Page 3 - Michael 2021 sierpien
P. 3

na okładce
       Dwumiesięcznik                  Ks. kard. Stefan Wyszynski, Prymas Polski, Czestochowa 15.08. 1977,
                                         fot. Tadeusz Rolke / Agencja Gazeta
                                           spis treści
           Dla Tryumfu Niepokalanej
    Pismo Patriotów Katolickich dla Królestwa Chrystusa
    i Maryi w duszach, w rodzinach i w narodach
    Dla sprawiedliwości społecznej przez ekonomię
    Kredytu Społecznego w zgodzie z nauką Kościoła
    Katolickiego i nie przez partie polityczne
        Dwumiesięcznik MICHAEL
       Edycja Polska – Nr 113. Rok XXII
        sierpień-wrzesień 2021                                 4
     Ukazuje się 5 razy w roku, plus wydania specjalne
        August/September 2021
         Date of issue: July 2021

    Wydawca
    Pielgrzymi św. Michała przy Instytucie Louisa Evena 2   Rok Kardynała Stefana Wyszyńskiego
    dla Sprawiedliwości Społecznej (Kanada),      Uchwała Sejmu RP
    stowarzyszenie o statucie niedochodowym (non-profit) 4   Beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia  12
    Dyrektor: Thérèse Tardif             Kardynała Stefana Wyszyńskiego
    Redakcja (edycja polska)
    Janusz A. Lewicki                 Therese Tardif
    Współpraca                 9  Pragnienie nowych czasów, nowych spraw
    Alain Pilote, Melvin Sickler, Jadwiga Kalinowska,      i rzeczy
    Carlos & Teresa Reyes, Yves & Anne-Marie Jacques      Kardynał Stefan Wyszyński
    Fatima Cervantes − współpraca graficzna 12   U źródeł katolickiej nauki społecznej
    Redakcja główna                  Kardynał Stefan Wyszyński           14
    Kanada: Dwumiesięcznik MICHAEL Journal
    1101 Principale St., Rougemont QC, J0L 1M0 14   „Kocham Ojczyznę więcej niż własne
    Tel.: (450) 469-2209; Fax: (450) 469-2601      serce”
    Przedstawicielstwa
    Polska: Dwumiesięcznik MICHAEL          Alina Makowiecka
    ul. Traugutta 107/5, 50-419 Wrocław   16    Niewolnik Niepokalanej. Pustelnik Brat
    Tel.: (71) 343-6750 lub (71) 347-9320
    redakcja@czasopismomichael.pl           Bogumił Marian Adamczyk
    USA: Dwumiesięcznik MICHAEL Journal        opr. Janusz A. Lewicki
    P.O. Box 86, South Deerfield, MA 01373       Wywiad z br. Bogumiłem           16
    Tel.: (413) 397-3730
    Oceania: Dwumiesięcznik MICHAEL c/o Renata Stirrat 18  Czy pieniądze powinny zarabiać odsetki?
    32 Dundee Ave, Holden Hill, SA 5088, Australia      Louis Even
    Tel.: (08) 8261-0729
    Ameryka Południowa: Revista SAN MIGUEL  20  Naliczanie odsetek od nowo powstałych
    Tel.: 0999 70 78 79; Quito – Ecuador       pieniędzy to lichwa
    editorial@revistasanmiguel.org           Alain Pilote
    Prenumerata
    Wersja: polska, francuska, angielska, hiszpańska 22   Lichwa jest grzechem wołającym o pomstę  20
    Kanada: ................................................. 4 lata – $ 20      do Boga
    USA: ...................................................... 2 lata – $ 20      Papież Franciszek
    Polska: ...................... 2 lata – 70 zł / $20US/$25CAD
    Europa: .................................................. 2 lata – 18 € 23   Ekonomia Kredytu Społecznego cz. 7
    Australia & NZ: .................................... 2 lata – A$ 32
    Ameryka Południowa: ............................ 2 lata – $ 20      Oliver Heydorn, Ronnie Lessem
    Poczta lotnicza (Airmail / Avion) .............. 1 rok – $16 24   Ostrzeżenie lub oświecenie sumień
    Czeki personalne, bankowe lub przekazy pocztowe na-      Alain Pilote
    leży wystawiać na DWUMIESIĘCZNIK MICHAEL i prze-
    słać na adresy podane powyżej.      27  Czy będzie na stole jedzenie?          24
    © 1999-2020 Pielgrzymi św. Michała         Julian Rose
    Przy dokonywaniu przedruków z dwumiesięcznika  29  Miecz Świętego Michała
    MICHAEL prosimy o każdorazowe podanie źródła.
                             miesięcznik Santa Fe
    Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych
    tekstów oraz zmian ich tytułów, podtytułów i śródtytułów. 32   Testament gnieźnieński Prymasa Polski
      Kontakt telefoniczny po polsku         Kardynał Stefan Wyszyński
      z Kanady i USA: 647-931-8527
         ISSN 1496-1024                                   29
    PUBLICATION MAIL. AGREEMENT № 40063742
     Legal Deposit – National Quebec Library
          Printed in Canada
   1   2   3   4   5   6   7   8