Page 2 - Michael Pazdziernik 2021
P. 2

w czasie Świąt Bożego Narodzenia i w Nowym Roku 2022

                                        Redakcja MICHAELA
    Róża Dzieciątka Jezus         yło to w Wigilię Bożego Narodzenia. Dzień ten dla
         dzieci jest dniem szczególnej radości. W wieczór
      Bwigilijny wszystkie domy napełniają się uroczy-
    stym odgłosem, okna błyszczą jarzącem się światłem, a
    choinka wspaniale przybrana oczekuje na rozradowaną
    dziatwę.
      A jednak mimo tej ogólnej radości, tam, w ciemnym
    kącie pod schodami… tuląc się do ściany drży
    z głodu i zimna biedna sierotka. Śnieg pada gę-
    stymi płatami, a biedne dziecię nic jeszcze w
    ustach nie miało. Któż zaopiekuje się sierotą?…
    Matka przed kilku dniami umarła.
      Wtem do płączącej sierotki zbliża się
    jakaś dziecina i mówi głosem, którego
    dźwięk jak struny anielskiej harfy odbija
    się w sercu sierotki. „Biedne dziecię, prze-
    stań płakać, pociesz się, będziemy
    dziś razem obchodzić Boże Na-
    rodzenie”. Mimo jednak słodkiego
    głosu dzieciny sierotka nie przesta-
    wała płakać, jak gdyby nie dowierza-
    ła tym słowom.
      Lecz ten, który mówił do niej, był właśnie
    Dzieciątkiem Jezus. Dzieciątko Boże dotknę-
    ło swym paluszkiem łachmanów sierotki,
    zamieniając je na ciepłe ubranie, śnieg
    przestał padać, powietrze złagodniało
    i oczom zdumionej sierotki ukazało się
    drzewko wigilijne pięknie przyozdobione.
      Dziecię nasyciło głód swój, uśmiechając
    się do swego towarzystwa, lecz płakać jeszcze
    nie przestało, gdyż myślało o matce. Mały Jezus,
    który czytał myśli sierotki, powtórzył jeszcze: „Po-
    ciesz się, wkrótce ją ujrzysz!”. Sierotka wyciągnęła
    rączki radośnie, gdyż w tejże chwili ujrzała swą mat-
    kę, a mały Jezus wziął je obie do nieba.

      Nazajutrz obok ciała sierotki, na miejscu, gdzie
    stało Dzieciątko Jezus, zakwitł piękny krzew różany:
    była to „Róża Bożego Narodzenia”.    Głos Świętego Franciszka, rok 1915


    2        październik-listopad-grudzień 2021                www.czasopismomichael.pl
   1   2   3   4   5   6   7