French flag English spanish flag

Słowa uznania

Napisał + Bernard Kardynal Agré w dniu środa, 01 październik 2008.

Bernard Kardynal Agré

 

Przed powrotem na Wybrzeże Kości Słoniowej kardynał Bernard Agré na prośbę redaktorów polskiej edycji MICHAELA napisał przedmowę do polskiego wydania książki Alaina Pilote’a Kredyt Społeczny w 10 lekcjach, która ukaże się niebawem, jako kolejny tom serii Wokół doktryny Kredytu Społecznego. Kardynał Agré jest jednym z pięciu kardynałów – autorów bardzo ważnego dokumentu Kościoła katolickiego, opracowanego na prośbę i pod opieką Jana Pawła II: Kompendium nauki społecznej Kościoła. Jego polskie wydanie ukazało się w 2005 r. Oto tekst przedmowy.

Na prośbę Pielgrzymów św. Michała zobowiązałem się napisać tę krótką przedmowę do polskiego wydania książki zawierającej 10 lekcji na temat propozycji Kredytu Społecznego.

Ten 150-stronicowy podręcznik prowadził uczestników przez tydzień wykładów i spotkań w Rougemont. Wraz z gośćmi, którzy przybyli z Afryki, Ameryki, Europy i Azji miałem przyjemność udziału w tym kształcącym i wspaniałym nauczaniu. W duchu Louisa Evena, założyciela tej silnej Maryjnej organizacji, która czerpie swój zasadniczy temat działania z nauki społecznej Kościoła katolickiego, uznajemy słuszność głównych założeń Kredytu Społecznego, który pilnie wzywa do nowego społecznego świata sprawiedliwości i miłości.

Na szczęście Kompendium nauki społecznej Kościoła katolickiego w ostatnim wydaniu przynosi źródło, objaśniające przy pomocy czterech fundamentalnych zasad tej nauki, książkę, którą trzymacie Państwo w ręku. Zasady te są następujące:

– godność osoby ludzkiej,

– poszukiwanie dobra wspólnego,

– zasada pomocniczości,

– i solidarności.

Dziesięć lekcji Kredytu Społecznego i kompendium dostępne są w wielu językach, by mogły stać się wartościowymi narzędziami osobistej i społecznej refleksji. Wszyscy jesteśmy zatroskani ciągle trwającym olbrzymim ubó­stwem narodów.

Jak możliwy jest brak artykułów pierwszej potrzeby na tak urodzajnej planecie? Jak to możliwe, że miliony dorosłych i dzieci umierają z głodu i niedożywienia? Jak to możliwe, że kraje tak nadzwyczajnie bogate upadają pod ciężarem długów, które nie mogą zostać spłacone i kraje te są utrzymywane w niewoli przez fałszywy system finansowy, kierowany przez potężną grupę prywatnych interesów, połączonych przez zło?

Można mieć nadzieję na uwolnienie się od banków i ich bezlitosnych pośredników. Będzie to wymagało milionów światłych mężczyzn i kobiet, zorganizowanych i przepełnionych wiarą i miłością, którzy powstaną zewsząd, by wykrzyczeć to niezadowolenie i zbudować nowe narodowe i międzynarodowe środowisko, gdzie „nikomu nie zabraknie tego, co konieczne" (Benedykt XVI, Deus caritas est). Pielgrzymi św. Michała zaczęli tę walkę 70 lat temu.

Apostołowie, ludzie wiary, specjaliści, ludzie dobrej woli, powstańcie, nadeszła wasza kolej! Nie lękajcie się, Chrystus żyje i jest Panem czasu i historii.

Rougemont, Kanada, 3 września 2008 r.

Bernard Kardynal Agré
Wybrzeże Kości Słoniowej

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com