Page 3 - Czasopismo Michael 2024 marzec
P. 3

na okładce
       Dwumiesięcznik                                            Jezus Zmartwychwstały
                                            spis treści

           Dla Tryumfu Niepokalanej
    Pismo Patriotów Katolickich dla Królestwa Chrystusa
    i Maryi w duszach, w rodzinach i w narodach
    Dla sprawiedliwości społecznej przez ekonomię
    Kredytu Społecznego w zgodzie z nauką Kościoła
    Katolickiego i nie przez partie polityczne
        Dwumiesięcznik MICHAEL
       Edycja Polska – Nr 126. Rok XXV

        marzec-kwiecień 2024
     Ukazuje się 5 razy w roku, plus wydania41specjalne 2   Wielkanoc             2
          March/April 2024
        Date of issue: February 2024         Ks.Kazimierz Kozicki OMI
                          6   50. rocznica śmierci Louisa Evena
    Wydawca
    Pielgrzymi św. Michała przy Instytucie Louisa Evena      Alain Pilote
    dla Sprawiedliwości Społecznej (Kanada),  7   Uwagi historyczne na temat
    stowarzyszenie o statucie niedochodowym (non-profit)
    Dyrektor: Marcelle Caya               Kredytu Społecznego            6
    Redakcja (edycja polska)               Louis Even
    Janusz A. Lewicki
    Współpraca                  10   Od długu do dobrobytu
    Alain Pilote, Melvin Sickler, Jadwiga Kalinowska, Yves      J. Crate Larkin
    & Anne-Marie Jacques
    Redakcja główna               13  O skuteczną walkę z infalcją
    Kanada: Dwumiesięcznik MICHAEL Journal        Louis Even
    1101 Principale St., Rougemont QC, J0L 1M0 15  A nie może kupić A+B             7
    Tel.: (450) 469-2209; Fax: (450) 469-2601
    Przedstawicielstwa                  Alain Pilote
    Polska: Dwumiesięcznik MICHAEL       16   Rok modlitwy
    ul. Traugutta 107/5, 50-419 Wrocław
    Tel.: (71) 343-6750 lub (71) 347-9320        Jan Paweł II
    redakcja@czasopismomichael.pl
                          16   Pustelnik
    USA: Dwumiesięcznik MICHAEL Journal         Andrea Gasparino
    P.O. Box 86, South Deerfield, MA 01373
    Tel.: (413) 397-3730            17  Modlitwa za wstawiennictwem św. Józefa    10
                               Modlitwa do Ducha Świętego
    Ameryka Południowa: Revista SAN MIGUEL
    editorial@revistasanmiguel.org       18   Dajmy świadectwo prawdzie
                               Alain Pilote
    Prenumerata
    Wersja: polska, francuska, angielska, hiszpańska 21   „Prawda was wyzwoli”
    Kanada: ................................................. 4 lata – $ 20      Kard. Robert Sarah
    USA: ...................................................... 2 lata – $ 20 23   Święta Teresa, wzór gorliwości
    Polska: ...................... 2 lata – 90 zł / $20US/$28CAD                 18
    Europa: .................................................. 2 lata – 18 €      apostolskiej
    Australia & NZ: .................................... 2 lata – A$ 32
    Ameryka Południowa: ............................ 2 lata – $ 20      Papież Franciszek
    Poczta lotnicza (Airmail / Avion) .............. 1 rok – $16 24   Adhortacja apostolska “To jest
    Czeki personalne, bankowe lub przekazy pocztowe na-      ufność” z okazji 150 rocznicy urodzin
    leży wystawiać na DWUMIESIĘCZNIK MICHAEL i prze-
    słać na adresy podane powyżej.            św. Teresy od Dzieciątka Jezus
    © 1999-2020 Pielgrzymi św. Michała          Papież Franciszek
    Przy dokonywaniu przedruków z dwumiesięcznika
    MICHAEL prosimy o każdorazowe podanie źródła. 32   Dokonało się. Anima Christi       23
    Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych       św. kard. John Henry Newman
    tekstów oraz zmian ich tytułów, podtytułów i śródtytułów.
      Kontakt telefoniczny po polsku
      z Kanady i USA: 647-931-8527
         ISSN 1496-1024
    PUBLICATION MAIL. AGREEMENT № 40063742
     Legal Deposit – National Quebec Library                           24
          Printed in Canada


                         Z okazji Świąt Wielkanocnych 2024 r. składamy naszym
                         Czytelnikom najserdeczniejsze życzenia obfitości Łask
                         Chrystusa Zmartwychwstałego, zdrowia i pokoju.
                                               Redakcja MICHAELA
   1   2   3   4   5   6   7   8