French flag English spanish flag

Żyjemy w systemie opartym na oszustwie

w dniu piątek, 01 październik 2010.

Jego Ekscelencja Biskup Thomas Kabore

Jego Ekscelencja Biskup Thomas Kabore, Burkina Faso

Przybyłem tutaj przede wszystkim dzięki bisku­powi Basile. Odkryliśmy tu Kościół walczących wier­nych, którzy pracują, by przyszło Królestwo Boże. Uderzył mnie temat waszego tygodnia na­ukowego: „Chleb powszedni dostarczony wszyst­kim, ekonomia w służbie człowieka”. Dzięki wam od­kryłem przede wszystkim, jak banki przywłasz­czyły sobie od narodów ich rolę tworzenia pienię­dzy.

Suwerenną funkcją narodu jest tworzenie swo­ich pieniędzy na potrzeby swojego kraju. Gdyby­śmy mieli taką możliwość, sytuacja zmieniłaby się w każdym kraju. Wtedy kraje stałyby się faktycznie suwerenne i mogłyby się rozwijać. Zwłaszcza, gdy widzimy, że pieniądze są tworzone w tak prosty sposób przy pomocy cyfr, zapewniając oczywiście wymianę. Jest to faktycznie interesująca per­spek­tywa. Obecnie żyjemy w systemie opartym na oszu­stwie.

JE Bp Thomas Kabore

Biskup diecezji Kaya w Burkina Faso, przewodni­czący Komisji Sprawiedliwości i Pokoju

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com