Page 3 - Michael Pazdziernik 2021
P. 3

na okładce
       Dwumiesięcznik                        Matka Boża św. Różańca z Dzieciątkiem Jezus
                                           spis treści

           Dla Tryumfu Niepokalanej
    Pismo Patriotów Katolickich dla Królestwa Chrystusa
    i Maryi w duszach, w rodzinach i w narodach
    Dla sprawiedliwości społecznej przez ekonomię
    Kredytu Społecznego w zgodzie z nauką Kościoła
    Katolickiego i nie przez partie polityczne
        Dwumiesięcznik MICHAEL
       Edycja Polska – Nr 114. Rok XXII
     październik-listopad-grudzień 2021                             4
     Ukazuje się 5 razy w roku, plus wydania specjalne
      October/November/December 2021
        Date of issue: October 2021

    Wydawca
    Pielgrzymi św. Michała przy Instytucie Louisa Evena
    dla Sprawiedliwości Społecznej (Kanada), 2   Róża Dzieciątka Jezus
    stowarzyszenie o statucie niedochodowym (non-profit)      Głos Świętego Franciszka   11
    Dyrektor: Marcel Lefebvre         4   Luiza Piccarreta
    Redakcja (edycja polska)
    Janusz A. Lewicki                „Mała Córeczka Woli Bożej”
    Współpraca                     Glenn Dallaire
    Alain Pilote, Melvin Sickler, Jadwiga Kalinowska,   7  Wola Boża objawiona przez Jezusa
    Carlos & Teresa Reyes, Yves & Anne-Marie Jacques      Luizie Piccarretcie
    Fatima Cervantes − współpraca graficzna
    Redakcja główna              11   Z miłości do bliźniego            15
    Kanada: Dwumiesięcznik MICHAEL Journal      Mark Mallet
    1101 Principale St., Rougemont QC, J0L 1M0 15    Maryja Panna w Królestwie Woli Bożej
    Tel.: (450) 469-2209; Fax: (450) 469-2601      Luiza Piccarreta
    Przedstawicielstwa
    Polska: Dwumiesięcznik MICHAEL      18  List otwarty kanadyjskich naukowców
    ul. Traugutta 107/5, 50-419 Wrocław   19  Przemówienie Andrzeja Leppera
    Tel.: (71) 343-6750 lub (71) 347-9320
    redakcja@czasopismomichael.pl      19   „Imagine”
    USA: Dwumiesięcznik MICHAEL Journal        Abp Wacław Depo
    P.O. Box 86, South Deerfield, MA 01373                            22
    Tel.: (413) 397-3730           20   Nieść Różaniec na cztery strony świata
    Oceania: Dwumiesięcznik MICHAEL c/o Renata Stirrat      Yves Jacques
    32 Dundee Ave, Holden Hill, SA 5088, Australia
    Tel.: (08) 8261-0729           22   Połączyła ich świętość
    Ameryka Południowa: Revista SAN MIGUEL      Llst biskupów polskich na beatyfikację kard.
    Tel.: 0999 70 78 79; Quito – Ecuador
    editorial@revistasanmiguel.org           Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Czackiej
    Prenumerata                25   Niewolnik Niepokalanej
    Wersja: polska, francuska, angielska, hiszpańska      Pustelnik Brat Bogumił Marian Adamczyk 25
    Kanada: ................................................. 4 lata – $ 20
    USA: ...................................................... 2 lata – $ 20 26   Eksperyment Alberty 1935 r.
    Polska: ...................... 2 lata – 70 zł / $20US/$25CAD      Alain Pilote
    Europa: .................................................. 2 lata – 18 €
    Australia & NZ: .................................... 2 lata – A$ 32 28  Ekonomia Kredytu Społecznego cz. 8
    Ameryka Południowa: ............................ 2 lata – $ 20
    Poczta lotnicza (Airmail / Avion) .............. 1 rok – $16      Oliver Heydorn, Ronnie Lessem
    Czeki personalne, bankowe lub przekazy pocztowe na- 30  Zrozumieć Kredyt Społeczny
    leży wystawiać na DWUMIESIĘCZNIK MICHAEL i prze-      Louis Even
    słać na adresy podane powyżej.                                 30
    © 1999-2020 Pielgrzymi św. Michała    32   Stan wojenny w Polsce 13 grudnia 1981 r.
    Przy dokonywaniu przedruków z dwumiesięcznika      Słowa papieża Jana Pawla II
    MICHAEL prosimy o każdorazowe podanie źródła.
    Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych
    tekstów oraz zmian ich tytułów, podtytułów i śródtytułów.
      Kontakt telefoniczny po polsku
      z Kanady i USA: 647-931-8527
         ISSN 1496-1024                                   32
    PUBLICATION MAIL. AGREEMENT № 40063742
     Legal Deposit – National Quebec Library
          Printed in Canada
   1   2   3   4   5   6   7   8