French flag English spanish flag

Skąd się biorą pieniądze?

w dniu wtorek, 01 październik 2019.

73. Skąd będą pochodziły pieniądze na Dywidendę Społeczną?

Odpowiedzmy zadając inne pytanie. Skąd się wzięły pieniądze, które zostały po raz pierwszy użyte w handlu, kiedy zastąpiły trudniejszy system wymiany barterowej [towar za towar - red.]? Nie mogły one pochodzić z podatków.

Pieniądze składają się z cyfr wybitych na metalu, wydrukowanych na papierze lub zapisanych w księgach bankowych. Cyfry te dają prawo do swobodnego wyboru produktów i usług dostępnych w sprzedaży w danym kraju.

Po uznaniu prawa każdej osoby do dywidendy, wszystko, co będzie potrzebne, to emisja i dystrybucja tych cyfr dla każdej osoby66.

74. Czy można zwiększyć ilość pieniędzy, gdy wzrasta produkcja?

Ludzie wymyślili pieniądze, aby ułatwić sprzedaż produktów; im więcej produktów, tym więcej potrzeba pieniędzy.

Zdolność produkcyjna wzrasta, gdy wzrasta liczba ludności. Gdyby liczba ludzi w regionie wzrosła ze 100 do 10 000 bez wzrostu ilości pieniędzy, wymiany byłyby niewątpliwie sparaliżowane. Wzrost liczby ludności wymaga większej ilości pieniędzy.

Wzrost produkcji spowodowany postępem wymaga również zwiększenia podaży pieniądza. Kto twierdziłby, że kwota pieniędzy nie powinna się zmienić, gdy zwiększy się zdolność produkcyjna?

75. Czy to nie doprowadzi do tego, że będzie za dużo pieniędzy?

Niektórzy mogą powiedzieć, że pieniądze nagromadzą się, jeśli dywidenda będzie wypłacana miesiąc po miesiącu. Nie o to chodzi. Dywidenda będzie wypłacana regularnie, ale będzie wydawana u kupców detalicznych, a za pośrednictwem detalistów pieniądze zostaną zwrócone do Narodowego Biura Kredytowego. MICHAEL opisuje tę operację.

76. Kiedy ilość pieniędzy musi zostać zwiększona?

Ilość pieniądza w obiegu powinna normalnie wzrastać każdego roku. Ale aby w obiegu było więcej pieniędzy, trzeba je gdzieś dodać.

77. Pieniądze trzeba gdzieś dodać, ale gdzie?

Należy zauważyć, że ilość pieniędzy jest zwiększana w celu uznania wzrostu zdolności produkcyjnej.

Co powoduje wytwarzanie produktów? Popyt. Kiedy konsumenci składają zamówienia lub wskazują drogę producentom? Wtedy kiedy mają pieniądze, aby wybrać towary i usługi, i zapłacić za nie.

Zwiększenie siły nabywczej konsumentów, żeby wskazania dla producentów mogły zostać zwiększone, wymaga, aby (nowe) pieniądze były umieszczane bezpośrednio w rękach konsumentów.

Za każdym razem, gdy tworzone są nowe pieniądze, obywatele będą otrzymywali dywidendę. To jest ich część dobra wspólnego.

78. Kto może tworzyć te nowe pieniądze?

Tworzenie nowych pieniędzy poprzez dostarczanie Dywidendy Społecznej wszystkim członkom społeczeństwa może być dokonywane wyłącznie przez samo społeczeństwo, ponieważ jest to dobro wspólne, które musi zostać rozdzielone.

Czy banki będą instytucją, która zrobi to dla społeczeństwa?

Banki nie zostały ustanowione, aby udzielać dotacji konsumentom. Bank jest instytucją utworzoną w celu ułatwienia operacji finansowych poprzez otrzymywanie, inwestowanie i manipulowanie pieniędzmi, które już znajdują się w obiegu, i stara się osiągać zyski podczas przeprowadzania tych operacji.

Jedynie rząd, jako powiernik społeczeństwa lub agencja, którą on wyznacza w jasno określonym celu, ma społeczne upoważnienie do zwiększania ilości pieniądza w obiegu.

79. W jakiej wysokości i jak często będą wypłacane dywidendy?

Zwiększenie ilości kredytów gotówkowych w rękach konsumentów będzie uzasadnione, dopóki nie zostanie osiągnięta maksymalna zdolność produkcyjna. Ich ilość i częstotliwość muszą zostać zdecydowane, aby zapobiec nagłym wzrostom i inflacji, a jednocześnie umożliwić mobilizację zdolności produkcyjnych. Sposób dystrybucji dywidendy jest zadaniem do uregulowania przez techników. Dywidendy mogą być dystrybuowane poprzez prosty zapis księgowy na koncie każdego obywatela67.

Obecnie istnieją przeszkody w zaspokajaniu podstawowych potrzeb ludzkich spowodowane przez system finansowy ustanowiony przez ludzi. Ponieważ system został ustanowiony przez ludzi, można go modyfikować. Taki jest cel monetarnych propozycji Kredytu Społecznego i jego Dywidendy Społecznej.

80. Ale znowu, skąd będą pochodzić pieniądze?

Tych, którzy pytają: „Skąd będą pochodzić te pieniądze?”, chcielibyśmy zapytać: „Skąd będą pochodzić produkty?”.

