French flag English spanish flag

Nurty ideologiczne zmieniają bieg historii

Napisał Gilberte Côté-Mercier w dniu środa, 01 marzec 2000.

Szturm prenumeraty szturmem ideologii

Nauczanie

Jeśli naprawdę chcesz coś na świecie osiągnąć, coś prawdziwego i trwałego, pracuj nad ideami.

Kiedy nasz Pan powierzał swoim Apostołom ich misję, powiedział On do nich wprost: “idźcie i nauczajcie”.

Zakładając swój Kościół, nasz Pan nie użył do tego celu menadżerów; znalazł On rybaków i innych najprzeciętniejszych ludzi nakazując im po prostu iść. Przykazał im, aby pozostawili wszystko koncentrując się jedynie na nauczaniu: “Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie!” (Łukasz 9:3) Idźcie i nauczajcie.

Apostołowie mieli być wsparciem największego fundamentu w historii. Co więcej, ich plan nie obejmował biur, budynków, menadżerów, organizacji, portfeli. Ich jedynym programem było: “Idźcie i nauczajcie”. Droga i słowo.

Tym skrajnie krótkim programem Apostołowie zdołali poprowadzić i rozbudować kościół, który nie tylko może doprowadzić dusze do nieba, ale jest również w stanie odmienić oblicze całej Ziemi. Kościół posiada to wszystko, co jest potrzebne do ustanowienia Królestwa Chrystusowego na Ziemi na wzór tego, jakim jest ono w Niebie.

Odmienić Ziemię

Aby odmienić Ziemię należy oczywiście zacząć od zmiany samych ludzi. A żeby zmienić ludzi, należy zmienić ich ideologię.

Pielgrzymi św. Michała i wszyscy czytelnicy “Michaela” powinni głęboko zastanowić się nad tą myślą.

Zbyt często łudzimy się nadzieją na zmiany w rządach, ufnie zdajemy się na ludzi będących u steru, liczymy na wydarzenia niezależne od ludzkiej woli, takie jak na przykład śmierć tyrana czy wyniesienie na tron wspaniałego człowieka.

Nie, to nie jest sposób, w jaki zachodzą prawdziwe zmiany na Ziemi. Zmiany przychodzą poprzez idee. Francuska czy też Bolszewicka Rewolucja w samej rzeczy dokonały pewnych zmian, ale stało się tak tylko dlatego, iż pierwsze zmiany zostały zapoczątkowane w umysłach samych ludzi.

Rewolucja Francuska miała miejsce w roku 1789 i była dojrzałym owocem trzystuletnich błędów: wolnomyślenia, subiektywizmu, sekularyzacji, separacji kościoła i rządu. Zanim jednak doszło do rewolucji swoją rolę odegrał niejaki Voltaire. Był on jednym z tych, którzy przygotowywali rewolucję bazując na nienawiści do Chrystusa i pogardzie dla prawdy.

Zanim jednak nastąpi przewrót, najpierw pojawia się idea. To właśnie idea zmienia bieg historii. Jakikolwiek przewrót jest tylko potwierdzeniem zaistniałej wcześniej idei. Przewroty same w sobie nie są realnymi zmianami; są one jedynie publicznym odsłonięciem zmian, jakie miały już wcześniej miejsce w umysłach ludzi.

Zmiana idei oznacza również zmianę standardu moralnego, gdyż zmienia się także filozofia, a co za tym idzie, zmienia się ludzkie zachowanie ściśle przecież powiązane z filozofią, jaka w danym momencie jest głoszona.

Kredyt Społeczny

Kiedy założenia Kredytu Społecznego zostaną wprowadzone w prawa naszych krajów? Wtedy, kiedy ludzie zaczną myśleć jak Kredytowcy, kiedy będą wspólnie podzielać filozofię Kredytu Społecznego. Jeśli będą myśleć jak Kredytowcy, będą się również zachowywać jak Kredytowcy.

Wybory nie mają absolutnie nic z tym wspólnego. To nie jest w samej rzeczy istotne. Co natomiast ma znaczenie - to nurty ideologiczne.

Czyż pismo Michael nie jest najlepszym narzędziem do tworzenia i podtrzymywania takich nurtów ideologicznych? Jest wprost niemożliwością wycenić całą pracę w odniesieniu do idei włożoną przez nasz Ruch na przestrzeni ponad sześćdziesięciu lat w samej tylko Kanadzie.

