French flag English spanish flag

Wielkie dzieło MICHAELA

w dniu piątek, 01 październik 2010.

Jego Ekscelencja Biskup Basile Tapsoba

Jego Ekscelencja Biskup Basile Tapsoba, Burkina Faso

...Dzięki głębokiej wiedzy profesorów, prelegentów i animatorów, dzień po dniu zasłona została unoszona i więcej światła padało na Kredyt Społeczny, co pozwalało nam odkrywać go coraz bardziej, napełniając nas zachwytem, radością i satysfakcją.

Unieśmy z tym samym entuzjazmem naszego ducha i nasze serca składając dziękczynienie Wszechmogącemu Bogu. On doprowadził nas w zdrowiu i bezpiecznie do Instytutu Louisa Evena w Rougemont i dziś do parafii św. Cezarego. Niech będzie błogosławione imię Jego.

Clifford H. Douglas i Louis Even

Stojąc przed obliczem Pana, pragniemy zama­nifestować naszą synowską miłość i wdzięczność Cliffordowi Hugh Douglasowi i Louisowi Evenowi, tym geniuszom, dobroczyńcom ludzkości, których zawsze będziemy dłużnikami. Byli oni wierni i po­słuszni Duchowi Świętemu, bez reszty oddani idei Kredytu Społecznego. Niech odpoczywają w po­koju, a ich wielkie dzieło nich będzie z nami. Niech Pan winnicy i żniwa zgotuje im przyjęcie w Niebie i da im zapłatę obiecaną sługom dobrym i wiernym. I niech Pan pomoże nam w propagowaniu otrzyma­nego dziedzictwa.

Pragniemy wyrazić naszą głęboką wdzięcz­ność wszystkim członkom wspólnoty Pielgrzymów św. Michała i wydawcom MICHAELA, pani Teresie Tardif, panu Marcelowi Lefebvre. Zapraszając nas na seminarium i Kongres, okazaliście waszą uprzejmość i wielkoduszność. Niech Bóg was błogo­sławi i da wam siłę w waszej walce.

Co do skarbu, który dla nas odkryliście, on po­zostanie z nami na zawsze. Będzie wskazywał nam drogę jak płomień. Będziemy się nim dzielić ze wszystkimi. Z pomocą Bożą, ten płomień uczyni cuda.

Zdajemy sobie sprawę z wagi i odpowiedzialno­ści, którą ponosimy i przyrzekamy się wywiązać z naszej powinności. A widząc ogrom tego zadania, zwracamy się do Pana.

Zwracajmy się do Niego z ufnością: liczymy na Niego. To On będzie w nas działał, przez nas i wo­kół nas. Opowieść o cudownym połowie ryb (Lk 5,1-11) dodaje nam odwagi, a o czasie, w którym się to stanie, zadecyduje Bóg. Przecież Piotr rzucał sieć przez całą noc i nie złowił żadnej ryby. I przy­szedł Pan, i – rzekłbym – zmonopolizował łódź Pio­tra. Wsiadł do niej i przekazał Dobrą Nowinę. Stało się to krótko po tym, jak powiedział do Szymona Piotra: „Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na po­łów”. Piotr Mu odpowiedział: „Mistrzu, całą noc pra­cowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”. Rzucił sieć i... stał się cud. Mu­siał prosić o pomoc rybaków z innych łodzi, bo ilość złowionych ryb była przeogromna.

Jutrzenka nowej ziemi

Niech dzisiejsza Eucharystia da nam siłę na nowy czas, który się właśnie zaczyna i zacieśni więzi braterstwa, solidarności i miłości między nami i wszystkimi ludźmi na całym świecie. Pra­gniemy gorąco, aby Instytut Louisa Evena prospe­rował, a Kredyt Społeczny torował sobie drogę, po­mimo trudności, na jakie napotyka. Pragniemy, aby Kredyt Społeczny był zrozumiany, dobrze przyjęty i głęboko zakorzeniony w duchu i sercach obecnej generacji i przyszłych pokoleń na całym świecie, aby przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i z pomocą św. Michała Archanioła zaja­śniała jutrzenka nowej ziemi dla ludzkości, ku chwale Boga, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

JE Bp Basile Tapsoba

Homilia biskupa diecezji Koudougou w Burkina Faso, wygłoszona w parafii w miejscowości St. Ce­saire, Quebec, 2 września 2010 r.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com