Wprowadzenie kwoty na konto bankowe jest łatwe. Jest to o wiele łatwiejsze niż wytwarzanie produktów, które mają być sprzedawane na rynku. Łatwiej jest rozprowadzać dywidendę niż wyprodukować dobra, za które dywidendą zapłacimy. Pieniądze wyemitowane jako Dywidenda Społeczna nie pochodzą z podatków. Są to nowe pieniądze, które zostaną dodane do konta bankowego każdego obywatela.

81. Czy powiedział Pan „nowe pieniądze”?

Tak, nowe pieniądze. To nic nadzwyczajnego. Pieniądze są tworzone dzień w dzień. Narodziny pieniędzy mają miejsce w każdym banku.

82. Czy pieniądze rodzą się w banku?

Tak. Gdy ktoś przynosi zaoszczędzone pieniądze do banku, kasjer umieszcza je w szufladzie banku i dodaje tę kwotę do konta bankowego klienta. To nie są nowe pieniądze. Jest to „kieszonkowe”, które zostało zamienione na „konto bankowe”.

Ale kiedy ktoś przychodzi do banku i udzielana jest pożyczka, menadżer banku wprowadza kwotę jako kredyt dla kredytobiorcy na rachunek bankowy klienta. W tym przypadku kredytobiorca otrzymuje zupełnie nowe pieniądze, ponieważ bankier nie wziął ani jednego grosza ze swojego skarbca, ani nie zabrał niczego z kont innych deponentów, aby utworzyć zatwierdzoną kwotę kredytu.

Dlatego mówimy, że łatwo jest robić pieniądze.

83. Czy pieniądze nie są emitowane przez rząd?

Nie, rząd nie emituje pieniędzy, jak sądzi większość ludzi, ani nie są one tworzone przez instytucję reprezentującą ludność.

Pieniądze są tworzone przez banki, kiedy zostaje zatwierdzona pożyczka. Pieniądze są wysyłane „do grobu”, gdy pożyczki są spłacane, minus kwota zatrzymywana jako opłaty odsetkowe.

Bankier tworzy tymczasowe pieniądze za pomocą pióra. Te same pieniądze zostaną zniszczone w odwrotnym procesie, gdy kredytobiorca spłaca pożyczkę.

Tylko bankier ma przywilej tworzenia tymczasowych pieniędzy, do których dodaje swoje warunki dotyczące ich narodzin i długowieczności. Tak więc obfitość lub niedobór pieniędzy zależy od działań banków.

84. Czy banki tworzą bogactwo?

Nie, banki tworzą pieniądze, zwane także kredytem finansowym, ale nie tworzą podstawy dla pieniędzy. Podstawą pieniądza jest zdolność produkcyjna narodu, bez której pieniądze nie miałyby wartości.

To właśnie ten kredyt finansowy pozwala na uruchomienie zdolności produkcyjnej i stworzenie bogactwa. Pieniądze same w sobie nie tworzą bogactwa, ale pozwalają nam to osiągnąć.

85. Czy to oznacza, że tworzenie pieniędzy przez system bankowy jest złe?

To, co należy przeciwstawić temu systemowi, to nie tyle to, że bankier jest upoważniony do tworzenia pieniędzy, ponieważ ktoś to musi robić, jako że pieniądze nie mogą się tworzyć same. Błędem jest to, że bankierzy mają absolutną kontrolę nad kredytem finansowym; mają prawo narzucać swoje warunki co do tego, kto otrzymuje pieniądze i na jak długo. Złe jest to, że cała gospodarka kraju zależy od decyzji bankierów. To nie tyle zyski bankierów, co ich władza jest katastrofalna.

Ten nieporządek musi zostać skorygowany i Kredyt Społeczny to skoryguje.

Zakończenie

86. Jak zrealizować tę nową ekonomię i jej Dywidendę Społeczną?

Należy wprowadzić nową ekonomię. Jesteśmy głęboko przekonani, że w końcu zwycięży logika Kredytu Społecznego i „miłość bliźniego” jego zwolenników.

Jeśli dostatek jest nieobecny w naszych domach, to dlatego, że produkcja została celowo zniszczona, a obfitość ograniczona. Wielu ludzi pozostaje bezrobotnych, a potencjalne towary, które mogłyby zostać wyprodukowane, nie są produkowane. W obu okresach wojny i pokoju produkcja jest torpedowana.

Ci, którzy myśleli, że mogą kierować tłumami, kazali im oszczędzać pieniądze. Co oszczędzać? Oszczędzać chleb? Ale jest za dużo pszenicy! Oszczędzać ubrania, buty? Producenci tych towarów są bezrobotni, ponieważ ich produkty pozostają niesprzedane.

Chcieli, abyśmy zaoszczędzili pieniądze. Nasze elity są winne ignorancji lub tchórzostwa.

Problemy związane z produkcją i transportem są rozwiązywane w porównaniu z problemami dystrybucji. Rozumujemy tak, jakby ziemia wciąż była pokryta sękami i cierniami.

Przez ostatnie 20 wieków Słowo stało się ciałem. Kościół prosi Ojca Przedwiecznego, aby obdarzył nas naszym chlebem powszednim. Ojciec Niebieski daje nam obfitość dóbr, a my obrażamy Go, chowając tę obfitość za zamkniętymi drzwiami.

Żądamy ekonomii społecznej; ekonomii, która gwarantuje, że każdy bez wyjątku członek społeczeństwa otrzyma swój udział w ziemskich dobrach.

Lise Rodrigue-Fournier

Najnowsza Publikacja

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com