Przytoczę jeden z przykładów: w 1936 roku rozmowa na temat “darmowych pieniędzy” dawanych bezwarunkowo była skandalem niemalże dla każdego. Jak twierdzili ludzie: pieniądze musiały być zarobione.

Dzisiaj ta idea jest szeroko przyjęta. Ludzie wiedzą, że każdy ma prawo do życia i że każdy potrzebuje pieniędzy, aby żyć.

Inny z przykładów: zanim zaistniał nasz Ruch i czasopismo, podatki były uważane za rzecz niemalże świętą. Dzisiaj ten błędny pogląd zniknął z umysłów wielu ludzi. Jest to jawną zasługą naszego Ruchu. Któż inny ośmielił się wypowiadać przeciwko podatkom jak nie Michael?

Zmiany zachodzą najpierw przez idee. Prawa podążają za ideami, tak jak owoce podążają za kwiatami.

Atak ideologiczny

Kiedy pismo Michael nawołuje cię do wzięcia udziału w szturmie prenumeraty dla zwiększenia jego cyrkulacji, zwiększa tym samym szturm idei. Aby osiągnąć walecznie 10000 prenumerat, będziesz musiał rozmawiać osobiście z o wiele większą ilością ludzi, 60 000 lub nawet więcej. Jakaż wspaniała forma nauczania! Nauczania, które nie zakończy się w tym miejscu, gdyż ludzie, którzy zaprenumerują, będą otrzymywać Michaela kontynuującego nauczanie zapoczątkowane przez ciebie w ludzkich umysłach. Kiedy wystarczająco wielu ludzi zmieni swoje zapatrywania, wtedy zmienią się prawa.

Nacisk, jaki wywieramy na rządy, jest bardzo znaczny, ale nie byłby możliwy bez istnienia czasopisma Michael. To pismo jest najlepszym środkiem do wywierania nacisku na rządy i polityków, aby otworzyli umysły Członków Parlamentu i organów ustawodawczych.

Trzeba przy tym powiedzieć, że pismo Michael nie tylko przemawia do Członków Parlamentu; stawia ono także swoje żądania z siłą 100000 trąb rozbrzmiewających od wybrzeża do wybrzeża w całej Kanadzie, jak również i innych krajach. Co więcej, miliony naszych broszurek, drukowanych w dziesięciu różnych językach i rozprowadzanych po całym świecie, jeszcze bardziej potęgują głos Michaela. Głos Michaela jest głosem publicznym i utrwalonym na piśmie. Może on dotrzeć do znacznie większej ilości odbiorców, niż wypowiadane pod jednym dachem słowa. Jego zasięg jest pomnożony, ponieważ słowo pisane dociera do milionów domów.

Każdy z domowników

Często pytamy samych siebie, dlaczego nie wszyscy prenumeratorzy Michaela biorą czynny udział w naszym szturmie prenumerat? Z pewnością także i Ty czytelniku zadajesz sobie to pytanie. Prawda?

Zarówno każdy z prenumeratorów, jak również wszyscy członkowie domostwa, pod którego dachem otrzymywany jest Michael, powinni z radością propagować prenumeratę i przynajmniej o jedną osobę powiększyć grono naszych stałych czytelników, jako akt czynnego udziału w naszym ataku u progu trzeciego tysiąclecia.

Stali apostołowie i Pielgrzymi św. Michała muszą wyznaczyć sobie poprzeczkę prenumerat i użyć wszelkich możliwych środków, aby ją przeskoczyć. Nawet Ty, prosty czytelniku Michaela, mógłbyś sam dołożyć wszelkich starań, aby znaleźć nowego prenumeratora. Czyż nie mam racji? Upewnij się przy tym, że każdy z twoich domowników stanie się częścią naszego szturmu i także zachęci do prenumeraty przynajmniej po jednym nowym czytelniku.

Wejdźmy w to trzecie tysiąclecie jako niezwyciężeni apostołowie ognia. Postawiony w styczniu, na początku roku, szturmowy cel osiągnięcia 10000 prenumerat (miesięcznie) oznacza przeciętnie 2000 prenumerat na tydzień. Jesteśmy w stanie z łatwością podołać temu przedsięwzięciu przy osobistym zaangażowaniu się każdego z was..

Bądź pewien, że będzie to olbrzymi krok do przodu we wprowadzaniu w życie Kredytu Społecznego, tym bardziej że pismo Michael jest najlepszym środkiem do zmiany ludzkich poglądów na rzecz Kredytu Społecznego, a te idee zmieniają bieg historii.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com