma Świętego, które ukazują nam Boga oznajmiającego swoim stworzeniom jego przykazania, albo grożącego karą wszystkim niewiernym, udowadniają nam, że Bóg jest bytem osobowym, który jest różny od świata. ‘Na początku’ – jak jest powiedziane w Księdze Rodzaju – ‘Bóg stworzył Niebo i Ziemię.’

Medytacja transcendentalna

New Age uczy, że materia i duch są Bogiem. Gdzieś w czasie, materia i duch zostały oddzielone. Ktoś musi zbliżyć je do siebie przez okultystyczne medytacje, takie jak transcendentalna medytacja. W książce ojca Luisa Buterava czytamy:

„Autor książki pt.: ‘Ostatnie kuszenie Chrystusa’ Nikos Kazantzakis pisze: ‘To nie Bóg będzie nas ratował, to my powinniśmy ratować Boga, poprzez zmaganie się, tworzenie i przekształcanie materii w ducha.’

Aktorka i pisarka Shirley MacLaine, dobrze znana zwolenniczka ruchu New Age, mówi... że jesteśmy zarówno stwórcami jak i stworzeniami i że możemy je oba zjednoczyć.”

Diabeł mówi ustami agnostyków: „To nie Bóg ocala człowieka. To człowiek ocala Boga.” Stworzenie chce być ponad swoim stwórcą. Szatan kusi człowieka XX-ego wieku tak, jak kusił Adama i Ewę w ogrodzie Edenu. Lucyfer powiedział do naszych pierwszych rodziców: „Jeżeli zjecie owoc z drzewa poznania dobra i zła, będziecie jak Bóg, i będziecie znali dobro i zło”. (zob. Księga Rodzaju 3:2).

Książe Ciemności mówi do dzisiejszego człowieka: „Jeżeli wprowadzicie w praktykę nauki okultystyczne jako naukę New Age, będziecie mogli udoskonalić w sobie boskość.”

Adam i Ewa, skuszeni przez diabła, zjedli owoc z drzewa poznania dobra i zła. W następstwie ich nieposłuszeństwa zostali oni z całym ich rodem skazani na śmierć i wieczne cierpienie w piekle. Ale Bóg zesłał Odkupiciela, aby odkupił on całą ludzkość i ponownie otworzył drzwi Nieba dla wszystkich.

Diabeł toruje drogę naukom okultystycznym, aby przeszkodzić duszom w czerpaniu korzyści z owoców Odkupienia. Ludzie, którzy oddają się spirytualizmowi stają się diabelskim łupem i zdobyczą dla piekła. Dlatego też wielu chrześcijan, nawet teologów, wpada w pułapkę New Age, która jest podana im na srebrnej tacy. Używa się fałszywych interpretacji Biblii, aby indoktrynować chrześcijan do ruchu New Age.

Reinkarnacja

New Age opiera się na doktrynie reinkarnacji. Ci, którzy popierają tę pogańską doktrynę nie odrzucają nieśmiertelności dusz, ale twierdzą, że dusza po śmierci ciała przechodzi do innego ciała, którym może być roślina, zwierzę lub człowiek. Chociaż zwolennicy New Age utrzymują, że każdy człowiek jest Bogiem, dają równocześnie do zrozumienia, że musimy przejść przez pewne stopnie, aby dojść do boskości; jedno życie nie wystarcza. Dlatego też, według nich, musimy powracać na ziemię poprzez reinkarnację.

Reinkarnacja jest doktryną pozostającą w sprzeczności z chrześcijaństwem. Bóg stworzył człowieka z ciałem i duszą. Po śmierci ciało obraca się w proch, a dusza nie jest reinkarnowana w inne ciało. Pójdzie ona do Nieba na całą wieczność, albo do Piekła na całą wieczność, w zależności od tego na co sobie zasłużyła. W liście Apostolskim „Tertio Millennio Adveniente”, Papież Jan Paweł II ostrzega chrześcijan przed doktryną reinkarnacji:

„Objawienie chrześcijańskie wyklucza reinkarnację i mówi o spełnieniu, do osiągnięcia którego człowiek jest powołany w ciągu pojedynczej ziemskiej egzystencji. Człowiek osiąga to spełnienie swojego przeznaczenia poprzez szczery dar samego siebie, dar który jest możliwy tylko przez spotkanie z Bogiem. Tylko w Bogu człowiek odnajdzie całkowite spełnienie: oto jest prawda objawiona przez Chrystusa.”

Nowy Ład Światowy

New Age zaprzecza grzechowi pierworodnemu, odkupieniu ludzkości przez Krzyż Chrystusa, Naszego Pana, zaprzecza Niebu, Piekłu, Chrześcijaństwu, Kościołowi, Sakramentom... Zaprzecza prawdom Wiary Katolickiej.

New Age niszczy chrześcijaństwo i moralność. New Age używa niewielu słów po to, by ukryć swoją przewrotność i zaszczepić jad w umysły ludzkie. New Age toruje drogę dla Nowego Ładu Światowego (New World Order), który pragnie zastąpić chrześcijaństwo satanizmem. Szatan chce być czczony przez ludzkość.

Co katolicy muszą zrobić w walce przeciwko New Age? Musimy zagłębić się bardziej w naszą religię poprzez studiowanie doktryny katolickiej, poprzez ponowne odkrycie katechizmu z lat dziecięcych i nauczanie go. Musimy pamiętać, że bramy piekielne nie zwyciężą Kościoła. Wkrótce Niepokalana zmiażdży głowę diabelskiemu wężowi.

*New Age (ang., czytaj: niu ejcz) – dosłowne tłumaczenie: Nowy Wiek, Nowa Era. Jest to religia przewidziana przez budowniczych nowego porzą-dku świata, jako jedyna religia obowiązująca na Ziemi, rządzonej przez jeden rząd światowy, z jedną walutą i jednym sądem. Ruch New Age został zaplanowany przez masonerię dla zniszczenia Kościoła Katolickiego i wszystkich kościołów chrześcijańskich. Zarówno New Age jak i Nowy Porządek Świata idą ręka w rękę i mają tego samego przywódcę, a jest nim Lucyfer. Katolikom nie wolno akceptować New Age i musimy być wyczuleni na zastawiane wciąż na nas pułapki (istnieje przecież także muzyka New Age i malarstwo New Age).

O autorze

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com